Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Hammer’i Ziyaret… Klosterneuburg/Weidling Mezarlığı

Hammer, mezarındaki hattı/yazıyı İstanbul’da ismini vermediği ancak “saray kâtibi” olduğunu belirttiği iyi bir hattata yazdırmıştır. Arapça alfabeyle yazılan yazılar Viyana’nın en iyi ustası dediği Mansfeld tarafından mezar taşına hakkedilmiştir. Mezarda kullanılan ifadelerden bazıları özellikle de Türkçe beyitler İstanbul’daki mezar taşlarından alınmadır ki Hammer, Constantinopolis und der Bosporos/İstanbul ve Boğaziçi, 2. cilt, s. XXXII, adlı eserinde bunlara yer vermektedir.

EKLENDİ

:

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

Ve serin serviler altında kalan kabrinde

Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter

                                                             Yahya Kemal Beyatlı

 

8 Mayıs 2011 tarihinde bir bahar mevsiminde, çimenlerin bittiği bir zamanda ziyaret etme imkânı bulduğumuz Hammer’in mezarına gelince, daha hayatta iken mezarını bir Müslüman mezarı gibi yaptırdığını öğrendim.

Ludwig August Frankl (1810-1894), 26 Kasım günü Hammer’in defniyle ilgili kaleme aldığı ve Türkçe’siyle Hammer-Purgstall’ın Defni – Weidling’de Bir Kar Fırtınası Esnasında- adlı yirmi kıtalık şiiri çok önemlidir. Şiir, Hammer’e ait 1847 yılında Avusturyalı mühür ve madalya ustası Carl Radnitzky (1818-1901) tarafından yapılan madalyonun üzerine işlenmiş Hûd sûresi 81. âyetteki “Eleyse’s-subhu bi karîb” “Sabah yakın değil mi?” âyeti ile başlamaktadır.

Frankl, dünya ağır bir uykuda iken onun sabah çağrısının dinlendiğini, şairlerin bu tören için arkalarında kalabalık bir ordu ile geldiklerini, bulutların da her tarafı örten bir kar ile hazır bulunduklarını ifade ettikten sonra son kıtada şöyle demektedir:

“Onu yavaşça yere indirin

Burada düşüncenin prensi yatmakta

Mezarın içinde bir ses yankılanmakta

“Sabah yakın değil mi?”

Hammer, mezarındaki hattı/yazıyı İstanbul’da ismini vermediği ancak “saray kâtibi” olduğunu belirttiği iyi bir hattata yazdırmıştır. Arapça alfabeyle yazılan yazılar Viyana’nın en iyi ustası dediği Mansfeld tarafından mezar taşına hakkedilmiştir. Mezarda kullanılan ifadelerden bazıları özellikle de Türkçe beyitler İstanbul’daki mezar taşlarından alınmadır ki Hammer, Constantinopolis und der Bosporos/İstanbul ve Boğaziçi, 2. cilt, s. XXXII, adlı eserinde bunlara yer vermektedir.

Hammer, bu cihana gelen “hoş bir bülbül” olarak geride pek çok eser bırakarak ahirete uçmuştur. Giderken de yapmış olduğu eserleri ve mezarını buna şahit olarak bırakmıştır.

Hammer, gerek Hainfeld’deki mâlikânesine gerekse daha hayattayken kendisinin yaptırdığı mezarına Arapça harflerle yazılar yazdırdığı gibi kendisi için özel mühürler yaptırmış ve bazılarını kitaplarının baskısında kullanmıştır. Sa’di Şirâzî’den mezar taşına yazdırdığı alıntıda da ifade edildiği üzere Hammer, dünyanın her tarafını gezmiş, dolaşmış; birçok insanlarla günler geçirmiş; her köşede bir fayda bulmuş ve her harmandan bir demet başak toplamıştır. Böylece geride bereketli, büyük bir miras bırakmış ve hoş bir bülbül olarak anılmayı hak etmiştir.

 

Tarihin Önemli Şâhideleri/Hammer’in Mezarı

Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış

Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle

Gece, bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle

Mezarın baş tarafındaki şâhide. Arapça hatların Türkçe anlamı şöyledir:

Hüvelbakî (Bâkî olan O’dur)

“Her nefis ölümü tadacaktır.”

“Biz Allah’tanız ve ona döneceğiz.”

Her insan ölecek

Her mülk son bulacak

Hayat ebedi değildir

Ancak ölmeyen müstesna

Mezarın baş tarafındaki şâhidenin iç kısmı. Üstte Sa’dî’nin Gülistan adlı eserinden Farsça bir kıta yer almaktadır. Türkçesi şöyledir:

Ah, bostanlarda yeşillikler bitince gönlüm ne kadar hoş olurdu.

Dostum ne zaman bahar olur, toprağından çimenler biterse, o zaman gel, beni ziyaret et.

Sa’dî’nin şiirinin hemen altında Türkçe olarak şu beyit yazılıdır.

Bir hoş bülbül geldi cihana

Uçtu ahirete çû pervane

Kabrin ayak tarafı. Şâhide kısmındaki Arapça yazıların Türkçe anlamı şöyledir:

Hüvel hay (diri olan O’dur), affeden bağışlayan Rabbinin rahmetine muhtaç, el-merhum ve el-mağfur üç dilin mütercimi Yûsuf Hammer ruhu için zikr-i cemil.

Şâhidenin alt kısmında ise Hammer’in eşi Carolinen için Almanca yazılar yer almaktadır.

Kabrin ayak tarafındaki şâhidenin iç kısmı. Sa‘dî Şîrâzî’nin (ö. 691/1292) Bostan adlı eserinden Farsça bir kıta yer almaktadır. Türkçe anlamı şöyledir:

Dünyanın her tarafını gezdim, dolaştım;

Birçok insanlarla günler geçirdim;

Her köşede bir fayda buldum;

Her Harmandan bir demet başak topladım.

Sa’dî’nin şiirinin hemen altında Türkçe şu beyit yer almaktadır.

Ziyaretten murad ancak duadır

Bugün bana ise yarın sanadır

Klosterneuburg/Weidling mezarlığına ait bir resim. Hammer’in mezarı, şair Lenaue (demir muhafaza içinde), (ortada) ressam Josef Feid (1806-1870) ve saray tercümanı oryantalist Franz Dombay’ın (1758-1810) (en sağda tek taş) mezarları.

 

Hammer’e Ait Mühürlerden Örnekler

Hammer’e ait bir mühür. Orta kısımda: Abdühu, Yûsuf Hammer es-seyyâh es-sâmir yazılıdır.

Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi adlı eserde kullanılan mühür. Yûsuf suresi 21 ve 59 âyetlerden bölümler yer almaktadır.

Hammer’in “mühürler” hakkındaki çalışmasında yer verdiği Doğu’dan ve Batı’dan zevata ait “mühür” örnekleri.

 

1847 yılında Avusturyalı mühür ve madalya ustası Carl Radnitzky tarafından Hammer adına yapılan madalyon. Üzerinde Hûd sûresi 81. âyetteki “Eleyse’s-subhu bi karîb”“Sabah yakın değil mi?” kısmın Almanca tercümesi yer almaktadır. Bkz. Gelehrtenbilder, s. 38.

Okumaya Devam Et...

Edebiyat

Yunus Emre Divanı’nda Berceste Beyitler

EKLENDİ

:

Okumaya Devam Et...

Edebiyat

Köy Odaları ve Çekirge

Çocukluğumun köy odalarını unutamam, bir mektepti köy odaları. Akşam karanlığı çöktü mü köy odası kapılarını daimi müşterilerine açardı. Kıdem ve bilgisine göre başköşedeki divanda yerlerini alan bıyıklılar, az da olsa sakallılar ve sağlı sollu oturan köyümün gençleri… Bizim gibi gençliğe adım atmak için sırasını bekleyenler de kapıya yakın oturur ve hizmet ederdi. İkram genellikle su, bazen de ayran olurdu. Daha sonraları nadiren çay, suya eşlik etmeye başladı. Laf lafı açar, söz sözü çağrıştırır, kış gününün uzun geceleri, muhabbetle dolardı. Bize laf düşmezdi tabii, biz de içimizden kimini onaylar, kimine itiraz ederdik; buna sansür yoktu.

EKLENDİ

:

Çocukluğumun köy odalarını unutamam, bir mektepti köy odaları. Akşam karanlığı çöktü mü köy odası kapılarını daimi müşterilerine açardı. Kıdem ve bilgisine göre başköşedeki divanda yerlerini alan bıyıklılar, az da olsa sakallılar ve sağlı sollu oturan köyümün gençleri… Bizim gibi gençliğe adım atmak için sırasını bekleyenler de kapıya yakın oturur ve hizmet ederdi. İkram genellikle su, bazen de ayran olurdu. Daha sonraları nadiren çay, suya eşlik etmeye başladı. Laf lafı açar, söz sözü çağrıştırır, kış gününün uzun geceleri, muhabbetle dolardı. Bize laf düşmezdi tabii, biz de içimizden kimini onaylar, kimine itiraz ederdik; buna sansür yoktu.

Yine bir gün, köyümün köy odasından ve “imece” gibi bazı güzel geleneklerinden, arkadaşım Murat’a bahsedince; “Benim de çocukluğum köyde geçti, bazı şeyleri ben de özlüyor, senin gibi yâd ediyorum, gel farklı bir şey yapalım” dedi. Merakla; ”Hayırdır Murat, maziye yolculuk mu düşünüyorsun yoksa” dedim. “Öyle bir şey abi. Çarşamba günü köye gidelim, bizim arada bir kullandığımız, şark odası formatında odası da olan bir evimiz var, arkadaşlara da haber verelim, bu geleneği canlandıralım.” Format tartışıldı, kararlar alındı, duyurular yapıldı. Çarşamba günü gelince biraz meyve ve kuruyemişle, tabii semaversiz olmaz, eksi yirmi derecede, karlı bir havada Muratların köy evinde toplandık. Benimle on bir kişi olduk.

Herkes yerini alınca, Latife ile Mahmut; “Yıldırım ağa bugün gündemde ne var?” diye sordu. Demek ki en yaşlı bu fakiri gördüler ve oturum başkanlığını bana tevdi ettiler böylece. Diğer arkadaşlar da baş göz hareketleriyle bu görevlendirmeyi tasvip edince, şöyle dedim: “Arkadaşlar madem yetkiyi bana verdiniz, Yakup çayımızı hazırlayadursun, Selami sen bir aşır oku, sonra Muhsin, bir kıssa sen anlat, İbrahim, bir kıssa sen anlat! Müsaade ederseniz bu fakir de size bir dizi anlatsın. Cüneyt, senden de bir uzun hava bekliyoruz. Necmi ney ile eşlik etsin, gerisi de size kalmış, cümbüş başlasın, Sadullah, sen de sobayı odunsuz bırakma, bizi üşütme oğlum.

Selami’nin okuduğu aşırdan sonra Muhsin sözü aldı: “Arkadaşlar, duyduğumuza göre eskiler köy odalarında toplanır cenk okurlarmış, ben cenk bilmem size Ebu Dücane’yi anlatayım. Ne de olsa öğretmeniz. Efendimiz (sav), Uhud Savaşı öncesi, kılıcını sahabe-i kirama göstererek; “Bu kılıcın hakkını kim verir?” dedi. Oradakiler sordular:

– “ Ya Rasulallah bu kılıcın hakkı nedir?”

– “Kılıç kırılıncaya veya şehit oluncaya kadar savaşmaktır” buyurdu.

– “Ben veririm Ya Rasulallah!” diye bir ses duyuldu. Ses duyuluyordu ama sesin sahibi gözükmüyordu. Sesin sahibi Ebu Dücane’ydi. Kısacık boyu ve çelimsiz bedeniyle kalabalığın içinde kaybolmuştu. Efendimiz sanki duymamış gibi tekrar sordu. (Belki de duydu da hakkını veremez bu çelimsiz bedenle diye düşünmüş olabilir.)

İkincide de Ebu Dücane‘den başkasından ses çıkmadı. Üçüncü defa yine sordu. Yine sadece Ebu Dücane: “Ben veririm Ya Rasulullah!” deyince, Efendimiz; “Gel ya Eba Dücane!” dedi ve kılıcını onun beline taktı. Kılıçla beraber, bir ileri bir geri göğsünü gere gere yürüdü, boyunun kısalığından kılıcın ucu neredeyse yere sürtüyordu, tabiri caizse havayla karışık bir volta attı. Sahabeden bazıları dediler ki, Ya Rasulallah Ebu Dücane’ye ne oluyor, bu yaptığı kibir değil mi?”

Efendimiz: “Hayır bu kibir değil, o kılıcı taşımanın vakarıdır” buyurdu.

Peygamber kılıcını taşımanın verdiği sevinçle şiirler söyleyerek düşman saflarına daldı, kahramanca savaştı. Müslümanların büyük sıkıntılara düştüğü sırada paniğe kapılmayıp Hz. Peygamber’in etrafında toplanan otuz sahâbiden ve onun için ölüm biatı yapan sekiz kişiden biriydi Ebû Dücâne. Hz. Peygamber’in dişinin kırıldığı ve etrafının sarıldığı bir sırada, vücuduyla bir kalkan gibi onu korudu. Birkaç düşmanı daha öldürdü ve şehit oldu. Efendimizin kılıcının hakkını vermenin mutluluğu ile fani dünyaya veda etti.

Hz. Peygamber ona, “Allah’ım! Hareşe’nin oğlundan ben nasıl razıysam sen de razı ol” diye dua etti” dedi, sanki bir şeyler daha diyecekmiş gibi dudaklarını titretti, diyemedi ve birden sustu.

Uzunca bir sessizlik oldu, hemen herkes Ebu Dücane’ye gıpta etti. Aslında kimse konuşmak istemiyordu ama ben konuşmak zorundaydım. Program akışına göre sıra İbrahim’e gelmişti, “Hadi bakalım İbrahim söz sende” dedim.

İbrahim kısa bir susma taksiminden sonra, kısık bir sesle; “Muhsin kardeşimiz, bizde konuşacak mecal mi bıraktı, ben bir daha ki sefer size Abdullah b. Mesud’u anlatayım inşallah. Bugün beni mazur görün” dedi.

“Arkadaşlar İbrahim haklı ama vakit henüz erken, ben size bir diziyi ve dizinin kahramanını anlatayım da kasavetimiz dağılsın biraz” diyerek 1978’lerde izlediğim ve bende derin izler bırakan diziyi anlatmaya başladım.

“Zulüm üzerine kurulduğundan olsa gerek ABD diye bilinen ülkeyi de insanlarını da sevemedim. Tabii tövbe edip hakikati ikrar edenler müstesna. Kristof Kolomb yolunu kaybetmiş, bilmeden yeni kıtaya çıkmış ve böylece hayatta kalmayı başarmış. Kolomb’un çıktığı bu kıtada yetmiş beş milyon Kızılderili yaşıyormuş. Sonrası malum, dünya nüfusu sürekli artarken Kızılderili nüfusuysa sürekli azalmış ve beş milyona kadar düşmüş. Nasıl ve neden düştüğü herkesin malumudur. Anlatacağım dizi bu birleşik ülkede çekilmiş. Çocukluk yıllarımda Kung-Fu diye bir dizi izlememiş ve bu dizinin başrol oyuncusu Çekirge’yi tanımamış olsaydım bu vahşi ülkeden bahsetmezdim.

David Carradine diye bir adammış çocukluğumda hayranlıkla izlediğim Kung Fu dizisinin Çekirge’si. 1972-1975 yıllarında çekilmiş ödüllü bir Amerikan dizisiydi.

Şimdi ilham konusuna gelelim. İmam Hatip Lisesi üçüncü sınıf öğrencisiydim ama kalbim ve eylemlerim arasında uyumsuzluk vardı. İbadetlerin tam tadını alamıyor, Cuma namazına bile gidip gitmemekte tereddüt ediyordum.

O günleri yaşayanlar bilir, dinî konuların ana gündemlerinden biri de ‘Türkiye’de Cuma namazı kılınır mı kılınmaz mı?’ konusuydu. Ben de kâh Cuma kılanlardan taraf oluyor cumaya gidiyorum, kâh ‘Cuma kılınmaz’ diyenlerden taraf oluyor cumaya gitmiyordum. Ne var ki ikisi de beni mutlu etmiyordu. Cuma’ya gidiyorum, hutbe konularına bakıyorum “Yok arkadaş böyle Cuma namazı olmaz” diyorum. Haftaya cumaya gitmiyorum, cumaya gitmeyenlerin arasına da kendimi yakıştıramıyorum, hatta utanıyorum. Soranlara da izah edemiyordum.

Yine böyle bir Cuma gününe yakın bir günde hayranlıkla Kung Fu dizisini izliyordum. Çekirge amcasının kayıp oğlunu bulmak için sürekli seyahat ediyor; tabii bu seyahatleri sırasında sürekli başına işler geliyor; kavgalar, yol kesmeler, eşkıyalar vs… Çekirge başına bir iş geldiğinde harekete geçmeden önce oturuyor, gözlerini kapatıyor ve kendine “Ey Çekirge!” diye seslenen hocası Po’nun o gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini anlatan derslerini hayal ediyor, tefekkür ediyor. (Bugünkü anlayışıma göre rabıta yapıyor.) Hocası; “Ey Çekirge! sana toplu saldıran olursa şu hareketleri yap!” diyor, gözünü açıyor, o hareketleri yapıyor ve kurtuluyor. Başka bir zaman “Sana silahla saldırırlarsa şu hareketi yap!” diyor, gözünü açıyor o hareketi yapıyor ve yine kurtuluyor. Dizi böyle devam ediyor.

Kendi kendime dedim ki: ‘Benim de Çekirge’nin hocası Po gibi bir hocam olsa, ona sorsam, “Hocam Cuma namazına gideyim mi, gitmeyeyim mi?” o da “Git” derse giderim, “Gitme” derse gitmem. Bu olay benim ilham kaynağım oldu ve hoca aramaya başladım.

Her arayan bulamazmış ama bulanlar da arayanlarmış.

İmam Hatip müfredatından kazandıklarımı bir televizyon dizisiyle tamamlamış oldum. Ben niyet edince Rabbim de yolumu kolaylaştırdı, aradığımı buldum, darısı tüm arayanlara olsun.

Çekirge o dönem bana ilham veren bir karakter olmuştu. Bu yüzden merak edip “Kimmiş bu çekirge, acaba Müslüman olmuş mu, tasavvuftan haberi var mı?” diye araştırdım.

Ne var ki bana ışık olan Çekirge’nin, yani David Carradine’nın, verdiği mesajın içeriğinden haberi yoktu. Bana tuttuğu ışık onu aydınlatmaya yetmemiş ve google haberlerine göre de intihar etmişti. 2009 tarihli haberde; “Kung Fu dizisinin çekirgesi öldü. 72 yaşındaki Carradine’nin cesedinin odasındaki gardıropta çıplak ve asılmış hâlde bulundu. Bir polis yetkilisi, oyuncunun intihar ettiğini sanıyorum.” dediği yazıyordu.

Besteci, müzisyen, şarkı sözü yazarı, heykeltıraş ve ressam olan üç çocuklu Çekirge, dünyada mutlu olamamıştı, yazık ki ilham kaynağım ahirette de mutlu olamayacak.

Sözü Cüneyt ile Necmi ye bıraktık. Başka bir köy odası anısında buluşmak üzere inşallah. Allah’a emanet olun.

 

Okumaya Devam Et...

Edebiyat

Yağmur

EKLENDİ

:

Gecenin bu saatinde

Durup dinlenmeden

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Gece gece yola düşmüş

Nereden gelir nereye gider

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Öyle sessiz ve usulca

Tel tel düşer yerlere

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Gelir yeryüzüne misafir

Dereleri nehirleri uyandırır

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Varır yerin kalbine

Çiçeği ekini yeri uyandırır

Yağan yağmur

“Allah! Allah!” dedim

 

Rahmetle canlanır kâinat

Bahar gelir kışa inat

Yağar yağmur

“Allah! Allah!” dedim

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar