Bizimle İletişime Geçin

Şahsiyet

Şâir ve Mütercim: Mahmut Kanık

En çok Sezai Karakoç’u severdi. Üstâdı kamyonetin üstünde hatırlıyorum. Bursa Fomara Meydanında, Diriliş Partisi’nin mitinginde… Onun sözlerini heyecan ve edeple dinleyen devlet memurlarından biriydi Mahmut Kanık. Diriliş Neslinin Amentüsü’nü sadece elinde değil, yüreğinde taşırdı. Kitaplardan, sohbetlerden, öğrencilerle muhabbetten çok hoşlanırdı. Sizinle konuşurken ya da sizi dinlerken üzerine sinen Endülüs kokusunu içinize çekerdiniz. Mektuplar, şiirler, hatırât gibi yazılası, okunası, dinlenesi adamlardan biriydi. Elimizi tutup musafaha yaparken Peygamber Efendimiz’in adını, salavatını bile kendine has uhulet ve suhuletle söylerdi.

EKLENDİ

:

Usul usul konuşurdu. Dili hafif, pelteksiydi.

Karşısındakinin gözlerine bakardı konuşurken.

Onu Kozahan’da, Emirhan’da, Tahtakale’de, han içlerinde esnaflarla sohbet ederken görürdünüz. Dersini okulda bitirmeyen adamlardan bir güzel adamdı. Tercümelerini Fransızcadan ve Arapçadan karşılaştırmalı olarak yapan Türkiye’nin büyük mütercimlerindendi.

Başta İbn Hazm’dan yaptığı Güvercin Gerdanlığı olmak üzere yaptığı tüm çeviriler, kötü çevirilerden bunalan bizim kuşağa armağan gibi gelmişti.

İbnü’l-Arabî, İbn Hazm, René Guénon, Frithjof Schuon, Arthur Rimbaud, Leo Schaya gibi bir çok ismin eserlerini ondan okuduk. Mütevazı bir gönül insanıydı. Dilimize çevirdiği kitaplara dair kendisine ulaşıp da bir iki kelam etmek onu çok mutlu ederdi.

Üstadın İzinde Bir Diriliş Memuru

Bursa Uludağ İlahiyat Fakültesinde öğrenciyken yabancı dil İngilizce olmasına rağmen gönlümüze dil olmanın yolunu bulan dosttur Mahmut Kanık Hocamız. Şairdi, yazardı; en çok Sezai Karakoç‘u severdi. Üstâdı kamyonetin üstünde hatırlıyorum. Bursa Fomara Meydanında, Diriliş Partisi‘nin mitinginde… Onun sözlerini heyecan ve edeple dinleyen devlet memurlarından biriydi Mahmut Kanık. Diriliş Neslinin Amentüsü’nü sadece elinde değil, yüreğinde taşırdı.

Kitaplardan, sohbetlerden, öğrencilerle muhabbetten çok hoşlanırdı. Sizinle konuşurken ya da sizi dinlerken üzerine sinen Endülüs kokusunu içinize çekerdiniz. Mektuplar, şiirler, hatırât gibi yazılası, okunası, dinlenesi adamlardan biriydi. Elimizi tutup musafaha yaparken Peygamber Efendimiz’in adını, salavatını bile kendine has uhulet ve suhuletle söylerdi.

“Tüm Bu Tevafuklar Sonrasında, Bursa’da Kendimi Bulmuş Oldum.”

Askerliğini yapmak üzere geldiği Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde, subay kıyafetiyle koridora çıktığı o gün karşısında; Ahmet Kot, Osman Bayraktar, Hasan Aycın ve Vedat Şahin vardı. Hocayı ziyarete gelmişlerdi. Aynı günlerde Bursa Ulu Camii’nde Kayseri İmam Hatip Lisesinden hocası olan Süleyman Uludağ ile karşılaşacaktır. Nasip bu ya, Süleyman Uludağ camide gördüğü bu eski öğrencisine yeni kurulan İslâm Enstitüsü’nde hocalık teklif edecektir. Kendi deyimiyle söylersek; “Tüm bu tevafuklar sonrasında, Bursa’da kendimi bulmuş oldum.

Bir gün Yıldırım Tütüncüoğlu Camii çay ocağında esnaflardan biri “Siz ne iş yapıyorsunuz?” diye sorar.

Ben öğretmenlik mesleği yapmaya çalışıyorum. Tüm ticaretim, esnaflığım bu. Parayla olmamalı ama oluyormuş.” der yutkunarak ve sessizliği kuşanarak…

Kırşehir’de 1951’de dünyaya gelen Mahmut Kanık Hocamız, dil ve edebiyat üzerine eğitim aldıktan sonra liselerde yabancı dil öğretmenliği yapmış. Çeşitli yüksekokullarda ve fakültelerde İslami Türk Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, semantik ve yabancı dil dersleri okutmuş. Fransızca, İngilizce ve Arapçadan çeviriler yapmıştır.

Diriliş, Yedi İklim, Hece, Bürde, İpek Dili, Kitap Dergisi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dergide yazıları yayımlandı.

İlim aşkını, öğrenme aşkını, varolma aşkını hayatında zirveye yerleştirmiş; bu uğurda talebeler, eserler vermiş Muhterem Mahmut Kanık Hocamız, 28 Eylül 2020’de bir Pazartesi günü vefat etti. Allah ondan razı olsun, rahmetiyle muamele etsin, makamını cennet eylesin.

Telif ve Tercüme Eserleri

Allah’ın Resulü Hz. Muhammed, Anne Marie Delcambre’den çeviri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999; 6. baskı, 2009.

Ahadiyet Risalesi, İbn Arabi’den çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul 2019.

Arzuların Tercümanı, İbn Arabî’den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991; 5. Baskı, 2009.

Aziz Kur’an, Muhammed Hamidullah’tan (Abdulaziz Hatip ile) çeviri, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000.

Bilgelik Şiirleri, Frithjof Schuon’dan çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Cehennemde Bir Mevsim-Aydınlanışlar, Arthur Rimbaud’dan çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 3. baskı 2011

Dört İklimden Esintiler, Hece Yayınları, Ankara, 2003.

Extracts From Speeches of R.T. Erdoğan The Prime Minister of Turkey, (Türkçe’den İngilizce’ye çeviri) Bursa, 2011.

Fena Risâlesi, İbn Arabî’den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1991; 4. Baskı 2006.

Güvercin Gerdanlığı: Sevgiye ve Sevenlere Dair, İbn Hazm’dan çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul, 1985; 18. Baskı, 2013.

Hakikat ve Tefekkür, İbn Arabi’den çeviri, Hece Yayınları, Ankara, 2003; 3. baskı, 2009.

Harflerin İlmi, İbn Arabî’den çeviri, Asa Kitabevi, Bursa, 2000; 4. baskı, 2011.

Hızlandırılmış Arapça, 3. baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2011.

İbn Arabî’nin Günlük Duaları ve Şerhi, Muhammed Nûr el-Arabî’den çeviri. İz Yayıncılık, İstanbul, 2011.

İbn Arabî’nin Günlük Duaları, Hece Yayınları, Ankara, 2005.

İbn Arabî’nin Menâkıbi, Mehmet Recep Hilmi’den çeviri, Hece Yayınları, Ankara, 2004.

İlâhî Aşk, İbn Arabî’den çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul, 1986; 16. Baskı, 2011.

İnisiyasyona Toplu Bakışlar I-II, René Guénon’dan çeviri, Hece Yayınları, Ankara, 2. baskı, 2010.

İslâm Maneviyatı ve Taoculuğa Toplu Bakış, René Guénon’dan çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989. 2. baskı, 2004

İslâm’ı Anlamak, Frithjof Schuon’dan çeviri, İklim Yay. İstanbul, 1988; 2. baskı, İz Yayıncılık, İstanbul, 1998; 6. baskı 2013.

İslâm’ın Metafizik Boyutları, Frithjof Schuon’dan çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1996. 2. baskı, 2011.

Kur’an’ı Kerim Tarihi, Muhammed Hamidullah’tan (Abdulaziz Hatip ile) çeviri, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000.

L‘homme à la pèlerine noire, (Fransızca) Necip Fazıl Kısakürek’ten çeviri, Yedi İklim Dergisi, Sayı: 182, Mayıs, 2005, Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı içinde tam metin hâlinde yayımlandı.

Marifet ve Hikmet, İbn Arabî’den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994; 10. baskı, 2013.

Modern Dünyanın Bunalımı, René Guénon’dan çeviri, 4. baskı, Hece Yayınları, 2009.

Muhyiddin İbn Arabî’nin Gavsiyye Risâlesi, Muhammed Nûr el-Arabî’den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Müminlerin Kurtuluşuna Dair Kırk Hadis, Kaşıkçı Ali Rıza’dan (Fatma Zehra Kavukçu ile)  çeviri, Hece Yayınları, Ankara, 2006.

Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alâmetleri, René Guénon’dan çeviri, İz Yayıncılık, 3. baskı, 2012.

Nokta ve Kalem, Şuayb Şerefüddin’den çeviri, İz Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Nurlar Risâlesi-İttihadü’l Kevnî Risâlesi, İbn Arabî’den çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul,1991; 4. Baskı, 2006.

Nurlar Yuvası, (Mişkâtü’l-envâr), İbn Arabi’den çeviri. Hece Yayınları, Ankara, 2006.

Sonbahar Yaprakları ve Yüzük, Frithjof Schuon’dan çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul 2019

Sufi Tevhid Öğretisi, Leo Schaya’dan çeviri, İnsan Yayınları, İstanbul 2017.

Vahdet-i Vücûd Meselesi,  Mustafa Fevzî’den (Fatma Zehra Kavukçu ile) çeviri, Hece Yayınları, Ankara, 2003.

Younous Emré, (Fransızca) Necip Fazıl Kısakürek’ten çeviri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991.

Çok Okunanlar