Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Antepli Hasreti’den Olmak Gerek Şiiri

ㅤㅤ

EKLENDİ

:

Antepli Hasretî 

(Antep, 17. Yüzyıl)

 

[fā‘ilātün/ fā‘ilātün / fā‘ilātün / fā‘ilün]

[Remel: – – – / – – – / – – – / – -]

  1. Derd-i mevlā ile ‘āşıḳ derdnāk olmaḳ gerek

Āteş-i ‘aşḳ-ıla her-dem sūznāk olmaḳ gerek

Âşığın Mevla’ya kavuşmak derdiyle dertli olması gerek.
Her an (ilahî) aşk ateşiyle yanmak gerek.

  1. Da‘vī-i ‘aşḳ itmegi bī-hūde ṣanma ‘āşıḳuñ

Dīdesi vü sīnesi giryān ü çāk olmaḳ gerek

Âşığın aşk davası gütmesini boşuna sanma.
Onun gözünün ağlayan, göğsününse yırtık olması gerek.

  1. Menzilüñ a‘lā ola dirseñ yanında dil-berüñ

Meskenet ehli olup yolında ḫāk olmaḳ gerek

Gönlü kendine çeken Sevgili’nin yanında yerinin yücelerde olmasını istersen meskenet ehli (Allah karşısında aczini, yokluğunu bilme, gerçek zenginin Allah olduğunun ve kulun O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunun şuurunda olma) olup O’nun yolunda toprak olmak gerek.

 

  1. Bezm-i ‘aşḳa varmaġa ālāyişinden ‘ālemüñ

Gözyaşıyla ġusl idüp fi’l-cümle pāk olmaḳ gerek

Evrenin tantanasından (kurtulup) aşk meclisine ulaşmak için gözyaşıyla gusül abdesti alıp bütün fiilleri temizlemek gerek.

  1. Kimse bilmez Ḥasretī ‘aşḳ-ı ḥaḳīḳat āḫirin

Evveli teslīm-i rūḥ idüp helāk olmaḳ gerek

Hasretî, hakikî aşkın sonunu kimse bilmez.
Onun başlangıcı ruhu teslim edip yok olmaktan geçer.

Bu şiir, Suat Donuk’un “Donuk, S., (2018). Antepli Hasretî ve Şiirleri, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1270-1297, Submission Date: 18-07-2018, Acceptance Date: 29-09-2018.” makalesinden alınarak günümüz Türkçesiyle söylenişi hazırlanmıştır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde görev yapan Doç. Dr. Suat Donuk Hocamıza makalesi için teşekkür ederiz. (Erdoğan Muratoğlu)

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar