Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Kadir Gecesi: Bin Aydan Hayırlı Gece

Kadrin, kadrini yücelten şey, Kur’an’ın nüzulüne şahit olmasıdır. Dolayısıyla değeri Kur’an’a dayanan gecenin ihyası, ancak Kur’an’a yönelmekle, onu okumakla, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla, onu yaşamakla, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yüreğimize yerleştirmek istediği şefkat ve merhametin yüreğimize yerleşmesini sağlamakla mümkün

EKLENDİ

:

Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadir, 97/1-5) 

Kur’an’ın İndiği Gece

İnsanlar için bir hidayet rehberi, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın indiği ay, Ramazan…Ve Ramazan’da Kur’an’ın indiği gece…Rabbimizin Kur’an’da “Bin aydan daha çok hayır” yüklediğini bildirdiği gece…İnsanoğlunun Kur’an’ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka eriştiği müstesna bir gece…

Kur’an’la, Kur’an’ın getirdiği adaletle, merhametle, hikmetle ve selametle kıymet bulma gecesi… Gelişiyle birlikte oluşturduğu mana iklimiyle gönül dünyamızı ma’mur eden, iç âlemimizi zenginleştiren gece… Kadir gecesi…

Yaratılış bilgisinin ders kitabı ve bütün kâinatın ve var oluşun özeti olan Kur’an’ın övdüğü bir gece… Kur’an’ın indiği gece…

Gecenin Sırrı

Hangi gece? İçinde bulunduğumuz günlerden biri, belki bu gece, belki yarın, kim bilir belki dündü… Kim bilir belki öleceğimiz gün…

Bu bilinmiyor…

“Arayın” diyor Kutlu Nebi, “Ramazan’ın içinde arayın, son on günde arayın, on günün tek rakamlı günlerinde arayın…” (Buharî, “Leyletü’l-Kadr”, 3; Müslim, “Sıyam”, 219; Tirmizî, “Savm”,71)

21.inde… 23 ünde…Eyvah onlar arkada kaldı…25.inde… bu akşam da.. önümüzdeki akşam da…27 bağrını açmış bende diyor…

Arayın can havliyle, içine 83 yıl 4 aylık, yani bir ömürlük kazanç sığdırabilmek için arayın…

O gece Kadir gecesi miydi?

Kur’an ayeti ile bin aydan hayırlı diye haber verilen bir geceyi aramanın heyecanıdır insanı bu soruyu sormaya yönelten… Kadir gecesine olan tutkuyu diri tutmak ve o zaman diliminde yoğunlaşmayı sağlamaktır belki de neden…

Kadir gecesini bulduğumuzda bile onun o gece olduğunu bilemiyoruz. Geriye, belirli bir zaman dilimindeki her geceye, Kadir gecesiymiş gibi sarılmak kalıyor.

Cuma gününde gizlenen “icabet saati”, esmâ-i hüsnâ arasında gizlenen “ism-i âzam”, bütün ibadetler içerisinde gizlenen “rıza-i İlahi”, zaman içerisine gizlenen “kıyametin kopma vakti” ve bütün bir hayat içerisine gizlenen “ölüm vakti” gibi, Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının içerisinde gizlenmesi de, mü’minlerin gafletten uzaklaşıp uyanık bir gönülle bu ayın tamamını dolu dolu geçirmelerini sağlamak için olsa gerek…

Şunu da anlayabiliriz Kadir gecesi sırrından;

Zaman durmadan akıyor… Gündüz geceyi, gece gündüzü takip ediyor. Kimi insan bin ay yaşayıp, bu koca ömrün içine Allah katında bir geceye değecek güzellik koyamayabiliyor. Zaman izafi yani…İşin sırrı, Kadir gecesinin de içinde yer aldığı İslam’ın zaman sırrını çözmede…

Büyüklerimiz zamanın ve insanın kadru kıymetini bilmenin formülünü asırlar öncesinden bize bildirmişler aslında:

“Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil.”

Zaman ve mekân bizatihi değerli değildir. Zamanlar ve mekânlar, içinde yaşanan büyük hadiselerle değer kazanır.

Yüce Mevlâ, sanki verdiği ömür yolculuğu süresince insana elest bezmindeki kulluk sözünü hatırlatıyor. Bunun için yol haritaları gösteriyor, ömrün belirli duraklarına işaretler koyuyor…İslam’ın tüm ibadet disiplini, vakitlerle tanzim edilmiş. Namaz, oruç, hac, zekat… Günlük hayattan bütün bir ömre kadar uzanan idrak inşası… Hayatın tüm farklı safhaları içinde… Sürekli bir duruluş ve yoğruluş hali…

Namaz; hayatın akışını Rabbin huzurunda durmak için bir an durduruyor, oruç; yeme, içme ve üreme gibi insanın olmazsa olmazlarına belirli vakitlerde sınır getiriyor, başkalarının farkında olma bilincini kazandırıyor. Hac; bedendeki bütün elbiselerinden soyunup, giydiği iki parçadan müteşekkil ihram ile insana sanki kefenleriyle, kabirlerinden kalkmış gibi Allah’ın huzurunda kıyam durdukları mahşeri hatırlatıyor. Zekat ise insanın mal tutkusuna, sahip olunan her şeyin aslında Yüce bir Kudret’in tasarruf alanında olduğu bilincini yüklüyor…

Kadir Gecesi’nin sırrı da, günün beş vaktinde insanın yüreğini Rabbinin huzurunda yoğuran namazdan farklı değil, oruçtan, hacdan veya zekattan da…

Meleklerin Kutladığı Gece

Leyle-i Kadir…Kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı…

Esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gecede Rabbin izniyle melekler iniyor insanların dünyasına, gerçek mahiyetini ancak Mevlâ’nın bildiği ve bize ancak bir “Emr-i ilahi” olarak bildirdiği  “Ruh” iniyor ve tan yeri ağarıncaya kadar adeta bir “selam… huzur, esenlik, güvenlik, sulh, selamet, barış” yağmuru yağıyor yüreklere… Her yere…

Gecenin İhyası

Kadrin, kadrini yücelten şey, Kur’an’ın nüzulüne şahit olmasıdır. Dolayısıyla değeri Kur’an’a dayanan gecenin ihyası, ancak Kur’an’a yönelmekle, onu okumakla, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla, onu yaşamakla, onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun yüreğimize yerleştirmek istediği şefkat ve merhametin yüreğimize yerleşmesini sağlamakla mümkün…

Kadir gecesi…Tevbeyi kuşanma…Af deryasına dalma…Rahmet pınarında arınma…

Kadir Gecesi, tefekkürü, duayı, muhasebeyi, Allah için gözyaşı dökmeyi bol eylemenin gecesi…

Diğer kutlu zamanlar gibi Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği bu gece geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, hatalarımıza tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanı…

Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) “Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, “Îmân”, 25) müjdesi ve bizlere öğrettiği “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” (Tirmizî, “Deavat”, 84; İbn Mâce, “Dua”, 5) duası, bizler için günahlardan arınmaya vesile olacak büyük bir fırsat….

Öyleyse pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı bu gece Yüce Allah’ın bizlere bilgi, anlayış ve ihlas vermesi, doğruyu bulduktan sonra kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için dua vakti…

Kadir gecesi bu gece…Gecenin kadrini bilenlerin gecesi. Karar ve hüküm gecesi bu gece. Yüce Rabbimizin bize bahşettiği bir ömre bedel bu gecede öncelikle Rabbimizle misakımızı, ahdimizi yenilemek, yeni bir başlangıç yapmak, hayata yeniden başlamak için…

Önümüz bayram. Bayrama kavuşmak üzereyiz. Kadir gecemiz aziz milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa barış, huzur ve saadet getirsin. Cenâb-ı Hak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuştursun. (Amin…)

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar