Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Prof. Dr. Mustafa Avcı: İslam Hukuku, Hukuk Fakültelerinde Zorunlu Ders Olarak Okutulmalıdır..

1071 ila 1926 yılları Anadolu coğrafyasında İslam’ın fasılasız uygulandığı yıllardır. 1072 yılında İznik’in Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olmasıyla Roma hukuku bu topraklarda yürürlükten kalkmıştır. Sadece aile ve miras hukuku anlaşmazlıklarında çözüm mercii olarak gayri müslim azınlıkların cemaat mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Neredeyse 900 yıl uygulanan İslam Hukuku hukuk fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

EKLENDİ

:

Cihannüma Derneğinin mutat hale gelen Çarşamba Sohbetleri programı Ankara’da devam ediyor. Şimdiye kadar siyaset, ekonomi, eğitim, medya, edebiyat dünyasından pek çok misafir bilgi ve tecrübesini paylaştı.

24 Nisan 2024 Çarşamba günü Cihannüma misafiri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı idi. ‘Büyük Mahkeme’ isimli sohbeti sitemiz yazarlarından Mehmet Nezir Gül’ün moderatörlüğünde gerçekleşti.

Mustafa Avcı hocamız özetle şu görüşlerini dile getirdi:

“İnsana dünyada bahşedilen nimetler dolayısıyla mutlaka imtihan olacağımız, Kur’an’da açıkça ifade edilmiştir. Tıpkı “Her nefis ölecektir” kuralında olduğu gibi dünyada imtihan ve ahirette sorgunun da istisnası yoktur. İnsanlar, cinler, peygamberler imtihana tabidir. Yine bu dünyada yüceltilen ve putlaştırılan varlıklar da ahiret günü sorgulanacaktır.

Müslüman her anını imtihan olduğunun bilincinde olarak yaşamak durumundadır. Müslüman olarak günde beş vakit kıldığımız namaz şüphesizdir ki imtihanı bizlere hatırlatır. Ama bu yeterli değildir. Her işimizde Allah’ın rızasını gözeterek yaşamak zorundayız. Allah’ın her an şah damarımızdan daha yakın olduğu düşüncesi, nefsin arzu ve isteklerinden uzaklaşmamız en temel sorumluluklarımızdandır.

Merhum Muhammed Hamidullah, ahiret mahkemesinin örnek alınarak dünya mahkemelerinin oluşturulduğunu ifade etmiştir. Dünyada mahkeme huzuruna kolluk görevlileri marifetiyle çıkarılıyorsak ahirette de zebaniler/zabitler tarafından mahkemeye götürüleceğiz. Yargılama yapılırken tanıklık, ispat nasıl önemliyse ahirette de başta kendi uzuvlarımız olmak üzere şahitlik edecektir. Ahiret mahkemesinde kişiler tek tek yargılanacaktır. Sahibinin Allah olduğu büyük mahkemede ne tek kişi haksızlığa uğrayacak ne de mükafatını almadan huzurdan ayrılacaktır.

Allah’ın emrettiklerini ve yasakladıklarını günümüzdeki hukuka entegre etmeye çalışmak toplumdaki herkesin yükümlülüğüdür. Adil bir hukuk sistemini kurma çabası sadece yöneticilerimize yüklenemez. Başta sivil toplum olmak üzere tüm fertler bu mücadelenin bir yerinde yer almalıdır. Kanunları devlet yapar ama değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçları dile getirmek kişilerin sorumluluğudur. Kur’an’ın emrettiği yönde hukuk metinlerinin düzenlenmesi Allah’ın hoşnutluğunu kazanma yolunda önemli araç olacaktır. Müslüman yönetici ve hukukçularımızdan beklentimiz de şüphesiz budur.

Hukukçuların gündemine İslam girmeden, toplumun gündemine giremez. Çünkü toplumun isteklerini mevcut düzen içerisinde en güzel şekilde ifade edecek olanlar da hukuk öğretici ve öğrencileridir.

1071 ila 1926 yılları Anadolu coğrafyasında İslam’ın fasılasız uygulandığı yıllardır. 1072 yılında İznik’in Anadolu Selçuklu Devletinin başkenti olmasıyla Roma hukuku bu topraklarda yürürlükten kalkmıştır. Sadece aile ve miras hukuku anlaşmazlıklarında çözüm mercii olarak gayri müslim azınlıkların cemaat mahkemeleri yetkilendirilmiştir. Neredeyse 900 yıl uygulanan İslam Hukuku hukuk fakültelerinde zorunlu ders olarak okutulmalıdır.

Hukukun amacı ceza vermenin yanında zararlı davranışların azalmasını sağlamaktır. Ancak mevcut sistem sorunu çözmek şöyle dursun sorunların daha da derinleşmesine neden olabilmektedir. İslam hukuku ve uygulamalarının Roma hukukuna dayalı modern hukuk eğitiminin yanında karşılaştırılmalı olarak okutulması gerekir.”

Şimdiye kadar; Prof. Yusuf Tekin, Prof. Mehmet Görmez, D. Mehmed Doğan, İhsan Aktaş, Ali Yalçın, İsrafil Kışla, Said Demir, İbrahim Halil Çelik, Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Abdurrezzak Ateş, Mahmut Osmanoğlu, Doç. Dr. Burhan İşleyen, Dr. Ekrem Keleş, Nurullah Öztürk, Prof. Dr. Özcan Hıdır, Prof. Dr. İsmail Sağlam, Prof. Necdet Çağıl, Dr. Serdar Çam, Prof. Dr. Şerafettin Gölcük, Dr. Fatih Karaman, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Bünyamin Erul, Fevzi Mutlu, Atik Akdağ, Prof. Musa Kazım Arıcan, Dr. Hasan Çınar gibi isimler Cihannüma Ankara Sohbetlerine konuk olmuşlardır.

Yaz dönemine kadar devam edecek Çarşamba Sohbetleri Hacı Bayram Camii yakınındaki genel merkezde gerçekleşmektedir.

 

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar