Bizimle İletişime Geçin

Yayın İlkeleri

Sitenin amacı ülkemizin kültür sanat, edebiyat, düşünce ve medeniyet birikimini yansıtmak, kalem erbabıyla ilgili hedef kitleyi buluşturmak, bu alanda yeni birikimlerin oluşmasına zemin ve imkân oluşturmaya katkı sağlamaktır.

Ülkemizin birikimini ortaya koymak ve geliştirmek amacıyla öncelikle, Kültür Sanat, Edebiyat, Düşünce, Kitap, Söyleşi, Portre, Kavram, Sinema, Müzik, Fotoğraf, Eyvallah, Fesübhânallah, Tarih, Eğitim, Yazarlık Atölyesi ve Dünyanın Renkleri bölümleri yoluyla ürünler yaymak.

Yayım dili Türkçedir.

Asırlardır devam edegelen Türkçe sözvarlığımız büyük bir zenginlik içerdiğinden azami derecede bu imkândan yararlanılır. Yayınımız da bu yönde mütevazı bir katkıdır.

Yayın politikamız; başta kültürel emperyalizm olmak üzere her türlü ifsat, işgal ve iğfal odaklarına karşıdır ve oryantalist bakış açısına pâye verilmez!

Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Yayın ilkeleri ve anlayışı doğrultusunda reklam alınır.

Yayımlanan yazılardan kaynaklanan her türlü sorumluluk yazara aittir.

Yayımlanan yazıların içeriğinin tamamen beğenildiği, kabul edildiği anlamına gelmez.

Sataşmaya, hakarete, tefrikaya yol açan/açacak içeriklere yer verilmez.

İmlâ ve noktalama açısından, Türk Dil Kurumu esas alınır, metnin zorunlu kıldığı durumlar ve yaygın maruf kullanımlar kabul edilir.

Gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması esastır. Yazarın değişiklik veya çeşitli güncellemeleri yaptığı yazılar da yayımlanabilir. Yayımlanmış şiirler, güncelleme yapılmasa da yayımlanır.

Editörler veya yayın kurulunca yayımlanan yazılarda yazının bütününü bozmayan, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabilir. Daha önemli değişiklikler yazar ile paylaşılır. Uygun görülmeyen yazılar yayımlanmaz.

Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yazısı daha önce yayınlanmayanlar veya ilk defa yazı gönderenler özgeçmişini, iletişim bilgilerini ve bir adet fotoğraflarını gönderirler.

Yazılar insaniyet.yazi@gmail.com e-posta adresine gönderilir.