Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Berat Gecesini Anlamak ve Değerlendirmek

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) başka bir hadîs-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c.), Şaban ayının yarı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip, ‘Kelp’ kabilesinin koyun sürüsündeki kıllardan daha çok kimselerin günahlarını mağfiret eder (bağışlar).” (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkame, 191.)

EKLENDİ

:

Berat gecesi hakkında hasen hadîsler vardır. Bu gecenin gündüzünde yani Şaban’ın on beşinci günü oruçla, gecesini kıyamla; namaz, dua, istiğfar ve tövbe edilmesi tavsiye edilmiştir. Özel bir namaz çeşidi belirlenmemiştir.
Tirmizî’nin rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.s.) Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ etmiştir. (Tirmizî, Savm, 39.)
Bu gecenin diğer gecelerden daha fazla ibadet ile geçirilmesinin sebebi şu hadîs-i şerîftir:
“Şaban ayının yarı gecesi (on beşinci gece) oldu mu, onu ibadet ve taatle geçirin. Gündüzünde oruç tutun. Zira Allah Teâlâ o gecenin gurûb vakti (güneşin batmasıyla) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu bana istiğfar eden (af isteyen), onu mağfiret (af) edeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan (hasta olan), ona âfiyet bahşedeyim. Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur. (İbn Mâce, İkame, 191.)
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) başka bir hadîs-i şerifinde şöyle buyurmuştur:
“Allah (c.c.), Şaban ayının yarı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip, ‘Kelp’ kabilesinin koyun sürüsündeki kıllardan daha çok kimselerin günahlarını mağfiret eder (bağışlar).” (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkame, 191.)
Başka bir hadîs-i şerifte de Hz. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
“Allah (c.c.), Şaban ayının yarısında kullarının hallerini gözden geçirir, müşrik ve kindar olanlardan başka herkesin günahlarını affeder.” (Tac, II/93.)
Duhân sûresinde, “Apaçık olan Kitab’a and olsun ki, biz O’nu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 44/2, 3.)
Bu âyet-i kerîmede geçen ‘mübarek gece’den maksadın Kadir Gecesi veya Berat Gecesi olduğu hakkında müfessirler ihtilâf etmişlerdir.
Müfessirlerin bir kısmı “Kadir Gecesi” şeklinde, bir kısmı da “Berat Gecesi” olarak tefsir etmiş ve bu gecede Kur’ân-ı Kerîm’in tamamının “Levh-î Mahfûz” (Allah’ın takdirinin, olmuş ve olacak şeylerin yazılı olduğu levha)dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesi’nde de âyetlerin peyderpey yeryüzüne, Hz. Peyganber Efendimiz’e inmeye başladığı şeklinde tevil edilmiştir.
Gecenin mübarekliğine gelince her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Her hikmetli, önemli iş veya her muhkem, sağlam olması gereken işler onda yani o gecede ayrılıp tedbir ve dağıtımı yapılır. İcra edilmek üzere özel olarak ayrılır, yazılır.
Gelecek seneye kadar kulların rızıkları, ecelleri ve diğer durumları yazılır, ayrıntılı bir şekilde belirlenir. Bir de denilmiştir ki: Bunun Levh’ten yazılmasına Beraat gecesi başlanır Kadir gecesi bitirilir. Rızıklar nüshası Mikail’e, savaşlar, zelzeleler yer çökmeleri, yıldırımlar nüshası Cebrail’e, ameller nüshası dünya semasının sahibi İsmail’e ki büyük bir Melektir, musibetler nüshası da ölüm meleğine verilir. (Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 67-69)
Bize gereken, berat edebilmemiz için itikadî, ahlakî ve amelî yanlışlarımıza; iftiraka götüren ihtilaflarımıza; cehaletten veya günahlardan meydana gelen gafletimize, özellikle hasede, ucube, kibire, kine, cimriliğe, öfkeye tövbe etmek; itikadla ilgili doğru bilgilere, ahlakla ilgili Peygamber ahlakına ve sâlih amellere yönelmektir.
Geceyi tefekkür, istiğfar ve tövbe, namaz, dua ve Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle geçirelim. Yanlışlarımızı terk edip güzel alışkanlık kazanmaya azmederek kendi kendimize söz verip gerçekleşmesi için Allah’tan yardım isteyelim.
Allah Teâlâ, bu Berat gecesini, bütün ümmet için kurtuluş ve af sebebi kılsın.
İbrahim Cücük 14 Şaban 1442/27 Mart 2021 Cumartesi

Çok Okunanlar