Bizimle İletişime Geçin

Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Yeni Bir Milat: Öğrenen ve Öğreten Öğretmen

Sözün özü itibariyle öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerimize eğitim sistemine girdikleri andan itibaren sahip oldukları daimi statüyü niteliklerini geliştirme yoluyla bir üst seviyeye yükseltme ve buna paralel olarak gelir düzeylerini artırma adına bir milattır, gerçekleşen asırlık bir hayaldir.

EKLENDİ

:

Yazar: Abdullah Bahadır

Hiç şüphesiz ki bir toplumun şekillendirilmesi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın hayatlarını değiştirme gücü öğretmenlerimizdedir ve bu güç öğretmenleri eğitim sistemlerinin doğal liderleri haline getirmektedir.

Eğitim sistemi içerisindeki öğretmenlerin nitelikleri ile eğitim sistemlerinin başarısı birbirlerini tamamlayıcı şekilde bir bütünü oluşturur. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanununu sadece öğretmenlere kariyer yolunu açmanın yanında eğitim sistemimizin kalitesini artırmak için atılmış en önemli adımlardan biridir. Bir sistemin kalitesi, sistem içerisinde bulunan insan kaynaklarının niteliği ile doğru orantılıdır. Hızla gelişmekte olan teknolojiyle birlikte eğitim sektöründeki değişimler, yenilikçi yaklaşımlar eğitimcilerin bilgi ve tutumlarını geliştirme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.

Öğretmenlerin nitelikli eğitim için ihtiyaç duyduğu beceriler gittikçe artmakta, disiplinler arası çalışma, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri kapsayıcı eğitime entegre etme, okul kültürünün gelişimine katkıda buluma gibi sorunun çözüm noktası olmaları beklenmektedir. Bu gereklilik göz önüne alındığında, öğretmenlik meslek kanunu özü itibariyle öğretmenlerde motivasyon ve tam donanımlı olarak niteliklerini geliştirme yoluyla eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER’in yoğun gayretleriyle atılmış tarihsel bir girişimdir.

MEB, doğudan-batıya, kuzeyden- güneye ülkemizin en ücra yerlerinde canla başla geleceğimize ışık tutmaya çalışan 1 milyonu aşkın öğretmeni ve 20 milyona yakın öğrencisi ile dünyanın en büyük eğitim orduları içerisinde yer almaktadır. Dolaysıyla bu denli büyük bir yapıya yön verme adımlarını atarak eğitim sistemimizi güçlendirmenin çok zorlu bir süreç olmasının yanında bir o kadar onurlu bir iş olduğu yadsınamaz gerçektir. MEB’in attığı en büyük ve önemli adımlarından olan ve 3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte tarihe geçen öğretmenlik meslek kanuna bakınca;

  • Öğretmenlik mesleğinin özel ihtisas mesleği olarak, aday öğretmenliğin kalkmasının ardından öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik olarak yapılandırıldığı,
  • Öğretmenlerimizin hem öğrenen hem de öğreten olarak lisansüstü eğitime teşvik edildiği,
  • Kariyer yolunda devam ederken ücret iyileştirmesini de beraberinde getirdiği,
  • Öğretmenlik mesleğinin saygınlığıyla birlikte etkinliliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik öncelikler içerdiği görünmektedir.

Kamu veya özel sektör fark etmeksizin sistemlerin en etkili, güçlü silahı insan kaynaklarıdır ve sistemler başrolünde insan ögesi olan kaynağın niteliği kadar güçlü, verimli bir şekilde işler. Sistemli ve sürdürülebilir büyüme için yol haritası niteliğinde hazırlanan 11. Kalkınma Planında insan kaynaklarını geliştirerek hızla değişen şartlara uyum sağlayabilen, kendini yenileyerek daha kaliteli hizmet veren, verimli kamu personeli ordusu temel amaç olarak kabul edilmektedir. Ülkemizin geleceğine yön veren öğretmenlerimiz bağlamında ele aldığımızda, eğitim ordumuzun teşvik yoluyla kapasitelerini artırmak, uzun vadeli kişisel gelişimlerini desteklemeye ön ayak olmak genel anlamda eğitim sistemimizi güçlendirmek anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, öğretmenlik meslek kanunu öğretmenliği kariyer mesleği yapmanın öncül adımlarının olması yanı sıra sistemin gelişen ve değişen şartlara paralel olarak daha sistemli bir yapıya dönüşümünü sağlayacaktır. Diğer taraftan, öğretmenlerin mesleki- kişisel gelişimler yoluyla niteliklerinin artırılmasını, öğretmenlik mesleğinin itibarın da artmasını sağlayacağı ve eğitimde kalite güvencesi sağlamanın anahtarı olacağı aşikârdır.

Ülke bazlı sürdürülebilir büyüme perspektifinden bakıldığında ise, sistem içerisinde meydana gelen değişikliğin insan kaynağını geliştirmeye dayalı uzun vadeli makro ölçekli bir girişimin temellerinin atıldığı söylenebilir.

Sözün özü itibariyle öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlerimize eğitim sistemine girdikleri andan itibaren sahip oldukları daimi statüyü niteliklerini geliştirme yoluyla bir üst seviyeye yükseltme ve buna paralel olarak gelir düzeylerini artırma adına bir milattır, gerçekleşen asırlık bir hayaldir.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar