Bizimle İletişime Geçin

Edebiyatımızda Ramazan

Gazel (Ramazan)

EKLENDİ

:

Yazar: Fuzuli

Ramazân oldu çekip şâhid-i mey perdeye rû
Mey için çeng tutup ta’ziye açtı gîsû

(Ramazan geldiği için mey şahidi perdeye sevgilinin yüzünü koydu. Saçlar mey için el açıp yalvardı.)

Bildi mutrib ki nedir hâl götürdü kopuzun
Bezmden çekti ayağını sürâhi vü sebû
(Çalgıcı hâlin ne olduğunu bildiği için kopuzunu ortadan kaldırdı. Sürahi ve testi de meclisten ayağını çekti.)

Bezm kânûnu bozuldu ne için çeng ile def
Yığılıp etmeyeler hâkim eşiğinde gulû
(Meclis düzeni çeng ve def ile bozuldu. Hâkimin önünde toplanarak ördekler gibi gulu gulu etmesinler.)

Ramazan ayı gerek açıla cennet kapısı
Ne revâ kim ola mey-hane kapusu bağlu
(Ramazan ayında cennet kapıları açılsın da meyhane kapısının bağlanması (bu aya) yakışır mı?)

Feth-i mey-hâne için okuyalım Fâtiha’lar
Ola kim yüzümüze açıla bir bağlı kapu
(Meyhaneyi fethetmek için Fatiha’lar okuyalım. Ola ki böylece bağlı kapılardan biri yüzümüze açılır.)

Âf-tâb-i kadeh etmez ramazân ayı tulû
Ne belâdır bize ya Rab ne kara gündür bu
(Ramazan ayı kadehi güneşle buluşturmaz. Ey Allah’ım bu, ne beladır, ne kara gündür?)

İntizâr-i mey-i gül-reng ile bayram ayına
Baka baka inecektir gözümüze kara su
(Bayram ayına gül renkli meyin bedduasıyla gözümüzdeki kara su baka baka inecektir.)

Ramazân oldu budur vehmi Fuzûlî’nin kim
Nice gün içmeye mey zühd ile nâ-geh tuta hû

(Ramazan geldi, Fuzûlî’nin korkusu budur ki zahitlik yaparak nice gün mey içmez de ansızın Hû tutar.)

Fuzûlî (Kerbela? 1483? /Bağdat? 1556)

Çok Okunanlar