Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Mesnevi’den 3

EKLENDİ

:

 

Mevlâna Celaleddin-i Rumi

(Belh, 6 Rebiülevvel 604/30 Eylül 1207-Konya, 05 Cemâziyelâhir 672/17.12.1273)

 

Mevlana Celâleddin-i Rumi’nin hayatı-eserleri ve kişiliği hakkında:

Kör bir şeyhin Kur’an’ı yüzünden okuması ve Kur’an okurken gözlerinin görmesi

1833 Bir zamanlar, yoksul bir şeyh, kör bir yaşlının evinde bir Mushaf görür.

1834 [Şeyh,] yaz zamanı o ihtiyara konuk olmuş, iki zâhit birkaç gün bir araya gelmişti.

1835 Tuhaf, dedi [içinden], buradaki Mushaf niçin acaba? Bu dürüst derviş kördür oysa.

1836 [Üstelik] burada ondan başka kimse bulunmuyor, diye düşünerek merakı arttı.

1837 [126a] Kendi yalnız, bir de Mushaf asmış. Ben, küstah ya da samimi değilim…

1838 [Küstah ya da samimi değilim] ki sorayım. Hayır. Susup sabretmeli ve sabırla amaca ulaşmalıyım.

1839 [Şeyh] sabrederek bir süre sıkıntı çekip durumu keşfetti. Çünkü “Sabır rahatlığına anahtarıdır.”

Kör ve Mushaf hikâyesinin devamı

1853 Konuk kişi sabredip bekledi ve [sonunda] güç durum ansızın açıklık kazandı.

1854 [Konuk] gece yarısı Kur’an okunduğunu duyup uykudan sıçrayınca şu ilginçliği gördü:

1855 Kör adam, doğru bir biçimde mushafı okuyordu. [Konuk] sabırsızlanıp durumu sordu.

1856 Dedi, acaba kör gözle Kur’an okurken satırları görüyor musun?

1857 Okurken Mushafın üzerine eğilmişsin, elinle de harflere dokunuyorsun.

1858 Parmağını gezdirmen harflere baktığını açıkça belli ediyor.

1859 [Kör adam] dedi, ey bedenin cehaletini aşmış kişi, Allah’ın yaratışına mı şaşıyorsun?

1860 Ben, Hak’tan dileyip dedim, ey yardım edici, ben Kur’an okumaya can gibi düşkünüm.

1861 Hâfız değilim, [bu yüzden] okuma sırasında iki gözüme sorunsuz bir ışık ver.

1862 Mushafı alıp okumaya başladığım zaman iki gözümü bana geri ver.

1863 [Bunun üzerine] Hak huzurundan seslenildi: Ey işinin ehli, ey her sıkıntısında bize umut besleyen…

1864 Sende öyle güzel bir zan ve umut var ki seni her an yükselişe çağırıyor.

1865 Her okumak istediğinde ya da Mushaflardan okuman gerektiğinde…

1866 Ben o anda görme yetini sana geri veririm de muazzam cevheri okursun.

1867 [Allah] böyle yaptı. Ben okumak için mushafı her açtığımda…

1868 İşlerden gâfil olmayan ve her şeyden haberdar olan o yaratıcı ulu padişah…

1869 O biricik sultan, anında bana yeniden geceyi aydınlatan görme yetisi bağışlar.

1870 Bu nedenle dosta itiraz olmaz. Her ne alsa karşılığını gönderir.

1871 Bağını yaksa sana üzüm verir. Yas içindeyken sana şenlik verir.

1872 Elsiz çolağa el verir. Acılarla dolu insana şen şakrak gönül verir.

1873 “Teslim olmayız” ve itiraz kalmadı bizde. Yitene karşılık daha büyüğü geliyor çünkü.

1874 Ateş olmadan bize sıcaklık eriştiğine göre, ateşi bizi öldürse râzıyım.

1875 Lamba olmadan aydınlık verdiğine göre, neden feryat edersin lamban yitti diye?

Mevlana Celâleddin-i Rumi’nin hayatı-eserleri ve kişiliği hakkında:

https://mevlanader.com/mevlana-ve-hayati/

https://islamansiklopedisi.org.tr/mevlana-celaleddin-i-rumi

https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/mevlana-celaleddini-rumi-muhammed

https://www.mevlana.com/tr_TR/

http://www.konya.gov.tr/mevlna-celaleddin-i-rumi

Mesnevî-i Ma‘nevî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (1207-1273), Prof. Dr. Derya Örs – Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2015, s. 370-371.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar