Bizimle İletişime Geçin

Düşünce

Postmodern Sosyo- Politik Durum

Hak izhar edip Batılı izale edebilen devrimci toplumlar, siyasi elitlerin esiri oldukları evrimci yönlendirici politikalara olan cesaretlerini bir gün yitireceklerini; neticesinde ise karizmatik model olmaktan çıkabileceklerini daima anlamalı ve bunu onlara yuksek tonda hatırlatabilmeliler.

EKLENDİ

:

1. Toplumların ulusal egolarını daima çok boyutlu eleştirerek kendi doğal ve öz benliğini veren alçakgönüllü ve fedakar millet kimliğine doğru gelişmeleri şarttır.

2 Bilhassa klasik dönemin sömürgeci toplumları, ortaçağın kan dökücü ve ideal verici super egoizmini bir kenara birakarak hem ulusal hem de uluslararası/ medeniyetlerarasi ilişkilerini “kırılgan ve naif insani temel üzerinde” yürütmekte daha başarılılar.

3. İleri Postmodern Toplumlar, kendilerine özgü siyaset kültürlerinin ayırt edici farklılıklarıni görebilmekte ve bütün insanlığın yararına ortak bir siyasî kültür dili inşa ederken zaman zaman “zihinsel ( neo) sömürgeci” kimliğine bürünmekteler.

4. Toplumlar, eko-politik elitlerin ( mele), daima ideolojik açıdan abartı , sosyal açıdan her zaman karmaşa içinde olacaklarını ve hengâme çıkarabileceklerini görmeli; bu yüzden onları değiştirebilecek yenileyici, islah edici devrimci kimlikte kişileri, kurumları ve rasyonel argümanları olmalı.

5. Hak izhar edip Batılı izale edebilen devrimci toplumlar, siyasi elitlerin esiri oldukları evrimci yönlendirici politikalara olan cesaretlerini bir gün yitireceklerini; neticesinde ise karizmatik model olmaktan çıkabileceklerini daima anlamalı ve bunu onlara yuksek tonda hatırlatabilmeliler.

6. Zira toplumun gerçek siyaseti, ibn halduncu teoriye uygun olarak kendi bedeviligi olan “çıkara dayali maddi zenginlik, yolsuzluk ve yozlaşma ” şeklindeki dünyevileşme sığ üçgeninden sıyrılıp fıtratına daha uygun olan özgün hadarîliği olan “adalet”, “ahlak” ve “fazilet” maneviyat çarkını döndürerek hemen önlemini alıp sağlıklı işleyebilir.

7. Bunlar için “işlevsel tenkit” esasına dayalı, yerel dinamiklerin farkında olan evrensel akademik bir üniversite anlayışı daima lokomotif görevi yüklenmeli.

8. Zira bilgiyi ve aklı esas alan toplumlarda üniversite, tekdüze bir eğitim kurumundan hatta ideal bir bakış olmaktan öte; bireyin, siyasetin ve en son temsil ettiği toplumun aktüel ve dinamik ruhunu doğrudan yansıtmalı ve tartışmasız bütün insanlığına yapıcı ve innovatif eksende yön verebilmelidir.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar