Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Seçmeli Din, Ahlak ve Değerler Dersleri Niçin Önemli?

Modern dönemde insan yer yer kendisi hakkındaki bilgide kuşkuya düşmüş, varlık, bilgi ve değer hiyerarşisinde karmaşa yaşamış, anlam ve değer kriziyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden düne, bugüne, yarına, hayata, ölüme, dünyaya, ukbaya dair çok yönlü bakışını yitirmeye başlamış, cennetini “şimdi” ve “burada” inşa etmeye çalışmıştır.

EKLENDİ

:

Modern dönemde insan yer yer kendisi hakkındaki bilgide kuşkuya düşmüş, varlık, bilgi ve değer hiyerarşisinde karmaşa yaşamış, anlam ve değer kriziyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden düne, bugüne, yarına, hayata, ölüme, dünyaya, ukbaya dair çok yönlü bakışını yitirmeye başlamış, cennetini “şimdi” ve “burada” inşa etmeye çalışmıştır.

Olgu ve olayları yeni durumun çerçevesini çizdiği epistemolojik sınırlara göre okumayı, anlam ve değer dünyasını da buna göre yapılandırmayı tercih etmiştir. Nitekim bu yeni okuma tarzı da zaman zaman insanın mavera ve masiva ile bağlantısını kesmiş, metafizik algısında kırılmaya yol açmış, insanı teknik bir aygıta, mekanik bir varlığa dönüştürmüştür.

İnsanın karşı karşıya olduğu bu anlam ve değer krizi, kadim bilgi ve değerlerin kimlik ve benlik inşasındaki önemini yeniden hatırlatmış, eğitim planlamalarının bu bağlamda gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Bilgi ve değer arasındaki bu ilişkinin mahiyeti, aynı zamanda eğitimin referans aralığının da çerçevesini belirlemiştir. Bu aralık, günün ve geleceğin pratik bilgisi ile kadim bilginin harmanlanmasını, böylece nesillerin kendisine, ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bilgilerle teçhiz edilerek yetiştirilmesini anlamlı kılmıştır ….

Türk eğitim sistemi bu yönüyle 2012 yılında yeni bir başlangıç yaparak ortaokul ve lise çağlarında öğrenim gören öğrencilerin çok boyutlu yetişmelerini sağlayacak bir dizi düzenlemeye gitmiştir.  6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında “ […] Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça belirlenir […]” başta Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı gibi “din, ahlak ve değerler” alanıyla ilgili bir dizi derslerin seçmeli olarak okutulması mümkün hâle gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim Dersi

Kur’an-ı Kerim’i okumak, muhtevasını tanımak, onun ortaya koyduğu değer ve ölçülere kendisine rehber edinmek Müslümanlar açısından tarih boyunca vaz geçilmez husus olmuştur. Bu yönüyle isteyen her velinin çocuğuna hem ortaokul hem lise çağlarında Kur’an-ı Kerim’i okuma ve tanıma konusunda geniş imkânlar sunan bu düzenlemeden faydalanması kolaylaşmıştır.

Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okumaya, anlamaya ve ezberlemeye katkı sunan Kur’an-ı Kerim dersi, son ilahi kitabın mucizevi üslubu, rahmani soluğu ve derin tefekkür boyutunu öğrencilerimize kazandırabilecek ve onların anlam ve değer dünyalarının zenginleşmesine katkı sunabilecek bir potansiyele sahiptir.

Hz. Peygamberimizin Hayatı

Kur’an-ı Kerim’de, âlemlere rahmet olarak gönderildiği beyan edilen, güzel ahlakı tamamlamayı kendisine en önemli görev sayan Hz. Muhammed’in (sallallahüaleyhivesellem) hayatını öğrenmek, onun eşsiz ahlaki faziletlerini ve örnek yaşantısını tanımak, öğrettiği ilke ve prensipleri hayatımıza yansıtmak, onu sevmek ve örnek almak Müslümanlar olarak kayıtsız kalamayacağımız bir konu olmuştur. Peygamber Efendimiz bizler için hayatın bütününü kuşatan mükemmel bir örnektir. Onun hayatı her yönüyle apaçık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Bu nedenle o, örnek almak isteyen herkesin anlayabileceği, kavrayabileceği ve yaşantısına kolayca taşıyabileceği bir hayat yaşamıştır.

Hz. Muhammed’in (sallallahüaleyhivesellem), Allah (cellecelalühü) tarafından kitap ve hikmeti öğreterek fert ve toplumları arındırmakla görevlendirilmiştir. O ahlaki yönden en mükemmel olgunluğa sahip müstesna kişiliği ile dünya ve ahiret arasında, madde ve mana ilişkisinde dengenin nasıl kurulabileceğini en yetkin bir biçimde ortaya koymuştur. Bu yüzden günümüz insanının yaşadığı krizleri aşamada onun rehberliğine daha fazla ihtiyaç duyduğunu görmekteyiz. Onun rehberliğine olan bu ihtiyaç hayatını, ahlakını, beşeri özelliklerini ve bir peygamber olarak ortaya koyduğu özenli hayatı tanımayı daha da önemli hâle getirmiştir. İşte Peygamberimizin Hayatı dersi de ortaokul ve lise düzeyinde yavrularımıza bu müstesna insanı tanıtmada geniş bir alan açarak onların manevi gelişimlerini desteklemektedir.

Temel Dinî Bilgiler Dersi

Kitabını ve peygamberini tanıma konusundaki hassasiyet, milletimize tarih boyunca iman, İslam ve ihsan konusunda özel bir bakış, incelik ve rikkat kazandırmıştır. Geçmişte bu alanların eğitimi, farklı yöntemlerle karşılanmış olsa da günümüzde devletimizin sunduğu imkânlar ve açtığı alanlar sayesinde Temel Dinî Bilgiler (İslam 1, İslam 2) dersi, ortaokul ve liselerde bu konuda önemli bir seçenek olarak karşımızda durmaktadır. İman, İslam ve ihsan boyutuna dair konuların yer aldığı ya da başka bir deyişle inanç esaslarına, ibadet esaslarına ve ahlaki faziletlere dair bahislerin eğitime konu edildiği Temel Dinî Bilgiler dersinin içeriği, öğrencilerimize farklı bir zenginlik katmakta ve bir Müslümanın günlük yaşamına dair önemli bilgiler sunmaktadır.

2012 yılından beri her ocak ayında öğrenci ve velilerimizde tatlı bir heyecan ve arayış başlar. Çünkü yarıyıl tatili öncesinde bir sonraki eğitim öğretim yılında okunacak derslerin seçilmesine ve bununla ilgili ders materyallerinin belirlenmesine okullarda yoğun bir çalışma yapılır. Velilere okullardan dilekçeler gönderilir, bazı dersleri seçmeleri istenir. Bu sene de 3 Ocak Pazartesi günü başlayan bu süreç, 21 Ocak Cuma günü yani birinci dönemin sonunda tamamlanacaktır.

Veliler ve öğrenciler açısından bu ders seçimi döneminin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve ihmal edilmemesi gerekir. Öğrencilerimizin anlam ve değer dünyalarının zenginleşmesine, kimlik ve benlik bütünlüğünün korunmasına katkı sunabilecek derslerin tercih edilmesi bu açıdan önemlidir. Bu nedenle öğrenci ve velilerimize başta sosyal ve manevi gelişim alanları olmak üzere pek çok alanda sunacağı katkılar sebebiyle “din, ahlak ve değerler” alanında yer alan Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerini tercih etmelerini tavsiye ederiz.

Daha Fazla Yükle

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çok Okunanlar