Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Nesâyih’den Münacat

‎ ‎

EKLENDİ

:

(Harput, ? / Medine 1876?)

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

İlâhî kalbde fikrin mûcib-i feyz-i hayâtım kıl
Kamu işimde nâmın ağzıma kand-i nebâtım kıl

“Allah’ım, gönülde fikrini hayatımın feyzinin vesilesi et! Bütün işlerimde adını ağzıma bitki şekeri (gibi tatlı) et!”

Yedimde kilkimi sırr-ı kalem kâğıdımı levh et
Nem-i nâmî-i ilmim yemm-i pür-mevc-i devâtım kıl

“Elimde kalemimi kalem sırrı, kâğıdımı levh (Levh-i Mahfuz gibi) et! İlmimin büyüyen nemini, divitimin dalga dolu denizi yap!”

Bi-hakk-ı Mustafâ vü âl ü ashâb-ı kirâm içün
Bu tesvîd etdiğim evrâkı mahşerde berâtım kıl

“Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.), onun ailesi ve değerli arkadaşlarının hakkı için, bu karaladığım yaprakları mahşerde beratım et!”

Akar Seyhûn-veş eşkim demâdem derd-i aşkınla
Heme dil-teşnegân-ı âleme feyzim fürâtım4 kıl

“Gözyaşım, her zaman senin aşkının derdiyle Seyhun gibi akar…
Feyzimi (ilim ve irfanımı) daima dünyanın susamış kimselerine (can ve gönülden arzu çekenlerine) tatlı su gibi yap!”

Bu Şükrî goft Hudâyâ kalbimi ümmü’l-kitâb eyle
Ulûm-ı evvelîn ü âhirîni feyz-i zâtım kıl

“Bu Şükrî dedi ki: Ey Allah’ım, kalbimi kitabın anası yap! Önceki ve sonrakilerin ilimlerini, kendimin feyzi eyle!”

 

Bu şiiri aşağıdaki makaleden aldık: Harputlu Yusuf Şükrî’nin Nesâyih (Nasihatlar)I –Günümüz Türkçesiyle, Adem Ceyhan, Tuğba Aydoğan, Hilal Cırcır, Sûfî Araştırmaları, sayı 13, s. 18, Mevlana Düşüncesi Araştırmaları Derneği.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar