Bizimle İletişime Geçin

Eğitim

Mektep gibi Bir Hoca: İbrahim Özgül

Bir hoca/öğretmen, bir insanın fikrî hayatının şekillenmesinde çok şey ifade eder. Hocanın, öğrencisinin fikrî hayatının şekillenmesinde, nasıl daha faydalı olurum kaygısıyla hareket etmesi, resmî olarak üstlendiği dersleri hakkını vererek sunması yanında; duruşuyla, karakteriyle, erdemiyle de tesirli olduğu aşikârdır. Bu anlamıyla bir hoca bazen, bir mektepten daha fazlası bile olabilir.

EKLENDİ

:

Bir hoca/öğretmen, bir insanın fikrî hayatının şekillenmesinde çok şey ifade eder. Hocanın, öğrencisinin fikrî hayatının şekillenmesinde, nasıl daha faydalı olurum kaygısıyla hareket etmesi, resmî olarak üstlendiği dersleri hakkını vererek sunması yanında; duruşuyla, karakteriyle, erdemiyle de tesirli olduğu aşikârdır. Bu anlamıyla bir hoca bazen, bir mektepten daha fazlası bile olabilir. Bazen de bir hocanın yaklaşımı, samimi davranışı ve nasihati, öğrencinin o günden sonraki hayatına yön verecek şekilde tezahür edebilir.

Hem manevî (fikrî) hem de gerçekten hayatımın akışına yön veren kişiler oldu. Bu müstesna kişilerden biri de İbrahim Özgül hocamdır.

Samsun ili Vezirköprü ilçesinin bir köyünde dünyaya gelmişim. Orta birinci sınıfı 1982-1983 eğitim-öğretim döneminde Vezirköprü İmam Hatip Lisesi’nde okudum. Girdiğim parasız yatılılık sınavın sonucunda diğer arkadaşlarımla birlikte bizi Boyabat İmam Hatip Lisesi’ne gönderdiler. Orta öğretimimin kalan kısmını ve lise öğretimimin tamamını Boyabat’ta parasız yatılı, eskilerin deyimiyle “leyli meccânî” olarak tamamladım.

Hayatımın altı yılı Boyabat’ta geçti. Pek çok hocadan ders aldık. Bugün bunlardan bir kısmının sadece ismini hatırlıyorum. Ders işleyişi, kişiliği, karakteri gibi özellikleriyle temayüz etmeyen hocalar hafızamdan çoktan silinip gitti. Bir kısmının ismi ise nahoş olaylar sebebiyle hafızamda yer etti. Gönlümde yer eden hocalar ise işini ciddiye alan, öğrencilere faydalı olabilmek için yoğun gayret gösterenlerdir. Osman Özgün, merhum Ahmet Dinar, Osman Kızılaslan, Süleyman Savaş, İsa Akgül, Raşit Yazan, Ahmet Şarlı, Recep Dernekbaş gibi. Öte yandan farklı dünya görüşüne sahip olmakla beraber iki hocamızın ismini de zikretmek istiyorum. Bana edebiyatı, özellikle divan edebiyatını sevdiren ve zevk almama vesile olan Hikmet Kocaman ve felsefeyi sevmeme ve felsefeyle temasıma kapı aralayan Düzgün Irmak hocalarım. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.

Okuma sevgim daha ilkokulda iken oluşmuştu. İlkokul üçüncü sınıfa kadar köyümde okudum. İmkânsızlık sebebiyle ders kitaplarını bile temin edemezdim. Ders kitaplarını sınıf arkadaşlarımdan ödünç alır, tekrar istemek zorunda kalmamak için her akşam birisini bitirir ve ertesi gün teslim ederdim. İlkokul dört ve beşinci sınıfı Kütahya Gediz ilçesinin bir köyünde tamamladım. Okulun mütevazı bir kütüphanesi vardı. Kemalettin Tuğcu’nun hikâyelerinden önemli bir kısmını orada okumuştum. Boyabat İmam Hatip Lisesi’nin de hatırı sayılır bir kütüphanesi vardı. O zamanlar okullarda, spor kolu, gezi kolu, kütüphane kolu gibi çalışmalar yapılırdı. Ben her sene kütüphane kolunu tercih ederdim. Bu sayede kütüphanede yer alan yerli ve yabancı eserleri okumaya çalışırdım. Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri, Ömer Seyfettin, Mehmet Rauf gibi yazarların eserleri yanında, Dostoyevski, Tolstoy, Turgenyev, Gorki, Çehov, Balzac, Victor Hugo, Albert Camus gibi yabancı yazarların eserlerini de okuyordum.

Millî Eğitim müfredatı gereği verilen dersler ilmî ve İslamî konularda asgari bazı temel bilgilere sahip olmamız açısından önemli olmakla birlikte konular, ders kitabı çerçevesinde ele alındığı için günümüz dünyasını anlamlandırma bakımından yetersiz kalmaktaydı. Bu nedenle ders kitapları dışında okumalar yapma ihtiyacı duyardık. Kıt imkânlar içinde farklı yazarlardan kitaplar okuma gayreti içindeydim. Ancak önemli bir engelle karşılaşıyorduk. Parasız yatılı öğrencileri için akşam 2 saat, sabah da 1 saat etüd yapma zorunluluğu vardı. Söz konusu saatlerde etüd salonunda bulunmak ve sadece ders çalışmak zorundaydık. Etüd salonuna, hatta yurda ders kitapları dışında kitap, dergi, gazete gibi şeyleri sokmak yasaktı. “Belletmen” hocalar etüd salonlarını denetler, ders kitapları dışında bir şey tespit ederlerse alır ve iyi bir azarlama faslı da geçerlerdi. Ayrıca giysi dolaplarımız da aranır, ders kitapları dışında okuma materyali tespit edilenler iyice bir sîgadan geçirilirdi.

Yabancısı olduğumuz bir hoca örneği

İbrahim Özgül hoca Boyabat’a geldiğinde, biz lise birinci sınıfta idik. O yıl “tefsir” ve “dinî musiki” derslerimize giriyordu. Orta boylu, daima şık giyinen, mütebessim, gözlükleri arkasında ışıldayan ve etrafına sevgi saçan gözleriyle dikkatleri üzerine çeken bir görünüme sahipti.

Bir hocanın işini severek ve aşkla yapıp yapmadığı öğrenciye yansır ve hemen hissedilir. Böyle bir hocanın dersinde vaktin nasıl geçtiği anlaşılmaz. Buna mukabil, hasbelkader öğretmen olmuş, sırf maaş için derse giren hocanın dersi ise bir türlü bitmek bilmez. Öğrenci, dört gözle teneffüs zilinin çalmasını bekler.

İbrahim Özgül’ün dersinin nasıl geçtiğini anlayamazdık. Bazen konu yarıda kalır, ‘bir sonraki derste devam ederiz’ der, bu sözünü unutmaz ve sonraki dersin başında o konuya açıklık getirirdi. Konulara hâkim idi. Ciddi bir meseleye temas edeceği ve bütün teferruatıyla anlatmak istediği hafifçe öksürerek boğazını temizleyip, gözlüklerini düzeltmesinden anlaşılırdı.

Bilindiği üzere tefsir, İslamî ilimler arasında kapsamı hayli geniş bir ilimdir. Âyetlerin nüzul sebebi, konuyla ilgili hadisler hakkında bilgi sahibi olmak yanında, fıkıh, kelam, akaid gibi temel bilimlere de vukufiyeti gerektirir. İbrahim Özgül, ele alınan konunun, belirtilen diğer bilim alanlarındaki yansımalarını doyurucu ve bizim anlayacağımız şekilde izah ederdi. Sınıf arkadaşlarımızdan bazıları öğrenmek maksadıyla değil de sırf hocayı zor duruma düşürmek, kendince sıkıştırmak için sorular sorardı. Özgül Hoca, soruları ciddiye alır, sinirlenmeden ve konuyu geçiştirmeye kalkışmadan cevap vermeye çalışırdı.

Ortaokul döneminde gördüğümüz dersler arasında “müzik” de yer almaktaydı. Ancak bu derslerde genel bir müzik kültürü aldığımızı maalesef söyleyemeyeceğim. Öğrendiklerimiz nota, porte, solanahtarı gibi basit bilgiler ve flüt ile bir çocuk şarkısını çalmayı öğrenmekten ibaretti. İbrahim Özgül “dini musiki” dersimizde, birkaç ilahiyi öğretmekten öteye geçerek tasavvuf, tasavvuf musikisi, Türk musikisi, önemli bestekârlarımız, şair ve bestekâr sultanlarımız hakkında da bilgiler vererek bu alandaki ufkumuzun açılmasına da önemli katkılar sağlamıştır. Bu arada hocanın sesinin güzel olduğunu, usulüne uygun güzel Kuran tilavet ettiğini, makamına uygun ilahiler söylediğini de ifade etmeden geçmemeliyim.

İbrahim Özgül ile sınıftaki resmi hoca-öğrenci ilişkisinin ötesine geçen, deyim yerindeyse ağabey-kardeş ilişkisine evrilen münasebetim şöyle gelişti. Hoca yurtta “belletmen” olarak görev yapmaktaydı. Bir gün etüd salonlarını gezerken, elimde dersle ilgili olmayan bir kitabı gördü. Hoca’yı henüz yeterince tanımıyorduk. İçimden “eyvah hapı yuttuk, bir sürü azar işiteceğiz yine” diye ürktüm. Hoca kitaba şöyle bir göz gezdirdi, hiçbir şey demeden geri verdi. Daha sonra beni yurttaki odasına çağırdı. Güler yüzle “gel bakalım delikanlı, otur şöyle, senle biraz konuşalım” dedi. Ben hâlâ azar işiteceğim diye endişeleniyordum.  Adımı, memleketimi, derslerimi sordu. Sonra “okumayı seviyorsun galiba, bugüne kadar neler okudun?” diye sordu. Ben de okuduğum bazı eserleri sıraladım. Kitap okuduğum için beni tebrik etti ve kültür ve sanatla ilgili edebî kitapları okumanın gereği üzerinde durdu. Masasının üzerinde bulunan bir kitabı bana uzatarak “bunu da oku bakalım, bitirince yanıma gel, üzerinde biraz konuşalım” dedi.

İlk defa böyle bir muameleyle karşılaşıyordum. Bir hocam bana kitap verecek, okuyacağım, sonra da bir araya gelip o kitap üzerinde konuşacağız. Olur şey değildi! Peki hocam diyerek, büyük bir sevinçle odasından ayrıldım. Bana verdiği ilk kitap Rasim Özdenören’in “Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler” adlı kitabıydı. Bu isimle ilk defa karşılaşıyordum. Tanıdığım bir yazar değildi. Kitabı kısa bir zamanda bitirerek hocanın yanına gittim. Birlikte oturduk, intibalarımızı ve düşüncelerimizi paylaşarak kitabı değerlendirdik. Bu kitabı başka kitaplar takip etti. Onun verdiği bir kitabı okuyup bitirdikten sonra büyük bir heyecanla vereceği diğer yeni kitabı bekler hale gelmiştim. Bu sayede Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Özel, Osman Yüksel Serdengeçti, Nurettin Topçu, Cemil Meriç gibi yerli yazarlarımızdan, Seyyid Kutup, Ali Şeriati, Muhammed İkbal, Muhammed Hamidullah gibi âlim ve düşünürlerden haberdar oldum.

İbrahim Özgül ile birlikteliklerimiz okul/yurt dışında da devam etmeye başladı. Hafta sonları birlikte futbol oynamalar, pikniklere gitmeler vs. Çok iyi futbol oynardı. Zaman zaman hoca bizi evinde de misafir ederdi. Evinde de yine kitaplar üzerine konuşulur, fikir ve edebiyat dünyasını tanımaya çalışırdık. Ufkumuz her geçen gün genişliyordu. Servet Doğan, Ömer Savaş, Mahmut Savaş, Nazım Maviş, Recep Büyükkayıkçı, Kazım Budak gibi hemen aklıma geliveren isimlerle bu sohbetlere iştirak ediyor, büyük bir manevi hazla okulumuza, yurdumuza dönüyorduk. Bu tarz bir yaklaşım birkaç istisna dışında daha önceki hocalarımızda görmediğimiz bir ilişki biçimiydi. Kendisini üste konumlandıran, öğrencilere tepeden bakan değil, bilakis öğrencilerine kişi olarak değer veren, değerli olduklarını hissettiren, kişilik sahibi olunması gerektiğinin idrakini vermeye çalışan bir yaklaşım tarzıydı bu. Gönlümüzde müstesna bir yere sahip olmasının asıl sebebi de budur diye düşünüyorum.

Okulda öğretmenler arasında bir takım ideolojik ayrışmalar ve mücadeleler olduğunu fark eder veya duyardık. Çok sonraları öğrendik ki, İbrahim Hoca da bu ideolojik çekişmeler ve mücadelelerden hayli sıkıntılar çekmiş. Ancak şunu ifade etmeliyim ki, İbrahim Özgül’ün bize ideolojik telkinlerde bulunduğuna hiç şahit olmadım. Herhangi bir siyasî parti veya ideoloji lehine ya da aleyhine yönelik konuşmaları olmazdı. Hatta okulda kendisine muhalif olan hiçbir öğretmen hakkında olumsuz bir şey söylediği de vaki değildir. O sadece okumamızı, kendimizi iyi yetiştirmemizi, nitelikli insanlar olarak geleceğe hazırlanmamızı istiyor ve buna teşvik ediyordu.

Hayatımın kırılma noktasında İbrahim Hoca

İbrahim hocamın benim hayatımın bir kırılma noktasında önemli bir yere tekabül ettiğini daha önce ifade etmiştim. Ben, okul derslerine yeterli önemi veren, düzenli ve müdavim bir öğrenciydim. Hoş, derse girmediğim zaman gidebileceğim başka bir yer de imkânım da yoktu zaten. Burada ismini zikretmeye değer bulmadığım bir matematik hocamız vardı. Beni matematikten soğutan, üniversite yıllarımda bile kâbuslar görmeme sebep olan bu hocadır. Lisede haftada iki saat matematik dersi vardı. Dersinin bir saatini Pazartesi ilk saate, diğerini ise Cuma günü son saate koydururdu. Bunu da şunun için isterdi: Pazartesi sabah ve Cuma günü akşam bayrak törenine katılmayanları tespit edip, cezalandırılmalarını sağlamak.

Okulda üç farklı grup öğrenci vardı. Birincisi benim gibi devlet parasız yatılı okuyanlar. İkincisi dernekçe yaptırılan yurtta parasıyla kalanlar ve üçüncüsü de kendi evinden gelip giden, öğrenci tabiriyle “gündüzlü” öğrenciler. Gündüzlü öğrencilerden bazıları Boyabat’ın köylerinden idiler. Bunlar hafta içi ilçedeki öğrenci evlerinde veya akrabaların yanında kalırlar, hafta sonlarında da köylerine giderlerdi. Pazartesi günü köyden gelirken genellikle bayrak törenine yetişemezler; Cuma günü de bayrak törenine kaldıkları takdirde köye gidecek aracı kaçırırlardı. Mecburen uzunca bir yolu yürüyerek gitmek zorunda kalırlardı. İşte köye giden vasıtaya yetişmek için Cuma günü bayrak törenine katılmadan gizlice gitmeye çalışan öğrencileri engellemek için o matematik öğretmeni dersini Cuma günü son saate koydurur, zil çalmadan beş dakika önce sınıfı terk ederek bahçeye çıkar ve gidenleri tespit edip engellemeye çalışırdı.

Amcamın oğlu Recep Ağabey pazarcılık yaparak geçimini temin eder, Cuma günleri de Durağan’a gelirdi. Bir Cuma günü öğleden sonra, onu görmek ve mümkünse kendisinden harçlık almak istemiştim. İzin almak için müdür yardımcısının odasına gittim. Bana devamsızlığımı sordu. Ben de “hiç devamsızlığım yok” dedim.  Bunun üzerine “O zaman git evladım, ne yapacaksın izni” deyince ben de gönül rahatlığıyla odasından çıktım ve Durağan’a gittim. Pazartesi günü idareden çağırdılar. Meğer o matematik hocası dersten kaçtığım gerekçesiyle beni disipline vermiş. Savunmam isteniyordu. Ben de sinirimden ve öfkemden iki cümlelik kısa bir savunma verdim: “Ben dersten kaçmadım. Siz kaçtı diyorsanız o zaman kaçtım”.  Sonuç bu dik kafalı savunmadan çıkarılacaktır herhalde. Okuldan bir gün uzaklaştırma cezası aldım. Müdür yardımcısı ile aramda geçen konuşmayı savunma dilekçesinde aktarmış olsaydım belki de bu cezayı almayacaktım.

Bu durum benim çok zoruma gitti. Onuruma, şerefime yapılmış ağır bir saldırı gibi değerlendirdim. Çünkü on gün, yirmi gün devamsızlığı olanlara hiçbir ceza verilmezken, hatta yirmi günü geçen devamsızlıklar görmezden gelinirken, yarım gün devamsızlığım nedeniyle bir gün uzaklaştırma cezasına çarptırılmamın anlamlı bir izahı yoktu. Bunun intikamını almaya karar verdim. Okulu bırakmayı bile göze almıştım. Sınıfın en arka sırasında bir arkadaşımla beraber oturuyordum. Bir demir çubuk hazırlayıp sıranın gözüne yerleştirdim. Matematik öğretmeni ders anlatırken sıraların arasında geziniyordu. Bizim yanımıza gelip sırtını bize çevirdiğinde tüm gücümle demir çubuğu kafasına indirip hızlıca okulu terk etmek niyetindeydim. Bu niyetimi sıra arkadaşıma da söylemiştim. O, benim ciddi olduğumu anlayıp bir çılgınlık yapmamdan endişe edince durumu İbrahim Özgül Hoca’ya bildirmiş. İbrahim Hoca beni çağırdı ve uzun uzun konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bu disiplin cezasının fazla bir önemi olmadığını, hayat boyunca daha çok haksızlıklara uğrayabileceğimizi, bunlara sabrederek ilim yolculuğumuza devam etmemiz gerektiğini söyleyerek beni yatıştırdı. Ben de ikna oldum ve o meş’um planımdan vazgeçtim. Bugün düşünüyorum da Yüce Yaradan İbrahim Hoca’yı o tarihte karşıma çıkarmamış olsaydı, hayatımın bambaşka bir yönde seyretmesi kuvvetle muhtemeldi. Büyük bir ihtimalle tahsilim sona erecek, tüm hayatım alt üst olacak, bugün bulunduğum noktadan çok uzaklarda bir yerde olacaktım.  Değerli hocama ne kadar teşekkür etsem azdır…

Liseden sonraki yıllarda İbrahim Hocamla ilişkilerim

Biz liseden mezun olmadan önce İbrahim Hoca’nın tayini ilk önce Durağan’a, sonra da Pamukova’ya çıkmıştı. 1988 yılında Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak İstanbul’a geldiğimde Pamukova Lisesi’nde görev yapmaktaydı. Bulduğumuz ilk fırsatta, Boyabat İmam Hatip’ten mezun ve İstanbul’da muhtelif fakültelerde okuyan arkadaşlarımızdan Mahmut Savaş ve Ömer Savaş ile Pamukova’ya hocamızı ziyarete gittik. Bizi her zamanki samimiyetiyle karşıladı, evinde ağırladı, ikramlarda bulundu. Hem hasret giderdik hem de uzun uzun sohbet etme imkânı bulduk. Sohbetin başlıca konusunun Boyabat’ta geçen günler olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. İmam Hatip Lisesinden sonra, normal lisede görev yapmanın zorlukları ve kimi güzel yanları hakkında konuştuğunu da hatırlıyorum. Yüksek öğrenim süresince kendimizi daha iyi yetiştirebilmemiz için neler yapmamız gerektiği, İstanbul’da kimlerle, hangi kurum ya da kuruluşlarla temasa geçmemiz gerektiği konuları üzerinde durdu. Pendik İmam Hatip Lisesinden öğrencisi olan Müjdat Uluçam’dan da ilk defa burada bahsetti. Marmara İlâhiyat Fakültesi’nden mezun olmuş, hadis alanında yüksek lisansa başlamıştı. Mutlulukla ve sevinçle İstanbul’a döndük. Bir müddet sonra İbrahim Özgül hocanın Kaynarca’daki evinde Müjdat Ağabey ile de yüz yüze tanışmış olduk. Ağabey demekle ona karşı hangi duyguları beslediğim herhalde anlaşılacaktır. Müjdat Ağabey ile de iletişimimiz o günden beri dostlukla devam etmektedir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek öğrenimime başlamak üzere 1988’in Eylül ayında İstanbul’a gelmiştim. Uzun zamandır hayalini kurduğum İstanbul’da üniversite okuma imkânına kavuştuğum için çok sevinçliydim. Ancak İstanbul’da hiç kimseyi tanımıyordum. Had safhadaki imkânsızlıklar içinde adeta kıvranıyordum. Nerede kalacak ve nasıl geçinecektim? İbrahim Özgül yine imdadımıza yetişti ve bizlere elini uzattı. Fatih Camii Külliyesi içindeki üniversite öğrencilerinin kaldığı Fetih Yurdu’nda barınma ihtiyacım karşılanacaktı. Bize burs temin etmek için de uğraştı. Cağaloğlu’nda bulunan Fatih Gençlik Vakfı’nın yöneticileriyle görüşerek bana ve Mahmut Savaş’a burs verilmesini sağladı. Böylece eğitim sorunlarımın en önemlileri Özgül Hocanın sayesinde çözüme kavuştu.

Yüksek öğrenim süresince İbrahim Hoca bizimle irtibatını hiç kesmedi. Fatih’te Fetih Yurdu’nda, bazen de fakültede bizleri ziyarete gelirdi. Bir defasında Süleyman Savaş hocayla birlikte Fetih Yurdu’na bizi ziyarete gelmiş, Ömer ve Mahmut’la birlikte Yavuz Sultan Selim Camiinin avlusunda Haliç’e nazır bir vaziyette oturarak uzun uzun hasbihalde bulunmuştuk. Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesine gelişi de hâlâ hafızamda o günkü gibi capcanlı durmaktadır. İlahiyat fakültesi ile Hukuk öğrencilerini karşılaştırmış ve İlahiyat fakültesinden çok farklı bir ortam olduğunu ifade etmişti. Müjdat Ağabey de haftada bir, on beş günde bir bizi kaldığımız yurtta ziyaret eder, çay eşliğinde ilmî ve fikrî sohbetler yapardık. Bizi sürekli dil öğrenmeye, yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik ederdi. Mavera dergisi çevresinden İsmail Kıllıoğlu hoca ile de onun sayesinde tanışmıştık. Her hafta İsmail hocayı Marmara İlâhiyat Fakültesindeki odasında ziyarete geldiğimde Müjdat Ağabeyle de karşılaşır, fikir teâtisinde bulunurduk.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra Kadıköy’de bir avukatın yanında staja başlamıştım. Sonradan öğrendim ki yanında staja başladığım bu kişi, İbrahim Hoca’nın yakinen tanıdığı ve avukatlığını üstlenmiş bir kimseymiş. Bu vesileyle hocamla birkaç defa staj yaptığım büroda da buluştuk ve sohbetler ettik. Hocamın muhterem ebeveyninin Pendik Kaynarca’da müstakil bahçeli bir evi vardı. Zaman zaman oraya kadar gider, o güzel incir ağacının altında ikram edilen çaylar eşliğinde hasret giderir, halleşir, dertleşirdik.

İbrahim Hocamla lise yıllarında başlayan yol arkadaşlığımız hâlâ devam ediyor, irtibatımız kesintisiz sürüyor. Ankara’ya her geldiğinde sağ olsun bizi mutlaka arar, sorar, buluşur, geçmiş günleri yâd ederiz. Her geçen gün saygı ve sevgimiz artarak devam etmektedir. O, görev yaptığı her yerde güzel tohumlar ekti, çiçekler, laleler, güller, çınarlar yetiştirdi. Hepimiz ona minnettarız.

İbrahim hocama saygı, sevgi ve muhabbetlerimi arz eder, Allah’tan kendisine hayırlı ve bereketli bir ömür niyaz ederim…

 

Eğitim

Meslekî Eğitimde Paradigma Değişimi

Covid-19 ile mücadelenin sağlık çalışanlarından sonra gizli kahramanları meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri olmuş, acil ihtiyaç duyulan dezenfektan, cerrahi maske, yüz koruyucu siper, tek kullanımlık önlük ve tulum, cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, video laringoskop cihazı, N95 maske makinesine kadar çok sayıda ürünü hızla üreterek ihtiyaç noktalarına ulaştırabilmeyi başarmışlardır

EKLENDİ

:

Yazar: Abdullah Bahadır

Ekonomi sektörünün bileşenlerinde yer alan yapıların ihtiyacı olan nitelikli ara elemanları yetiştiren meslek liseleri Türkiye ekonomisinin geleceğidir. Meslek liselerine yapılan her türlü yatırım ve iyileştirme etkinliği Türk ekonomisinin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendirilmelidir.

Covid-19 ile mücadelenin sağlık çalışanlarından sonra gizli kahramanları meslek liseleri öğretmen ve öğrencileri olmuş, acil ihtiyaç duyulan dezenfektan, cerrahi maske, yüz koruyucu siper, tek kullanımlık önlük ve tulum, cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, video laringoskop cihazı, N95 maske makinesine kadar çok sayıda ürünü hızla üreterek ihtiyaç noktalarına ulaştırabilmeyi başarmışlardır.

Bu durum bize meslek liselerinin niteliğinin artırılmasının Türkiye ekonomisinin geleceğine yatırım yapılması anlamına geldiğini göstermiştir. Mesleki eğitimde yapılan gözlem ve değerlendirmeler neticesinde şu tespitler hemen göze çarpar:

İş piyasasında yaşanan hızlı dönüşümlere ayak uydurma, mesleklere özgü beceriler geliştirme.

Değişen koşullara ve akademik becerilere uyum sağlama.

Akademik başarıyı hedeflemeyen öğrencilerin meslek liselerinde kümelenmeleri sonucu toplumda oluşan algı.

İş piyasalarına uygun dönüşümlerin gerçekleştirilmesi ve genç işsiz nüfusun azaltılması meselesi.

Mesleki eğitimde verilen derslerin iş piyasaları ile uyumlu olmasının temini.

Belirlenen politikaların iş piyasası ve yüksek öğretim sistemi birlikte düşünülmesi.

Tüm bu ve benzeri konularla ilgili daha önce yapılan çalışmalara ek olarak Prof. Dr. Mahmut Özer; iş piyasasının değişim ve dönüşümlerine bağımlı olan meslek liselerinin iş piyasasındaki dönüşümlere hızlı cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesine yönelik “Meslek Liselerinde Paradigma Değişimi” için hem bakanlık bünyesinde çalışmalar yürüttü hem de bunu kitaba aktardı. Mesleki eğitim ve iş piyasasının taleplerinin uyumlaştırılmasını hedef olarak belirleyen Prof. Dr. Mahmut Özer’in ortaya koyduğu önerilerle ve çalışmalarla mesleki eğitimin eğitim sisteminin umudu olmasının önü açılmıştır.

Otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin hızlı değişimi ve hayatın her alanında yer alması meslek liselerinin geleneksel yapısıyla bu değişime ayak uyduramaması mesleki eğitimde engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni belirlenen paradigma değişimiyle amaç yeni durumlara adaptasyonu güçlendiren akademik ve genel becerilere daha fazla ağırlık veren ve daha genel bir mesleki eğitim tasarımıdır. Bu konuda bir yol haritası belirleyen Prof. Dr. Mahmut Özer çözüm için atılan adımları şöyle sıralamaktadır:

Çözüm adımlarının ilk basamağı olarak mesleki eğitim liselerinin hem yönetim hem de eğitim süreçlerinin iş sektörünün bileşenleri ile ortak yürütülmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda sektörün güçlü temsilcileriyle iş birliği protokolleri imzalanmıştır.

Meslek liselerinde iş piyasalarının hızlı dönüşümüne uyum sağlamak amacıyla müfredat güncellenmiş ve geçerliliğini yitiren alanlar kaldırılmıştır.

Ekonomi içerisinde yer alan iş sektörlerinin iş birliği yaptığı okullardaki öğrencilere burs desteği sağlayarak mezun olanlara da istihdam özelliği sunması yeni modelde yer alan bir başka uygulamadır.

Mesleki eğitim merkezi mezunlarının diploma alabilmesi için esnek yaklaşımlar benimsenmiştir.

Özel sektörlerin özellikle fabrikalarda ve organize sanayi bölgelerinde MEM kurabilmeleri için kanuni düzenleme yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile patent, faydalı model, tasarım ve marka geliştirilmesi ve tesciline yönelik 81 ilde eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

Mesleki eğitimin sorunlarına bütünsel bir yaklaşım ile eğilen MEB bu konuda birçok projeyi hayata geçirmiştir ve geçirmeye devam edecektir.

Otomasyon ve yapay zekâ teknolojilerinin hayatımızda hızla yer almasıyla ekonomi bileşenlerinde de hızlı dönüşümler gerçekleşmektedir. İş piyasalarının ihtiyaçlarına, yeni becerilere adaptasyonu sağlayamayan ve akademik yeterliliğe sahip olmayan meslek liseleri öğrencilerin meslek liselerinin içinde bulunduğumuz süreçte mesleki eğitimin önemi anlaşılmış, niteliği arttırılmış meslek liselerinin Türkiye ekonomisi için atılım aracı olabileceği gözler önüne serilmiştir.

Yeni oluşan ve değişen ekonomik koşullara uygun hale getirilmiş anlayışla bir yol haritası hazırlanmış ve bu doğrultuda adımlar atılmaya başlanmıştır. İş piyasasının isteklerine uygun becerilere sahip ve akademik başarıyı yakalama konusunda sıkıntı çekmeyen meslek lisesi öğrencilerini görmek en büyük hayalimiz. Biliyoruz ki mesleki eğitime yatırım Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa etmektir.

Bu noktalarda atılan adımlar ve yapılan, yapılması gereken çalışmalarla ilgili güzel bilgiler içermekte kitap, Maltepe Üniversitesi Yayınlarından çıktı. Yazar ve Üniversiteyi tebrik ediyoruz.

Okumaya Devam Et...

Eğitim

Gönül Coğrafyası İnşa Etmede Eğitimden Hareket Etmek

Maarif davamızın felsefesini oluşturan düşünürlerimizin başında gelen merhum Nurettin Topçu’nun insana vurgu yapan ‘Bize bir insan mektebi lazım.’ sözü, aslında işin özünü oluşturuyor. Bu anlayışla insanı merkeze alan bir eğitim yaklaşımını küresel maarif davasının esası haline getirebilir, ‘Âdem düzelmeden âlem düzelmez.’ düsturundan hareket edebiliriz. Bizim eğitim ve kültür geleneğimizde âleme nizam vermek işin esası olup bunun temelinde de insan eğitimi bulunur.

EKLENDİ

:

Maarif davamızın felsefesini oluşturan düşünürlerimizin başında gelen merhum Nurettin Topçu’nun insana vurgu yapan ‘Bize bir insan mektebi lazım.’ sözü, aslında işin özünü oluşturuyor. Bu anlayışla insanı merkeze alan bir eğitim yaklaşımını küresel maarif davasının esası haline getirebilir, ‘Âdem düzelmeden âlem düzelmez.’ düsturundan hareket edebiliriz. Bizim eğitim ve kültür geleneğimizde âleme nizam vermek işin esası olup bunun temelinde de insan eğitimi bulunur.

Bu yazıda eğitim ve gönül coğrafyası kavramını ilişkilendireceğimiz için öncelikle sözlüklerde olmayan bir kavram olan gönül coğrafyasından ne anladığımızı ortaya koyalım. Bir iyiliği gönülden yapma, dünyevî bir karşılık beklememe, yaparken mahremiyete özen gösterme ve bu hâl’in birey, cemaat, cemiyet ve devlette tezahür etmesi ile oluşan ve coğrafi mekân/sınır tanımayan nüfuz alanına gönül coğrafyası diyebiliriz.

Şimdi bu izahattan sonra ardışık olarak şu soruları sıralayalım: Nasıl oluyor da bir kavram sadece Türklere mahsus bir anlam kazanıyor ve başka bir eşine rastlanmıyor? Nasıl oluyor da bireylere has olan veren el konumu devlette de tezahür ediyor? Nasıl oluyor da uzun bir tarihi süreç boyunca bütün olanlara rağmen kavrama bir halel gelmiyor? Nasıl oluyor da  bir olgu haline gelen bu kavram başka bir ülkeye sirayet edemiyor? Nasıl oluyor da bu devlet felsefesi, devletin uzun tarihindeki güçlü ve zayıf dönemlerinde de değişmiyor? Nasıl oluyor da bu türden etkili bir kavramı kimse değiştiremiyor, dönüştüremiyor ve gündemde kalmaya devam ediyor?

Burada Fransız sosyolog  Pierre Bourdieu’yu hatırlamakta yarar var. Her ne kadar gönül işi olan bir kavramı bir kapital ve soğuk olan ile ilişkilendirmek doğru değilse de sermayeye yeni bir form yükleyerek sosyal alana kaydıran Bourdieu, bizim ‘gönül coğrafyası’ kavramımızın içeriğinden haberdar olsa idi nasıl bir yorum yapardı, hangi kavramının içine alırdı bilmiyoruz. Bunu da bir tür ‘sermaye’ olarak görür müydü, bunu da bilmiyoruz. Muhtemelen kavramını biraz da çeşitlendirme ve zenginleştirme yoluna giderdi diyerek bir iyi niyet ifadesi belirtelim.

Sömürgeci zihniyetin karşısında alternatif olabilmek şüphesiz ki öncelikle; temiz, ilkeli bir tarihi geçmişe ve diğer ülkelerle olan ilişkilerin pratiğine ihtiyaç duyar.  Türk devletlerinin uzun tarihi sürecinde diğer güçlü devletlerin aksine sömürgeci bir anlayış hiçbir zaman oluşmamıştır. Sömürgeci anlayışın neden veya nasıl olup da oluşmadığını anlamak bir milletin kültürel kodlarının derinliğini anlamakla mümkün olur.

Bir üst kültürel kimlik olarak Türkler, devlet olarak hangi tarihte hangi isimde tezahür etti ise aynı anlayışı büyük ölçüde devam ettirmişlerdir. İslâm dinini kabulleriyle de birlikte zaten var olan hak hukuk anlayışı daha ulvî bir form kazanmıştır. Dinî bir kavramdan öte sosyolojik ağırlığı olan Türk Müslümanlığı anlayışı oluşmuş ve bu yaklaşımda adil olma sadece kendi milletine değil bütün insanlığa ait bir kişi/devlet davranışını beraberinde getirmiştir. Dinin, veren el tavsiyesi ve karşılığında dünyevi bir şey beklememe hali yine devlet/toplum anlayışını pekiştirmiş ve gönül coğrafyası kavramı böylece şekillenmeye başlamıştır.

Sözgelimi çok uzun bir sömürge tarihine sahip olan Afrika’da, sömürgenin adı da ruhu da geçmeyen yaklaşım sadece bize aittir. Afrika’nın ve Afrikalının hikayesini gerçeğe yakın olarak bizden başka da anlayan olamaz. Sahip olmadıkları toprakların kaynaklarını ele geçirme ve ‘paylaşmadan’ gasp etmeyi anlayan sömürgeci yaklaşım sayesinde insanlığın kaybedildiği, siyaha boyandığı yer olmuştur Afrika.

Şimdi, sömürüye maruz kalan ülkelerin durumu böyle iken bizim gönül coğrafyası kavramımızı büyütmemiz ve etkinleştirmemizin tam zamanıdır. Bu da ancak eğitim üzerinden olursa misyon kazanır ve devamlılık sağlanır. Zira eğitim üzerinden birbirine muvazi olarak birçok şeyi aynı anda yapmak mümkündür. Yine eğitimin çıktılarından hareketle sosyal anlamda neye ihtiyaç hasıl olursa yerine getirmenin gönüller inşa edeceğini gayet iyi biliyoruz. Bu alanda millet olarak engin bir tecrübeye sahibiz. Eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin büyük bir duyarlılık içinde yapacakları eğitim/okul faaliyetlerinde en önemli çıktı gönül kazanmadır. Çünkü bizim öğretmenlerimiz her zaman için öğretmenlikten fazlasını yaparlar.

Ülkemizin uluslararası misyon kuruluşları bu alanda gerçekten çığır açan başarılar ortaya koymaktadırlar. Sözgelimi Afrikalı öğrencilere YTB ile sağlanan bursların uzun vadede ülkemizin Afrika politikasının tahkim edilmesinde çarpan etkisi yapacağı aşikârdır. Ülkemizdeki Uluslararası İmam Hatip  Liselerindeki öğrenciler bu anlamda önemli bir yatırımdır. Bununla birlikte Türkiye Maarif Vakfının okulları hızla artış göstermektedir. Okulların mezunları arttıkça ülkemizle olan ilişkilerde doğal olarak pozitif gelişmeler olacaktır. Sudan’da bir Maarif velimizin Bakan olması, bu türden örneklerin artacak olması ve ileride mezun öğrencilerimizin devletin ve iş dünyasının önemli noktalarında olacak olması başlı başına bir dostluk ve kardeşlik kurgusudur.

Bütün bunların gösterdiği hususiyet şudur: Bu saydığımız tüm işleri gönlümüzü katarak, insanlığın yüksek yararını gözeterek, hiçbir ayrım yapmayarak, ‘Yaratılanı severim yaradandan ötürü.’ felsefesini benimseyerek yapabildiğimiz taktirde var olan gönül coğrafyamızı yaşatabilir ve büyütebiliriz. Bu başarının devamlılığı, dünyada gerçek anlamda adaletin tesis edilmesi fikrinin de bir ütopyadan ibaret olmadığını gösterir. Adaletin insan eliyle tecelli etmesi ise ancak bu tür bir anlayışın varlığı ile mümkündür. Bunların tümünde de eğitim ve öğretmen merkezî bir rol oynar. Bir misyon olarak ise bunu en iyi yine bizim anlayışımız başarır.

Okumaya Devam Et...

Eğitim

120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı Düzenlendi

Türkiye’de bir yükseköğretim kurumu olarak İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri temelde üç alanın yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere hizmet vermektedirler. Birincisi İslam dini ve düşüncesi alanında yetkin ve yeterli araştırmacı yetiştirmek, ikincisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din görevlisi ihtiyacını karşılamak, üçüncüsü ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu öğretmen ihtiyacına cevap vermektir. Ayrıca manevî danışmanlık ve rehberlik gibi yeni alanlar düşünüldüğünde, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin hizmet alanlarının her geçen gün daha da artmakta olduğu görülmektedir.

EKLENDİ

:

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından “120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı” düzenlendi.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi; Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açılış konuşmalarını yaptığı çalıştay, iki oturum hâlinde gerçekleştirildi. Oturumların ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli tarafından sonuç bildirgesi sunuldu.

Sonuç bildirgesinde önemli bazı hususlara değinildi. İlahiyat Fakültelerinde İslam Dininin öğretildiği, dini yorumda tekelci olmadığı, üniversite dışı ilmi çalışmaların (medreseler) yok sayılmadığı, sivil dini grupların (cemaat ve tarikatlar) varlığının reddedilmediği ve İlahiyat Fakültelerinin hiçbir grubun kontrolünde olmadığı gibi hususlar dikkat çekti.

Salgın koşulları nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Çalıştay’da, “Osmanlı’dan Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Toplumun Dinî Hayatındaki Yeri, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin İlmî Hayattaki Yeri ve İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki Yapısal Sorunlar” başlıkları ele alındı.

İki oturum hâlinde gerçekleştirilen Çalıştay’ın ilk oturumunun başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman yaptı. “Osmanlı’dan Günümüze İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Tarihi” başlığının müzakerecileriyse; Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cağfer Karadaş, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. M. Şevki Aydın ve Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mithat Eser oldu.

“İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Toplumun Dini Hayatındaki Yeri” başlıklı oturumun müzakerecileriyse; Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İhsan Çapçıoğlu, Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vejdi Bilgin, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Arkan ve Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şehmus Demir oldu.

Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda ele alınan “İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin İlmi Hayattaki Yeri” başlığının müzakerecileri; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlyas Çelebi, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Mehmet Günay, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Demircan ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Celal Türer oldu.

“İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerindeki Yapısal Sorunlar” başlığının müzakerecileriyse; Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Halit Çalış, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sinan Öge, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Dumlu ve Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhammet Abay oldu.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli tarafından tebliğ edilen “120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı” sonuç bildirisi şu şekilde paylaşıldı:

120. Yılında İlahiyat Ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı Sonuç Bildirisi

 1. İslam eğitim tarihi, 1400 yıl önce Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’deki ilk toplantı yeri olan Dâru’l-Erkam’la başlatılabilir. Burası mütevazı sayıdaki ilk Müslümanların buluştuğu ve vahiy bilgisini aldığı ilk eğitim merkezi olma özelliğini taşımaktaydı. Medine’ye hicretle birlikte Mescid-i Nebevî inşa edildikten sonra, hemen yanına kadın-erkek herkesin katılabileceği Suffe adı verilen bir eğitim merkezi oluşturuldu. Ayrıca evsiz ve geliri bulunmayan sahabîler için de mescidin yanındaki alanda bir çeşit ilk yatılı okulun temelleri atıldı. Mescid-i Nebevî örneğinden hareketle İslam tarihinde camiler uzun süre ibadethane olmanın yanında, esas anlamda birer eğitim kurumu işlevi gördüler. Nitekim buralardan İmam Ebû Hanife, İmam Malik, İmam Şafiî ve İmam Ahmet b. Hanbel gibi birçok âlim yetişmiştir.
 2. İslam eğitiminin ikinci merhalesi, cami dışında medrese fikrinin ortaya çıkmasıdır. İlk dönemde bu medreseler belli bir üstada ve ekole bağlı, bununla birlikte eğitim yöntemi ve içeriği itibarıyla son derece bağımsız ve bağlantısız kurumlardı. Büyük Selçuklu Devleti içinde gelişen ve kurumsallaşan Nizamiye Medreseleri’nin faaliyete geçmesiyle ilk defa örgün diyebileceğimiz, nispeten birbirine bağlı aynı isim ve anlayışla eğitim yapan medreseler dizisi oluşmuş; sonraki yıllarda benzerleri açılmıştır. Bu medreseler uzun yıllar beklentilere cevap vermiş, verilen görevi ifa etmiş ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamıştır.
 3. Yüzyıla gelindiğinde Batı karşısında alınan başarısızlıkların da sebep olduğu değişen şartlar, Osmanlı yöneticilerini yeni bir eğitim modeline geçmeye zorlamıştır. 1735 yılında ilk olarak mühendishane açılmasıyla başlayan bu yeni model, peşi sıra açılan tıbbiye ve mimarlıkla devam etmiş, ardından da komple bir üniversite kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Birkaç teşebbüsten sonra ilk kalıcı ve düzenli Üniversite, II. Abdulhamid Han döneminde 31 Ağustos / 01 Eylül 1900’de Dâru’l-Fünûn-ı Şahane adıyla Edebiyat ve Hikmet, Ulûm-i Riyaziye ve Tabiiyye ile ilk ilahiyat fakültesi olan Ulûm-i Âliye-i Diniyye Şubelerinden oluşan üç fakülteyle kurulmuştur. 1908’de Meşrutiyet’le birlikte Üniversitenin ismi İstanbul Dâru’l-Fünûn’u olmuş, İlahiyat Fakültesinin ismi de Ulûm-i Şeriyye Şubesi’ne dönüşmüştür. 1914 yılında çıkarılan Islâh-ı Medâris Nizâmnâmesi’yle, Dâru’l-Hilâfet-i Âliye Medresesi’nin kurulması sonucu, Ulûm-i Şeriyye Şubesi gereksiz görülerek kapatılmıştır.
 4. Cumhuriyet döneminde Medreselerin kapatılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak üzere, 1924’te orta öğretimde İmam ve Hatip Mektepleri, yükseköğretimde ise İstanbul Darulfünun İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu sırasında sistem içerisinde İlahiyat Fakültesine yer verilmemiş, yerine araştırma amaçlı ve öğrencisiz İslam Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. Böylece dinî eğitim veren kurumlar bu tarihte tümüyle kapatılmıştır.
 5. 1949’da halkın talepleri ve oluşan ihtiyaçların zorlamasıyla yeniden İlahiyat Fakültesi açılması gündeme gelince Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Bu fakültenin tek başına Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın eleman ihtiyaçlarını karşılayamaması ve yeni açılan İmam-Hatip Okulları mezunlarının yüksekokul talebiyle, 1959 yılında ilki İstanbul’da olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı yedi Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. Diğer taraftan 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. 1981 yılında kurulan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile birlikte Enstitülerin ve Yüksek Okulların YÖK çatısı altına alınması sonucu Yüksek İslam Enstitüleri, İlahiyat Fakültelerine dönüştürülmüştür. Daha sonra sayıların artmasıyla birlikte şu anda İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri adı altında yüzün üzerinde bir rakama ulaşmıştır.
 6. Türkiye’de bir yükseköğretim kurumu olarak İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri temelde üç alanın yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere hizmet vermektedirler. Birincisi İslam dini ve düşüncesi alanında yetkin ve yeterli araştırmacı yetiştirmek, ikincisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din görevlisi ihtiyacını karşılamak, üçüncüsü ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu öğretmen ihtiyacına cevap vermektir. Ayrıca manevî danışmanlık ve rehberlik gibi yeni alanlar düşünüldüğünde, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin hizmet alanlarının her geçen gün daha da artmakta olduğu görülmektedir.
 7. Fakültelerde özellikle lisansüstü düzeyde verilen akademik eğitimle ilahiyat alanının farklı alt branşlarında uzmanlaşma ve derinleşme hedeflenmekte; geçmişte tartışma konusu yapılmış meselelerin yanı sıra, günümüzde din alanında ortaya çıkan farklı yaklaşımları da içerecek tarzda dinî kaynakları anlama ve yorumlama hususunda yetkin ilim adamları yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu yolla aynı zamanda yüksek din öğretimi alanında ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesi de sağlanmış olacaktır.
 8. İkinci ve üçüncü görev çerçevesinde, Fakültelerde bir yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülük, vaizlik, imam-hatiplik, Kur’an kursu öğreticiliği gibi din hizmetleri alanlarında istihdam edilecek din görevlilerinin yetişmesine dönük eğitim verilirken diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi, İmam-Hatip Lise ve Ortaokullarında meslek dersleri öğretmeni olarak görev alacak meslek mensuplarının yetişmesi sağlanmaktadır.
 9. Fakültelerin ilk görevi olan akademik eğitim, dinî alanda şüphesiz çok daha derin ve geniş düşünmeyi, en kompleks konuları müzakere etmeyi, en tartışmalı meseleleri bütün boyutlarıyla irdelemeyi gerektiren bir öğretim yaklaşım ve yöntemini gerekli kılmaktadır. İkinci ve üçüncü meslek alanları ise, Millî Eğitim Bakanlığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının genel amaçları ve meslek eğitiminin genel esasları doğrultusunda ilgili alanın yeterliliklerini kazandırmayı ve o mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve anlayışa sahip şahsiyet yetiştirmeyi önceleyen bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
 10. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri eğitim ve araştırma açısından bütün dinlere eşit mesafede duran, müfredatında hepsine eşit oranda yer veren bir yükseköğretim kuruluşu değildir. Dinî anlayışların ve geleneklerin çeşitliliği düşünüldüğünde böyle bir kuruluşun olması da mümkün gözükmemektedir. Ülkemizdeki İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri esas olarak İslam dinini öğretmeyi merkeze alan yükseköğretim kuruluşlarıdır.
 11. Fakülteler öğrencilerinin sadece entelektüel bilgi ve kavrayışlarını geliştirmekle yetinmez; aynı zamanda toplumun dinî ve toplumsal meselelerine duyarlı, sorumluluk sahibi, İslam inanç ve ilkelerine uygun tutum ve davranışlar sergileyen mezunlar yetiştirmeyi hedefler.
 12. İlahiyat Fakülteleri dini anlamada ve yorumlamada bir tekel iddiasında bulunmaz. Bu çerçevede kendi bünyesinde çalışan akademisyenlere herhangi bir fıkhî veya itikadî görüş telkininde bulunmaz ve bu konuda baskı yapmaz. Bunun doğal sonucu olarak da üniversite dışında yapılmakta olan ilmî çalışmaların yok sayılması veya kontrol altında tutulması gibi bir anlayışa da sahip değildir.
 13. İlahiyat Fakülteleri toplum içinde oluşmuş sivil dinî grupların varlığını reddetmez. Fakülte bünyesinde öğretim elemanlarına veya öğrencilere salt grup aidiyetinden dolayı bir ayrıcılık/ayrımcılık ve yaptırım uygulanmaz. Buna karşın herhangi bir grubun düşünce ve örgütlenme açısından İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerini tek tek veya tamamen kontrol altına alması da kabul edilemez.
 14. İslam geleneği içerisinde tartışılan her düşünce, öğretim üyeleri tarafından akademik eğitim sürecinde ele alınabilir. Ancak özellikle alana dair spesifik tartışmaların halk önünde konuşulması veya kamuoyuna açılmasının da faydadan ziyade zarar getireceği aşikardır. Zira akademya içinde farazi veya fikir teatisi çerçevesinde konuşulan/konuşulması gereken konuların doğrudan halka intikal ettirilmesi, bu konulara hazır olmayan, yeterli donanımı bulunmayan veya bilmesi gerekmeyen kişilerde kafa karışıklıklarına ve karmaşaya yol açabileceği tecrübelerle sabittir.
 15. İslam ilim geleneğinde münazara ve müzakere meclisleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı kültüründe padişah huzurunda yapılan Huzur Dersleri de bu geleneğin bir parçasıdır. Bu meclislerde yapılan müzakereler ve oluşan ham bilgiler, hiçbir zaman kamuya açıklanma yoluna gidilmemiştir. Günümüzde dar çerçeveli ilim mahfillerinde yapılan müzakerelerin ve münazaraların ham bir şekilde kamuya indirilmesi, beraberinde sorunlar oluşturmaktadır. Keza tarihte marjinal olan ve gündeme geldiği dönemde de ulemanın tamamına yakınının tepkisine yol açan bir görüşün genel kabul gören görüşlerden biri gibi sunulmasının doğuracağı sonuçların hesap edilmesi gerekir.
 16. Bilinmelidir ki, ilim ve fikir, hür ortamda gelişir. Bu sebeple akademik dünyada farklı fikir ve görüşlerin mütehammil ve müsamahalı bir şekilde karşılanması, sağlıklı düşünce zeminlerinin oluşturulması ve ilmin gelişeceği hürriyet ortamlarının sağlanması açısından önemlidir. Ancak bu şekilde bir müsamaha, her görüşün doğruluğu ve kabul edilir olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla sıra dışı fikirlerin toplumda sosyal kırılmalara sebebiyet vermesini önleyecek yol da yine bu görüşlerin uzmanlarınca ilmî metotlara uyularak yapacakları müzakerelerden geçmektedir.
 17. Bazı akademisyenlerin kişisel görüşleri üzerinden genelleme yapılarak “İlahiyat” ve “ilahiyatçı” kavramlarının negatif algı kampanyalarıyla yıpratılması teşebbüsleri, iyi niyet ve hakkaniyetle bağdaştırılamaz. Üstelik bu tür faaliyetlerin dindar olarak görünen kişi veya çevrelerce yürütülmesi ülkemizdeki dinî hayatın geleceği açısından endişe vericidir. Ülkedeki dinî hayatın İlahiyatlar, İmam-Hatipler, medreseler, dinî gruplar olarak bölündüğü ve bunlar arasında bir çatışmanın var olduğu şeklindeki algı faaliyeti gerçeği yansıtmamakta ama ortaya çıkarılan suni atmosfer, toplum içinde fitne ve karmaşaya yol açmaktadır. Adeta birbirini ötekileştirmek şeklinde tezahür eden bu tür çabaların doğrudan İslam’a ve ülkemizin en fazla ihtiyacı bulunan toplumsal barışa zarar verdiği açıktır.
 18. Netice itibarıyla, Din Öğretimi Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi, İlahiyat Fakülteleri, Kanun’un verdiği vazife gereği, “öğretmen yetiştiren” kurumlardır. Bu itibarla, YÖK ve MEB ile koordineli olarak, ilköğretim ve orta öğretimde nitelikli öğretmen yetiştirmeye dönük çalışmalara öncelik verilecektir. Keza müfredatın istihdam alanlarına göre yeniden ele alınması, eğitim ve öğretim kalitesinin artması ve başlangıç itibarıyla DİB personelinin niteliğini artırmaya matuf bir proje olarak hayat geçirilen, ama zamanla yaygınlaşan İLİTAM programlarının yeniden ele alınması gibi hususlara ilişkin çalışmalar devam edecektir. Dekanlar Konseyi, bu konularda yol açıcı bir gayretin içinde olacaktır.”

 

 1. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı”nı, dileyenler aşağıdaki bağlantı linklerinden izleyebilirler:

https://www.youtube.com/watch?v=84nsgmydeuo&ab_channel=tidkonsey

https://www.youtube.com/watch?v=2r6nCW5YiXo&ab_channel=tidkonsey

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar