Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Safha Safha Müslümanın Post/Modern Zaman Savrulmaları

EKLENDİ

:

1. Birinci Safha veya Özünü Sorgulama: Müslümanın eğitim serüveninde geleneğine, tarihine, düşünme aygıtlarına ve kendi irfanına ilk ciddi tavır olarak sorgulama, sonra eleştirel bakış ve sonunda negatif tavırları. Kalbindeki ilk lekeler ilk ilk kayıplar.

2. İkinci Safha veya Sentetik Tavırdan Bilişsel Eklektik Dönüşümler: Doğunun en batısında, Batının en doğusundaki Anadolu insanı özellikle madde –ruh, akıl-nakil, din- fenni bilim, vahyi bilgi- beşeri bilgi dengesi çatışmacı /diyalektik yerine dengeleyici, etkileşimci veya örtüştürücü olmadığında ibre daima madde, akıl, bilim, beşeri bilgi lehine bozulacak ve dinin çağı yakalamadığı kanaati oluşacaktır.

3. Üçüncü Safha veya Kutsalın Sekülerleşmesinden Sekülerin Kutsallaştırılmasına Doğru Evrilmeler: Sekülerin, maddi olanın fiziksel olanın öne çıkarılıp maneviyatın tüm yapılarıyla geri plana atılması, öznel metafizikte dünyaya bakışın aşırı iyimserleştirilmesi veya olumlanması ile beraber dinin tüm unsurlarına seküler karşılıklar bulunması safhası gerçekleşecektir.

4. Dördüncü Safha veya Evrensel Hakikat Anlayışından Teolojik Çoğulculuğa Dönüşümler: Tüm dinlerin mega yapılarının ardında parçalı, nisbi, değişken ve yerel hakikatlerin var olduğu algısı artık hakimdir. Tüm inançların olgularda farklı özde yani kutsal anlayışlarında aynı şeyi söylediklerine inanma. En büyük olumsuz yönü dinin kurucusunun sözlerinin veya sünnetinin önemini yavaş yavaş yitirmesi, dini terminolojinin etimolojiye dönüşmesi veya terim anlamlarını yitirmiş dini erkan; “salat, namaz değil duadır”, “kurban, inek kesmek değil Tanrıya yakınlaştırıcı şeylerdir” formundaki morfolojik düşünce savrulmalarının hakimiyeti.

5. Beşinci Safha veya Post-hermenötik Savrulmalar: Kutsal metinlerin müelliflerini gözardı eden okuyucu merkezci birikimci okumalar. Allahın muradını okuyucu bireye indirgeme, ilahi zihin okuyuculuk, Hz. Peygamberden daha iyi dini anlama safhası.

6. Altıncı Safha veya “Dünya Dindarlığı” Safhası: Dinsiz dindarlık, tanrısız teoloji veya benin teolojisi, Benden başka hakikat, ruhumdan başka anlam, şehvetimden başka talebim yoktur.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar