Bizimle İletişime Geçin

Edebiyatımızda Ramazan

Nutk-İ Şerîf

EKLENDİ

:

Yazar: Muhammed Muhyiddîn Üftâde

Âşıklara edin salâ

Oruç ayı geldi yine

Rahmet denizi cûş edip

Âlemlere doldu yine

 

Kur’ân’da Allah öğdüğü

Cümle nebîler sevdiği

Ümmete Allah verdiği

Oruç ayı geldi yine

 

Cümle aya sultân olan

Derdlilere dermân olan

Hakk’dan bize ihsân olan

Oruç ayı geldi yine

 

Dostdan atâsın getiren

Zulmetleri hep götüren

Cânlarda irfân bitiren

Oruç ayı geldi yine

 

Sâliklere kuvvet olan

Âriflere izzet olan

Mü’minlere cennet olan

Oruç ayı geldi yine

 

Aydın eden gönülleri

Mesrûr eden mü’minleri

Ma’mûr eden mescidleri

Oruç ayı geldi yine

 

Üftâde’nin cânı sever

Oruç ayın dâim över

Dost iline edin sefer

Oruç ayı geldi yine

Muhammed Muhyiddîn Üftâde -Kuddise Sırruh- (Bursa, 1489-Bursa, 1580)

Çok Okunanlar