Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

HECE DERGİSİ KUDÜS ÖZEL SAYISI (ÖZEL SAYI: 44 / 306-307-308 HAZİRAN/TEMMUZ/AĞUSTOS 2022)

Mekânlar bölümündeki dört makaleden ilki daha önce, diğer üçüyse ilk defa Hece Kudüs özel sayısında yayınlanmıştır. Issa Barajiva’nın “Gerçek ve Hayal İkileminde Kadim Kudüs Mahalleleri” adlı makalesi Kudüs’teki kadim mahalleleri ve bu mahallelerin gelişimini irdelemesi açısından önem taşıyor.

EKLENDİ

:

1997 yılının Ocak ayından beri yayın hayatını sürdüren bir edebiyat dergisi: Hece. Aralıksız ve emin adımlarla 26 yıldır her ayın ilk günü okurlarıyla buluşan bir dergi: Hece. Yine o günden bu yana banka vb. kuruluşların hiçbir reklamına yer vermeyen bir dergi: Hece.

Daha nice yıllar edebiyat vadisinde okurlarıyla aralıksız ve emin adımlarla buluşması dileğiyle…

Her yıl iki özel sayı yayınlıyor Hece. İlki her yılın ocak ayında, diğeriyse yine her yılın Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında. Her yılın ocak ayı sayıları şair-yazar ve düşünür merkezli, haziran-temmuz-ağustos sayılarıysa tematik merkezli özel sayılar. Bugüne kadar 44 özel sayı yayınlamış. 2022 yılının Ocak sayısında iki cilt hâlinde Dostoyevski özel sayısı yayınlanırken Haziran-Temmuz-Ağustos sayısındaysa Kudüs özel sayısı yayınlandı.

Hece dergisi Kudüs özel sayısının editörleri İbrahim Demirci, Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Doç. Dr. Halid Üveysi’dir. Kudüs özel sayısı 800 sayfa, yedi bölüm ve 60 yazıdan oluşuyor. Kudüs özel sayısı Din, Tarih, Mekânlar, Yakın Dönemler, İnsanlar, Sanat Edebiyat Medya ve Tanıklar olmak üzere yedi bölümden ibaret. Derginin yayın kurulu Kudüs özel sayısını “Sezai Karakoç ve Nuri Pakdil’e saygıyla…” diyerek onlara ithaf etmişler.

Kudüs özel sayısı editörlerinden İbrahim Demirci “İslam Şehri Kudüs” başlıklı derginin sunuş yazısında şunları söylüyor yazar: “Kudüs şehrini çeşitli yönleriyle farklı bakış açılarından tanımak ve tanıtmak; din, tarih, siyaset, sanat ve hayat cephelerinden yansımalarını sergilemek gayesiyle hazırladığımız bu özel sayıya çalışmalarıyla katkıda bulunan bütün yazarlara, Arapça ve İngilizceden yapılan tercümelerin mütercim ve musahhihlerine teşekkür ediyoruz.”

Din bölümünde yayınlanan sekiz makaleden ilk dördünün daha önce yayınlanması özel sayı için bir olumsuzluktur. Eğer söz konusu makaleler önemli görülmüşse okuru bunlara yönlendiren bir açıklama konulması yeterli olurdu. İkinci dört makaleyse oldukça önem taşımaktadır. Mesut Kaya, MounjedAhmmad Abu Bakr, Mustafa Celil Altuntaş ve EldarHasanoğlu yazdığı makalelerle konuya önemli bir katkı sunmaktadır.

Tarih bölümünde yayınlanan on beş makalenin sekizi, daha önce yayınlanmış, yedisi ilk kez dergide yayınlanmakta. NourEbu Assab’ın kaleme aldığı “Haseki Sultan İmarethanesi …” adlı makale Osmanlıda vakıf sisteminin ne derece kayıt altında ve sıkı takipte olduğunu gösteren önemli bir çalışmadır. Bu çalışmadaki şu tespit oldukça önemlidir: “Vakıf kurumları yalnızca ekonomik ve toplumsal bir rol üstlenmemiş, aynı zamanda politik bir adım olarak işlev görmüştür, zira vakfın kurucusu padişahın eşidir. Aradan geçen uzun zamana rağmen Haseki Sultan İmarethanesi bugün dahi Beytülmakdis halkına ekonomik ve toplumsal anlamda hizmetler vermeye devam etmektedir.”

Mekânlar bölümündeki dört makaleden ilki daha önce, diğer üçüyse ilk defa Hece Kudüs özel sayısında yayınlanmıştır. Issa Barajiva’nın “Gerçek ve Hayal İkileminde Kadim Kudüs Mahalleleri” adlı makalesi Kudüs’teki kadim mahalleleri ve bu mahallelerin gelişimini irdelemesi açısından önem taşıyor.

Yakın Dönemler bölümündeki on bir makaleden üçü daha önce yayınlanmışken sekizi ilk defa dergi sayfalarında yer bulmuştur. Şeyh Raed Salah (El-Makdisi)’ın kaleme aldığı “Mescid-i Aksa’nın Geleceği” adlı makale içeriden yazılan bir makale olması hasebiyle dikkat çekmektedir. Şöyle diyor Şeyh Raed Salah (El-Makdisi) makalesinde: Öyleyse diyebiliriz ki, Mescid-i Aksa’nın hikâyesi insanlık tarihinin başlangıcından itibaren başlayan uzun bir hikâyedir. Bilakis, tarihi 1967’de İsrail işgaline maruz kalması ile başlayan bir caminin hikâyesi değildir.”

İnsanlar bölümündeki dört makaleden biri daha önce yayınlanmış, diğer üçü ilk defa Kudüs özel sayısında yayınlanmaktadır. Nagihan Ayşe Boşnak’ın kaleme aldığıTefsire Kadının Dokunuşu: Filistinli Münevver Naile Haşim Sabri” adlı makale önemli bir makaledir. Nagihan Hanım, Naile H. Sabri tarafından hazırlanan “El-Mubsir li-Nari’lKur’ân” adlı tefsir, Arap dünyasında bir hanımefendinin yazdığı ilk tam tefsir olma özelliği gösteriyor. Nagihan Hanım Naile Hanımın gözüyle Filistinli kadınları şöyle anlatıyor: “Naile Hanım Filistinli kadını ‘Batılı kadınlar İslam’ı öğrenmekle ilgileniyor fakat bizim kadınlarımız mosa ile meşgul.’ diyerek eleştiriyor. Pek çok kadının hayat gayesinin yalnızca Batı’yı taklit ve modayı takip etmek olduğundan, kitaplardan ve kültürel etkinliklerden uzak yaşadıklarından yakınıyor. Kadınların kendilerini hem ilmî hem de kültürel olarak geliştirmesini önemli buluyor.”

Sanat Edebiyat Medya bölümündeki 14 yazı ve makale, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ilk defa bu özel sayı için kaleme alınmış ve burada yayınlanmıştır. Âtıf Bedir “Şairin Kudüs Nöbeti: Modern Türk Şiirinde Kudüs” adlı incelemesinde edebiyatımızdaki Kudüs temalı şiirleri değerlendiriyor. Sezai Karakoç “Diriliş”, Nuri Pakdil de “Edebiyat” dergisinde Kudüs temalı şiir ve yazılara yer vererek ülkemizde Kudüs’ü ve Filistin’i gündemde tutmuş ve Siyonist İsrail’in bütün vahşetlerini insanlığa edebiyat yoluyla duyurmuştur. Allah (CC) her ikisinden de razı olsun.

Tanıklar bölümündeki dört yazı da bu özel sayı için kaleme alınmıştır. Kudüs’e yapılan gezileri ve bu sıradaki izlenimleri yansıtmaktadır her biri. Bu bölümdeki her yazı çok önemlidir ama Süleyman Gündüz’ün kaleme aldığı “Kanatları Kırık Bir Güvercindir Kudüs” yazısı daha ayrı bir önem taşımaktadır. Bu yazısında şöyle diyor Süleyman Gündüz: “Medeniyetler bu şehrin duvarlarından doğdu. Bundan dolayı bütün insanlığa aittir. Şehrin kadim ruhu kutsalla bağlantılı bir cennet imgesi oluşturur. Saatlerce, günlerce, aylarca ve yıllarca bıkılmadan seyredilecek bir panorama sunar.”

Hece dergisi Kudüs özel sayısı, Kudüs üzerine yapılan çalışmaları toplayan ve Kudüs’ü gündemimizden düşürmemeye çalışan bir sayı. Bu yönüyle oldukça dikkat çekmektedir Kudüs özel sayısı.

Müslümanlar için önem ve değer taşıyan üç şehirden biri de Kudüs’tür. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS)’ın Mirac’a çıkarken uğradığı mukaddes bir şehir… Tarih boyunca Hıristiyan ve Yahudilerin zorbalıklarına ve yıkımına maruz kalmış, her şeye rağmen orada yaşayan Müslümanlarca korunmaya çalışılmış mukaddes bir şehir…

Bugün Siyonist İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs’ümüzün tekrar özgürlüğüne kavuşması, ancak ve ancak biz Müslümanların ortak hareket etme bilinciyle mümkün olacağını asla unutmamalıyız. Biz umutluyuz, Hece dergisi Kudüs özel sayısı da bu umudumuzu perçinlemektedir.

Hece dergisi Kudüs özel sayısı okurunu bekliyor.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar