Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Gül/lük

Biz de gittiğimiz yerlerde, Allah Resulü’nün izinde olan gençlerle, küfür bataklığında var olmaya çalışan yanık gönüllerle; şehveti, serveti, şöhreti elinin tersiyle iten aydınlık ruhlarla birlikte olmanın, onlara komşu olmanın tesellisi içindeyiz.

EKLENDİ

:

Aşk

Haziran 1985/ Bursa

İslamî Türk Edebiyatı dersinde tasavvufçu Mustafa Kara Hoca’mız, nefis bir üslup, tatlı bir lisan ve munis bir kalple aşkı ne güzel anlatıyor. “Aşk anlatılır mı?” denilebilir ama evet anlatılır da aşk, sevgi, muhabbet. Bugün, “Aşk bir sudur, iç iç kudur.” ötesini geçmeyen bir anlayışla aşka yaklaşanlar için hocanın anlattıkları bilmem ne ifade eder?

Hoca, Yunus’tan, Mevlana’dan, Niyazi Mısrî’den okuduğu dizelerle, güzel yorumlarla, derûnî duygular sunan izahlarla, bizi farklı bir âleme götürüyor: Mavera’ya…

“Diliyle aşk diyenler bilmezler aşk neyduğini

Aşktan haber eyitmesin kim dünya izzetim seve”

Yunus böyle diyor. Aşkı dillerinde sakız gibi çiğneyenler, gerçek aşkın ne olduğunu elbette bilemez, idrak edemezler, dünyaya değer ve yücelik verdikleri müddetçe. Gerçek aşığın yanında dünya bir hiçtir. Tenezzül etmez dünya metaına. O’na sahip olmak bir yana şöyle dönüp bakmaz bile. Çünkü onun sevgisi, aşkı başkasınadır. O başkasını aramakta, başkasını istemekte, O’na ulaşmayı hedeflemektedir.

“Aşk gibi kimya bulmadı evliya

Aşk gelince cümle eksikler biter…

Ülkenin zahidi idim, minberde vaiz idim

Gönül kazası beni, sana karşı ellerini çırpan bir âşık etti.”

Mevlana da böyle diyor. Bu mısralarda aşka bir açılım sağlıyor. İnsanda var olan doyumsuzluk, eksiklik hiç bitmez. Ancak bir âşık bütün bu eksikliklerden kurtulur. Gerçekte âşık kişinin eksiği yoktur…

Bir zamanlar zahid idim, zühd içinde görünürdüm, zahidlik taslardım. Minberden minbere, kürsüden kürsüye koşar,  halkı irşad eder, coştururdum.

Ancak şu gönül denen şey, beni, ellerini sana karşı açmış, aczini itiraf etmiş, tüm gurur, beğeni ve kibirliği atmış olarak sana bağlanmış, maşuk olarak seni seçmiş ve bu heyecan ve duyguyla elleri ve yüreği titreyen biriyim şimdi.

Gurbetteki Sığınak

6 Şubat 2009/ İstanbul

Ayrılık gerçekten zor.

İnsan bunu ilk saatlerde, ilk günlerde daha keskin bir şekilde hissediyor. Üç günlük bir program için ayrılma vakti gelince (daha doğrusu birkaç gün öncesinden başlamıştı), hüzün ve özlem kendini hemen hissettirdi.

Evden ayrılıp, uçağa binince, Ali Ulvi Kurucu merhumun hatıralarının üçüncü cildini alıp kaldığım yerden okumaya başladım. Ne güzel bir tevafuk, gurbette bir bayram yaşayan Seyyid Hasan Fehmi Efendi’nin ailesine yazdığı ama gönderemediği mektuptan bahsediyordu.

“Dila iydest herkesî dest-i yâr-ı hîş bûsed,

Garîbem, bîkesem, men dest-i gam gam dest-i men bûsed.”

“Ey gönül bugün bayramdır. Herkes sevdiğinin mübarek elini öptü ben ise gurbet ellerde kalan kimsesiz bir garibim. Binaenaleyh, ben gamın, gam da benim elimi öptü.”

Hasan Fehmi Efendi bu şiirin de yer aldığı mektubu göndermez. Çünkü şöyle düşünür: “Ben Medine’de Fahr-i Kâinat Efendimizin misafiriyim, onunla birlikteyim. Nasıl yalnız olduğumu söylerim. Bu ne küstahlık? Bu Medine’ye gelen bir kimseye yaraşır mı?”

Böyle düşünür ve mektubu göndermez. Allah Resulü’nün komşuluğuna, himayesine sığınır.

Biz de gittiğimiz yerlerde, Allah Resulü’nün izinde olan gençlerle, küfür bataklığında var olmaya çalışan yanık gönüllerle; şehveti, serveti, şöhreti elinin tersiyle iten aydınlık ruhlarla birlikte olmanın, onlara komşu olmanın tesellisi içindeyiz.

 

 

Firavunlaşan İsrailoğulları

31.03.2002/ Gaziantep

21. yüzyıl insanı; vahşetin, zulmün, soykırımın ne ve nasıl olduğunu İsrail’in şahsında görüyor.

İsrail’in zorbalığını seyrediyor bütün dünya. Ve firavunlaşıyor İsrail…

Dünkü İsrail oğulları Allah’ın yardımıyla, Hz. Musa önderliğinde, firavun zulmüne maruzdu.

Dünkü İsrail oğulları; erkeklerini, çocuklarını, Firavun, Haman ve ordusundan korumaya çalışıyordu.

Bugün roller değişmiş. Firavunlaşmış İsrail oğulları. Ramallah’ta 15-50 yaş arası ne kadar beni İsmail varsa hepsini tutukluyor, onur kırıcı yöntemlerle yakalıyor, aç bırakıyor, susuz bırakıyor.

Ve bir tiyatro izlercesine izliyor bütün dünya.

***

Yanlış hatırlamıyorsam Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç söylemişti:

“20. Yüzyılda hiçbir ulusun kurtuluş hareketi yenilmedi, başarısız olmadı.” Tüm acılarına rağmen Bosna özgürlüğe kavuştu. Aynı bilinçle asırlardır hareket eden İsrail, devletine kavuştu.

Bugün akıl almaz uygulamalara maruz kalan Filistinliler de er geç devletlerine, özgürlüklerine kavuşacaklardır.

Şehadeti göze alan bir lider ve halk oldukça bu dava kaybolmayacak ve “Özgür Filistin” kurulacaktır.

Şaron’a rağmen…

Siyonistlere rağmen…

Yeni Dünya Düzeni’nin zekâ özürlü Bush’una rağmen…

Okumaya Devam Et...
Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Edebiyat

Yunus Emre Divanı’nda Berceste Beyitler

EKLENDİ

:

Okumaya Devam Et...

Edebiyat

Köy Odaları ve Çekirge

Çocukluğumun köy odalarını unutamam, bir mektepti köy odaları. Akşam karanlığı çöktü mü köy odası kapılarını daimi müşterilerine açardı. Kıdem ve bilgisine göre başköşedeki divanda yerlerini alan bıyıklılar, az da olsa sakallılar ve sağlı sollu oturan köyümün gençleri… Bizim gibi gençliğe adım atmak için sırasını bekleyenler de kapıya yakın oturur ve hizmet ederdi. İkram genellikle su, bazen de ayran olurdu. Daha sonraları nadiren çay, suya eşlik etmeye başladı. Laf lafı açar, söz sözü çağrıştırır, kış gününün uzun geceleri, muhabbetle dolardı. Bize laf düşmezdi tabii, biz de içimizden kimini onaylar, kimine itiraz ederdik; buna sansür yoktu.

EKLENDİ

:

Çocukluğumun köy odalarını unutamam, bir mektepti köy odaları. Akşam karanlığı çöktü mü köy odası kapılarını daimi müşterilerine açardı. Kıdem ve bilgisine göre başköşedeki divanda yerlerini alan bıyıklılar, az da olsa sakallılar ve sağlı sollu oturan köyümün gençleri… Bizim gibi gençliğe adım atmak için sırasını bekleyenler de kapıya yakın oturur ve hizmet ederdi. İkram genellikle su, bazen de ayran olurdu. Daha sonraları nadiren çay, suya eşlik etmeye başladı. Laf lafı açar, söz sözü çağrıştırır, kış gününün uzun geceleri, muhabbetle dolardı. Bize laf düşmezdi tabii, biz de içimizden kimini onaylar, kimine itiraz ederdik; buna sansür yoktu.

Yine bir gün, köyümün köy odasından ve “imece” gibi bazı güzel geleneklerinden, arkadaşım Murat’a bahsedince; “Benim de çocukluğum köyde geçti, bazı şeyleri ben de özlüyor, senin gibi yâd ediyorum, gel farklı bir şey yapalım” dedi. Merakla; ”Hayırdır Murat, maziye yolculuk mu düşünüyorsun yoksa” dedim. “Öyle bir şey abi. Çarşamba günü köye gidelim, bizim arada bir kullandığımız, şark odası formatında odası da olan bir evimiz var, arkadaşlara da haber verelim, bu geleneği canlandıralım.” Format tartışıldı, kararlar alındı, duyurular yapıldı. Çarşamba günü gelince biraz meyve ve kuruyemişle, tabii semaversiz olmaz, eksi yirmi derecede, karlı bir havada Muratların köy evinde toplandık. Benimle on bir kişi olduk.

Herkes yerini alınca, Latife ile Mahmut; “Yıldırım ağa bugün gündemde ne var?” diye sordu. Demek ki en yaşlı bu fakiri gördüler ve oturum başkanlığını bana tevdi ettiler böylece. Diğer arkadaşlar da baş göz hareketleriyle bu görevlendirmeyi tasvip edince, şöyle dedim: “Arkadaşlar madem yetkiyi bana verdiniz, Yakup çayımızı hazırlayadursun, Selami sen bir aşır oku, sonra Muhsin, bir kıssa sen anlat, İbrahim, bir kıssa sen anlat! Müsaade ederseniz bu fakir de size bir dizi anlatsın. Cüneyt, senden de bir uzun hava bekliyoruz. Necmi ney ile eşlik etsin, gerisi de size kalmış, cümbüş başlasın, Sadullah, sen de sobayı odunsuz bırakma, bizi üşütme oğlum.

Selami’nin okuduğu aşırdan sonra Muhsin sözü aldı: “Arkadaşlar, duyduğumuza göre eskiler köy odalarında toplanır cenk okurlarmış, ben cenk bilmem size Ebu Dücane’yi anlatayım. Ne de olsa öğretmeniz. Efendimiz (sav), Uhud Savaşı öncesi, kılıcını sahabe-i kirama göstererek; “Bu kılıcın hakkını kim verir?” dedi. Oradakiler sordular:

– “ Ya Rasulallah bu kılıcın hakkı nedir?”

– “Kılıç kırılıncaya veya şehit oluncaya kadar savaşmaktır” buyurdu.

– “Ben veririm Ya Rasulallah!” diye bir ses duyuldu. Ses duyuluyordu ama sesin sahibi gözükmüyordu. Sesin sahibi Ebu Dücane’ydi. Kısacık boyu ve çelimsiz bedeniyle kalabalığın içinde kaybolmuştu. Efendimiz sanki duymamış gibi tekrar sordu. (Belki de duydu da hakkını veremez bu çelimsiz bedenle diye düşünmüş olabilir.)

İkincide de Ebu Dücane‘den başkasından ses çıkmadı. Üçüncü defa yine sordu. Yine sadece Ebu Dücane: “Ben veririm Ya Rasulullah!” deyince, Efendimiz; “Gel ya Eba Dücane!” dedi ve kılıcını onun beline taktı. Kılıçla beraber, bir ileri bir geri göğsünü gere gere yürüdü, boyunun kısalığından kılıcın ucu neredeyse yere sürtüyordu, tabiri caizse havayla karışık bir volta attı. Sahabeden bazıları dediler ki, Ya Rasulallah Ebu Dücane’ye ne oluyor, bu yaptığı kibir değil mi?”

Efendimiz: “Hayır bu kibir değil, o kılıcı taşımanın vakarıdır” buyurdu.

Peygamber kılıcını taşımanın verdiği sevinçle şiirler söyleyerek düşman saflarına daldı, kahramanca savaştı. Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü sırada paniğe kapılmayıp Hz. Peygamber’in etrafında toplanan otuz sahâbiden ve onun için ölüm biatı yapan sekiz kişiden biriydi Ebû Dücâne. Hz. Peygamber’in dişinin kırıldığı ve etrafının sarıldığı bir sırada, vücuduyla bir kalkan gibi onu korudu. Birkaç düşmanı daha öldürdü ve şehit oldu. Efendimizin kılıcının hakkını vermenin mutluluğu ile fani dünyaya veda etti.

Hz. Peygamber ona, “Allah’ım! Hareşe’nin oğlundan ben nasıl razıysam sen de razı ol” diye dua etti” dedi, sanki bir şeyler daha diyecekmiş gibi dudaklarını titretti, diyemedi ve birden sustu.

Uzunca bir sessizlik oldu, hemen herkes Ebu Dücane’ye gıpta etti. Aslında kimse konuşmak istemiyordu ama ben konuşmak zorundaydım. Program akışına göre sıra İbrahim’e gelmişti, “Hadi bakalım İbrahim söz sende” dedim.

İbrahim kısa bir susma taksiminden sonra, kısık bir sesle; “Muhsin kardeşimiz, bizde konuşacak mecal mi bıraktı, ben bir daha ki sefer size Abdullah b. Mesud’u anlatayım inşallah. Bugün beni mazur görün” dedi.

“Arkadaşlar İbrahim haklı ama vakit henüz erken, ben size bir diziyi ve dizinin kahramanını anlatayım da kasavetimiz dağılsın biraz” diyerek 1978’lerde izlediğim ve bende derin izler bırakan diziyi anlatmaya başladım.

“Zulüm üzerine kurulduğundan olsa gerek ABD diye bilinen ülkeyi de insanlarını da sevemedim. Tabii tövbe edip hakikati ikrar edenler müstesna. Kristof Kolomb yolunu kaybetmiş, bilmeden yeni kıtaya çıkmış ve böylece hayatta kalmayı başarmış. Kolomb’un çıktığı bu kıtada yetmiş beş milyon Kızılderili yaşıyormuş. Sonrası malum, dünya nüfusu sürekli artarken Kızılderili nüfusuysa sürekli azalmış ve beş milyona kadar düşmüş. Nasıl ve neden düştüğü herkesin malumudur. Anlatacağım dizi bu birleşik ülkede çekilmiş. Çocukluk yıllarımda Kung-Fu diye bir dizi izlememiş ve bu dizinin başrol oyuncusu Çekirge’yi tanımamış olsaydım bu vahşi ülkeden bahsetmezdim.

David Carradine diye bir adammış çocukluğumda hayranlıkla izlediğim Kung Fu dizisinin Çekirge’si. 1972-1975 yıllarında çekilmiş ödüllü bir Amerikan dizisiydi.

Şimdi ilham konusuna gelelim. İmam Hatip Lisesi üçüncü sınıf öğrencisiydim ama kalbim ve eylemlerim arasında uyumsuzluk vardı. İbadetlerin tam tadını alamıyor, Cuma namazına bile gidip gitmemekte tereddüt ediyordum.

O günleri yaşayanlar bilir, dinî konuların ana gündemlerinden biri de ‘Türkiye’de Cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı?’ konusuydu. Ben de kâh Cuma kılanlardan taraf oluyor cumaya gidiyorum, kâh ‘Cuma kılınmaz’ diyenlerden taraf oluyor cumaya gitmiyordum. Ne var ki ikisi de beni mutlu etmiyordu. Cuma’ya gidiyorum, hutbe konularına bakıyorum “Yok arkadaş böyle Cuma namazı olmaz” diyorum. Haftaya cumaya gitmiyorum, cumaya gitmeyenlerin arasına da kendimi yakıştıramıyorum, hatta utanıyorum. Soranlara da izah edemiyordum.

Yine böyle bir Cuma gününe yakın bir günde hayranlıkla Kung Fu dizisini izliyordum. Çekirge amcasının kayıp oğlunu bulmak için sürekli seyahat ediyor; tabii bu seyahatleri sırasında sürekli başına işler geliyor; kavgalar, yol kesmeler, eşkıyalar vs… Çekirge başına bir iş geldiğinde harekete geçmeden önce oturuyor, gözlerini kapatıyor ve kendine “Ey Çekirge!” diye seslenen hocası Po’nun o gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini anlatan derslerini hayal ediyor, tefekkür ediyor. (Bugünkü anlayışıma göre rabıta yapıyor.) Hocası; “Ey Çekirge! sana toplu saldıran olursa şu hareketleri yap!” diyor, gözünü açıyor, o hareketleri yapıyor ve kurtuluyor. Başka bir zaman “Sana silahla saldırırlarsa şu hareketi yap!” diyor, gözünü açıyor o hareketi yapıyor ve yine kurtuluyor. Dizi böyle devam ediyor.

Kendi kendime dedim ki: ‘Benim de Çekirge’nin hocası Po gibi bir hocam olsa, ona sorsam, “Hocam Cuma namazına gideyim mi, gitmeyeyim mi?” o da “Git” derse giderim, “Gitme” derse gitmem. Bu olay benim ilham kaynağım oldu ve hoca aramaya başladım.

Her arayan bulamazmış ama bulanlar da arayanlarmış.

İmam Hatip müfredatından kazandıklarımı bir televizyon dizisiyle tamamlamış oldum. Ben niyet edince Rabbim de yolumu kolaylaştırdı, aradığımı buldum, darısı tüm arayanlara olsun.

Çekirge o dönem bana ilham veren bir karakter olmuştu. Bu yüzden merak edip “Kimmiş bu çekirge, acaba Müslüman olmuş mu, tasavvuftan haberi var mı?” diye araştırdım.

Ne var ki bana ışık olan Çekirge’nin, yani David Carradine’nın, verdiği mesajın içeriğinden haberi yoktu. Bana tuttuğu ışık onu aydınlatmaya yetmemiş ve google haberlerine göre de intihar etmişti. 2009 tarihli haberde; “Kung Fu dizisinin çekirgesi öldü. 72 yaşındaki Carradine’nin cesedinin odasındaki gardıropta çıplak ve asılmış hâlde bulundu. Bir polis yetkilisi, oyuncunun intihar ettiğini sanıyorum.” dediği yazıyordu.

Besteci, müzisyen, şarkı sözü yazarı, heykeltıraş ve ressam olan üç çocuklu Çekirge, dünyada mutlu olamamıştı, yazık ki ilham kaynağım ahirette de mutlu olamayacak.

Sözü Cüneyt ile Necmi ye bıraktık. Başka bir köy odası anısında buluşmak üzere inşallah. Allah’a emanet olun.

 

Okumaya Devam Et...

Edebiyat

Yağmur

EKLENDİ

:

Gecenin bu saatinde

Durup dinlenmeden

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Gece gece yola düşmüş

Nereden gelir nereye gider

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Öyle sessiz ve usulca

Tel tel düşer yerlere

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Gelir yeryüzüne misafir

Dereleri nehirleri uyandırır

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Varır yerin kalbine

Çiçeği ekini yeri uyandırır

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Rahmetle canlanır kâinat

Bahar gelir kışa inat

Yağar yağmur

“Allah! Allah!” dedim

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar