Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Kalecikli Âşık Mir’âti

EKLENDİ

:

Müseddes I[1]

(Kalecik, 1809? – Kalecik, 1884?)

Ölçüsü: Feilâtün/Feilâtün/Feilâtün/Feilün

 

 

Sana bir nasihat edem tutar isen peşine

Akıl erdirmedi her can feleğin gidişine

Güvenme hiç bu cihanın yazına hem kışına

Kişinin kendi cezası ne gelirse başına

Ne karışırsın elin çiyine pişmişine

Kendi noksanını gözle işine bak işine

 

Eğri doğru gezen âdemlere ad takma sakın

Hepsi de haktır anın kimseye hor bakma sakın

Merve’de ordunu agulayıp da sokma sakın

Ser-fürû et[2] kimsenin hatırını yıkma sakın

Ne karışırsın elin çiyine pişmişine

Kendi noksanını gözle işine bak işine

 

Ey dilâ[3] sıdk ile erkânını gözle göre gel

Şah Hasan aşkına başın ile canın vere gel

Er olayım der isen dilbere ikrar vere gel

Enaniyet mesnedin[4] terk de gör gel beri gel

Ne karışırsın elin çiyine pişmişine

Kendi noksanını gözle işine bak işine

 

Mir’atî’nin pendini[5] gûş et[6] sakın etme firar

Nazar et âdeme âdemde bütün her ne ki var

Kısa kes çok söze girme söyledikçe söz uzar

Hâsılı kimseye bühtan[7] deme hayr ile şer

Ne karışırsın elin çiyine pişmişine

Kendi noksanını gözle işine bak işine

 

Kalecikli Âşık Mir’atî, Hayrettin İvgin- Ali Esat Bozyiğit, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2016, s. 54-55.

 

[1] (*) Müseddes: Bendleri 6 mısra olan nazım biçimidir. Kafiye düzeni genellikle aaaaaa-bbbbba-ccccca-ddddda… biçimindedir. Yani her bend ilk 5 mısrası kendi arasında, birinci bendin bütün mısraları kendi arasmd diğer bendlerin son 6 . mısraları birinci bend ile kafiyelidir. Bunlara “müseddes-i müzdeviş” denir. Kafiye düzeni aaaaaa-bbbbcc-ddddee-ffffgg… biçiminde olabildiği gibi aaaabc- ddddbc-eeeebc-ffffbc… biçiminde de olabilir. Eğer ilk bendin 5. ve 6. mısraları veya sadece 6. mısraları, diğer benlerin sonunda tekrarlanıyorsa böyle olanlarına “müseddes-i mütekerir denir. Her konuda müseddes yazılabilir. Bu kitabımızda bulunan Mir’atî’n iki müseddesi de “müseddes-i mütekerrir” dir.

 

[2] Ser-fürû et: Başını aşağı eğ.

[3] Dilâ: Ey gönül alan Sevgili.

[4] Enaniyet mesnedin: Benlik makamını.

[5] Pend: Öğüt, nasihat.

[6] Gûş et: Dinle.

[7] Bühtan: İftira.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar