Bizimle İletişime Geçin

Edebiyatımızda Ramazan

Ramazaniyye

EKLENDİ

:

Yazar: İsmail Hakkı Bursevi

Gül gibi dilşâd olun ey âşıkân
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân
Bülbül-âsâ zâr edin ey sâdıkan
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

(Ey âşıklar gül gibi sevinin, Hakk’ın Rahmet ayı Ramazan geldi. Ey sadıklar bülbül gibi inleyin, Hakk’ın Rahmet ayı Ramazan geldi.)

Geldi Hakk’dan halka bir mihmân-ı hoş
Eyledi deryâ-yı dil zevkile cûş
İdegör sahbâ-yı zâtı sen de nûş
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

(Hakk’tan halka hoş bir misafir geldi, gönül denizini zevk ile coşturdu, kendi içeceğini sen de içiver Hakk’ın Rahmet ayı Ramazan geldi.)

Geldi ol mâh-ı mübârek kim gider
Anda mü’minler derûnundan keder
Dâimâ Hakk’dan nesîm-i feyz eser
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

(O mübarek ay geldi gider, Müminler onda içten keder duyarlar, Hakk’dan daima bağış rüzgârı eser, Hakk’ın Rahmet ayı Ramazan geldi.)

Geldi ol şehr-i safâ mâh-ı vefâ
Hamdülillah çeşm-i cân buldu cilâ
Mağfiret-cû ol Hudâ’dan Hakkı
Geldi mâh-ı rahmet-i Hakk Ramazân

(O huzur ve vefa ayı geldi, Allah’a hamd olsun can gözü cilalandı, Ey Hakkı, Allah’tan bağışlama iste, Hakk’ın Rahmet ayı Ramazan geldi.)

Mehmet Emin Ay yorumuyla:

https://hizmetvideo.net/ilahi/mehmet-emin-ay-gul-gibi-dilsad-olun/

İsmail Hakkı Bursevi (Aydos, 1653-Bursa, 1725)

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar