Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

İslam’ın Eşsizliği ve Kuşatıcılığı

Esasen Müslümanlar, beşere ait İslâmî olguyu müslüman fenomen olarak en doğal en anlaşılır ve hakiki anlamıyla tüm insanlığa bütün sadeliğiyle tanımlamak ve öğretmek zorundadırlar.

EKLENDİ

:

1. İslam bütün dillere, inanç sistemlerine, tarihsel kültürlere ve beşeri geleneklere en kolay çevrilebilen, anlatılabilen ve yaşanabilen tek, eşsiz ve mutlak bir dindir.
2. Islam, hiç bir dinde olmayacak şekilde özel ismi (boyun eğmek) ve insanlığın din olgusu ( ed-din/ Religio) terimi örtüşebilir.
3. İslam, aynı zamanda beşer fıtrat ile aynilik içinde biyo-psikolojik yaratılış ( natura) ile özdeştir.
4. İslam hic bir beşeri dinin alternatifi rakibi veya hasmı değil onların ilk formlarının mükemmel hali veya son formlarının en ilk halidir( arkhe-primal form )..
5. İslam, aslinda hic bir kültürün, olgunun ön eki veya son eki de degildir.
6. Bir sey “İslam” değilse fitrattan, doğallıktan ve en saf formuyla yaratılıştan uzaktır.
7. Müşrik Mekke, Medine-i Münevvere’nin rakibi veya alyernatifi degil aksine nubuvvetten ve vahiyden yoksunluk (cahiliyye) halidir.
8. Kutsal (Numen) tezahürü olarak Islâm, Fenomen olarak mukaddesat içeren “Müslüman gelenekten” somut, tarihsel beşeri ve oluş açısından farklılıklar barındırır.
9. Bu yüzden genel vahiyler toplamı ve özel sünnetin kendisi olan İslam ile onun inşa ettiği ( etmesi gereken) Müslümanların gelenek birbirinden öz açısından farklıdır.
10. Bu bakımdan beşeri bir olgunun başına Islami kelimesi getirilerek o sey Islami olmaz musluman olur.
11. Bundan dolayi “İslami tarih”, “İslami politika”, “İslami para” vs gibi önekler yerine Müslüman tarih” Müslüman âlim, “Müslüman bakış” gibi tamlamalar daha uygundur
12. İslami önek büyük sorumluluk olup gerçek teopolitik durumu ifade eder.
13. İslam terimini önek olarak kullanmak beşeri olguları sırasıyla rasyonalize teolojize, politize ve son haliyle vulgarize etmek demektir.
14. Esasen Müslümanlar, beşere ait İslâmî olguyu müslüman fenomen olarak en doğal en anlaşılır ve hakiki anlamıyla tüm insanlığa bütün sadeliğiyle tanımlamak ve öğretmek zorundadırlar.
15. Sonuçta Müslümanın, tebliğin islamilestirilmesi veya bunun açıkça belirtilmesi gibi ilave çabalara ihtiyacı da yoktur zira müslümana ait her olgu hem yerel hem de evrensel değerler içerir..

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar