Bizimle İletişime Geçin

Hakkımızda

Selam ile…

“Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun…”(Nûn/Kalem Sûresi, 58/1)

Hiçbir varlık yoktu sadece Allah vardı.

Murad etti, “kün!” dedi ve mahlûkat var oldu.  Gezegenleri, dağları,  taşları, ovaları, denizleri, ırmakları, hayvanları, cinleri, melekleri… yarattı.

Dünya her şeyiyle hazırlandı, kıvamını buldu.

Ve sıradaki var kılındı: İnsan!

İnsanla birlikte dünya bir başka anlam ve kıymet kazandı.

İnsanla birlikte dünya daha bir canlandı, kanlandı.

İnsanla birlikte tevhid ve şirk, iyilik ve kötülük, itaat ve isyan, söz ve sükût, güzellik ve çirkinlik, merhamet ve zulüm,  hayat ve ölüm; görünür, bilinir oldu.

Beşeriyet bilindi.

Âdemiyet vücut buldu.

Ve insaniyet görünür oldu.

O günden günümüze “ol” hükmünün birçok tezahürleri oldu.

Birbiriyle zıt nice olaylar yaşandı.

Birbirine dost nice insanlar topluma yön verdi.

Birbirine düşman nice insanlar mücadele etti, kavgalar verdi.

Birbirine ters nice ilkeler, farklı zaman ve mekânlarda egemen oldu.

Hâsılı beşeriyet, ademiyet ve insaniyet ile hayvaniyet, nefsaniyet ve şeytaniyet dünya sahnesinde hep yer aldı.

insaniyet.net sitesi, okuyan, yazan, düşünen, araştıran, eserler üreten bir grup yolcu ile yolda…

Biz kimiz ve ne mi yapmak istiyoruz?

Çok iddialı ve iddiasız şeyler yapmak istiyoruz.

Çok zor ve kolay işler yapmak istiyoruz.

Çok sade ve girift yazılar yazmak istiyoruz.

Çok estetik, karizmatik, otantik, emek mahsulü, ter kokan, fikir akan, şükür sunan ürünlerle karşınızda olmak istiyoruz.

Gücümüzü, imkânımızı zorlayarak, hep güzel işler, doğru işler, hayırlı işler yapmak istiyoruz.

Yerli olana, cihanşümul olana, insaniyet için anlamlı olana, hayata değer katana dairdir paylaştıklarımız.

Başta kültürel emperyalizm olmak üzere her türlü ifsat, işgal ve iğfal odaklarına karşıdır yaklaşımımız ve oryantalist bakış açısına pâye vermez.

Asırlardır devam edegelen Türkçe sözvarlığımız büyük bir zenginlik içerdiğinden azami derecede bu imkândan yararlanılır.

İnsanlık tarihi boyunca yaşanan pek çok iyilik ve güzelliklere; kötülük ve çirkinliklere, yaşadığımız bu asırda, bunların tamamını aynı anda, çok daha hızlı ve seri üretim ile gerçekleştirme imkânlarına sahibiz.

Bu ortamda biz, inancımız doğrultusunda medeniyetimizle sarsılmaz bağı sürdürmek istiyoruz.

Kültürümüzü, sanatımızı, zanaatımızı, estetiğimizi, kitaplarımızı, edebiyatımızı; bilmek, bildirmek, yansıtmak, aktarmak, geliştirmek, güzelleştirmek istiyoruz.

Düşünürlerimizi, filozoflarımızı, sanatkârlarımızı, ediplerimizi, zanaatkârlarımızı, âlimlerimizi, allâmelerimizi anmak, anlamak, tanımak, tanıtmak istiyoruz.

Hayatın akışı içinde, sosyal statü anlamında bilinirliği olmasa da sahip olduğu güzellikleri ve değerleri itibarıyla önemli olan; temiz, dürüst, çilekeş, bilge, ârif, ümmî, alaylı, mektepli insanları, onların sadeliklerine uygun bir tarzda bilmek/bildirmek istiyoruz.

İnancımız, değerlerimiz, iddiamız ile kavgası/savaşı olmayan herkes, bizim muhabbet alanımız içindedir. Eserleri, fikriyatı dikkate değerdir. Önemle yer verilir, olması/bilinmesi gerektiği kadar yer alır.

Hiçbir yapı, grup, oluşum, sosyal, siyasal, edebi çevre adına hareket etmiyoruz. Makul ve maruf düzeyde olan herkese muhabbetliyiz. Kimseyi bu anlamda dışlamıyor veya bu sebeple özel bir konuma oturtmuyoruz.

İnsanların bu tür aidiyetlerine saygı duyuyor, saygı bekliyoruz.

Maruf olan her çaba, bizim için kıymetlidir.

Meşru olan her eylem bizim için sahiplenicidir.

Özelde ülkemizin ve gönül coğrafyamızın, genelde tüm insanlığın, kültür, edebiyat ve düşünme ikliminde olan her şey bizim de okuma, yazma ve arz etme alanımızdadır.

insaniyet.net insanlık için bir ada… Ütopik bir ada değil, yaşamın bizatihi içinde olan bir ada…

Medeniyetimizin, marufiyet ve makuliyet adası…

Kültürümüzün, sanatımızın, fikriyatımızın, edebiyatımızın olanca güzellikleri ve çeşitliliği ile yer aldığı, göründüğü, var olduğu ada…

Dijitalleşmenin bir tahakküm ve ablukaya dönüştüğü günümüzde bu kıskaca girmeden, kimseyi de esir etmeden; miktarınca, kıvamınca var olacağımız bir ada…

İnsaniyet adası…

Bir elimiz semaya uzanırken, diğeri arzı kuşatmada…

Bir ayağımız Anadolu’da, diğeri tüm dünyada…

Dört bir yönümüzle de Rabbimize yönelik kıyamdayız, rükûdayız, secdedeyiz.

Ve aklıselim, zevki selim, kalbi selim ile hareket, temel kaygımız.

Ülkemizin değerlerini buluşturma, temel bir hedefimiz.

Ve ruhumuz, bedenimiz, varlığımız, her şeyimizle O’na aitiz…

Söyleyecek sözümüz, görecek gözümüz, işitecek kulağımız, hissedecek kalbimizle O’na tabiyiz…

Bu hal üzere uzun bir yürüyüş…

Birkaç yıldır sancısı, bir yıldır fikrî alt yapısı ve ön hazırlıkları süren, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyayı, insaniyeti şereflendirdiği bir günün yıldönümünde, 28 Ekim 2020’de insaniyet.net, insaniyetle!..

Yolculuğumuz bütün bir insaniyet adına değil elbette ama bütün bir insaniyet için…

Selam yâ hû…

 

insaniyet.net