Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Medh-i Kuds-i Mübârek (Mübarek Kudüse Övgü)-3

EKLENDİ

:

 

Ahmet Fakih’in doğum tarihi ve yeri hakkında elimizde kesin bilgi yoktur. Şairin Kitâbü Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe adlı eserinibilim dünyasına Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu tanıtmıştır (1963). Eserin transkripsiyon ve sözlük eklemeli tıpkıbasım neşrini de yine Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu (Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe, Ankara 1974) yapmıştır. Eserde, Hacc’a giden Ahmed Fakîh’in bu yolculukta gördüğü Medine, Mekke, Kudüs ve Şam şehirlerinin kendisinde bıraktığı izlenimleri ve duygulanmaları anlattığı görülmektedir. Ahmed Fakîh Kudüs’e Hac’dan dönüş sırasında uğrar. Arkadaşlarından bir kısmı memleketlerine dönmesine rağmen Ahmed Fakîh ve bir grup arkadaşı yine iki ay kadar Kudüs’te kalır.Medh-i Kudsbaşlığıyla esere sonradan eklenen üç şiirin bu sırada yazıldığı düşünülmektedir. Bu şiirlerin birincisini 20 Ekim 2023’te, ikincisini 27 Ekim 2023’te paylaştık. Şimdi de üçüncüsünü ve sonuncusunu 3 Kasım 2023 Cuma günü, bugün  insaniyet.net okurlarıyla paylaşıyoruz elhamdülillah. Şiirlerin yalın bir dille kaleme alındığı görülür. Şair, eserini Hacc’a gidemeyen arkadaşlarına armağan ederek onların da Hacc’a gitmelerini önerir. (Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe, Ahmed Fakîh, Hzl. Hasibe Mazıoğlu, Ankara 1974, s. 13)

MEDH-İ KUDS-İ MÜBÂREK (MÜBAREK KUDÜS’E ÖVGÜ)-3

Ahmet Fakih

(14-15. Yüzyıl / ?)

 

MEDḤ-I KUDS-İ MÜBÂREK

 

Allâh bizi göre durur rızkumuzı viri durur
Ne müşerref yire durur i cânum Kuds-i mübârek

Allah (CC) bizi görür, rızkımızı verir.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, ne şerefli bir yerdir.

Hacılar ile koşanduk toprak oluban döşendük
Sanma ki yolda üşendük i cânum Kuds-i mübârek

Hacılar ile karıştık, toprak olarak yere uzandık.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, sanma ki yolda üşendik, gevşek davrandık.

Rûm ile Şâmı geçdüm ‘Arab illerine düşdüm
Şükür kim sana ķavışdum i cânum Kuds-i mübârek

Anadolu ile Şam’ı geçtim, Arabistan topraklarına ulaştım.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, sana kavuştuğum için şükürler olsun.

Evvel kim Hareme girdüm bakdum şol kubbeyi gördüm
Şükür maksûduma irdüm i cânum Kuds-i mübârek

Önce Harem’e (Mescid-i Aksa ve çevresine) girdim, baktım şu kubbeyi gördüm.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, amacıma ulaştığım için şükürler olsun.

Kudse gelen hayrân olur zikirleri sayvân olur
Kudsde günde bayram olur i cânum Kuds-i mübârek

Kudüs’e gelenler ona hayran olur, zikirleri onlara gölgelik olur.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, Kudüs’te her gün bayram olur.

Hayâlümden geçer idün gönlüme nûr saçar idün
Sendireyrek uçar idün i cânum Kuds-i mübârek

Her an hayalimden geçerdin, gönlüme nur saçardın.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, sendeleyerek uçardın.

Sağ yanı uçmak deresi bağlar bahçalar arası
Gözler gerek ki göresi i cânum Kuds-i mübârek

Sağ yanı cennet deresi, bağlar ve bahçeler arasındadır.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, gözler seni (hakkıyla) mutlaka görmeli. 
(Bu ve alt beyitteki benzetmeler mahşer sahnesinin Kudüs’te kurulacağına dair inancın bir yansımasıdır.)

Sol yanı tamu deresi gönlüm yok ana varası
İllâ Haremde durası i cânum Kuds-i mübârek

Sol yanı cehennem deresi, gönlüm oraya gitmek istemiyor.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, gönlüm her ne olursa olsun Harem’de (Kudüs ve çevresinde) durmak istiyor.
(Bu ve alt beyitteki benzetmeler mahşer sahnesinin Kudüs’te kurulacağına dair inancın bir yansımasıdır.)

Kuds şehrinün bir hoş huyı evden eve var bir kuyı
‘Arşdan iner anun suyı i cânum Kuds-i mübârek

Kudüs şehrinin güzel bir özelliği vardır; orada evden eve ulaşılan bir kuyu (tünel) vardır.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, onun suyu göğün en yüksek katından iner.

Rahmet yağmurları yagar nasîb olanlara deger
Münâcâtlar göge agar i cânum Kuds-i mübârek

Rahmet yağmurları yağar, nasibi olanlara bu yağmurlar ulaşır.
Ey Canım, Mübarek Kudüs, sende münâcâtlar
(Konusu Cenâb-ı Hakk’ı övme ve O’na yakarma olan şiirler) göğe yükselir.

Dir idüm nice varayım ya seni kanda göreyin
…………………………………………………………..

Sana nasıl ulaşırım diyordum, seni nasıl görürüm diye düşünüyordum.
…………………………………………………………………..
(Şiirin sonraki dize ve beyitleri yok.)

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar