Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Gençlere

Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.” diyen Hz. Ali’nin (ra) uyarısını ciddiye al. Gençlik gider, lakin güzel bir karakter kalıcıdır. En büyük eserin şahsiyetin olsun. Her ağzına geleni konuşma, her duyduğuna inanma, her gördüğüne aldanma. Kendine vakit ayır. Oku. Düşün. Davete icabet et, davet edilmediğin yerde bulunma. Saygıda, sevgide kusur etme. Adaletli ol, şefkatli davran

EKLENDİ

:

Ey Genç!

Durma, koş! Yorulsan da her sabah yeni ve kutlu bir sefer başlat.

Ufkun geniş, zihnin açık, hayata ve olaylara bakış açın her daim umutlu olsun. İnandığın doğrulardan kesinlikle taviz verme. Yolunu iyi seç, yoldaşlarını özenle belirle, adımlarını sağlam at. Karanlık yollardan, ihtiraslı insanlardan uzak dur. Haktan ve hakikatten ayrılıp nifak tohumu ekenlerle arana mesafe koy. Adım atmaya korkanların koşmasını bekleme, şaşırmışların peşinden gitme. Zorluklar, engeller çıkacaktır karşına zaman zaman. Sabret, metanetli ol. Düşsen bile her düştüğünde daha da güçlü olarak kalkmasını bil.

“Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (En’am, 162) diyerek eşsiz bir teslimiyetin sahibi ol. Teslim ol ki yeni bir dünyaya özgürleşesin. Her daim umutla beklenesin. Umut olasın insanlığa. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak bilinesin. Zarar gelmesin senden kimseye. Emin olsun herkes senden.

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104) sınıfına mensup ol. Başkalarının neyle uğraştığına bakma. Herkese hatırlat, herkesi davet et. Unutma, davet ettiğin hidayete ererse nice hayırlı işlere vesile olabilir. Ve onun yaptığı her iyilikten sana da pay vardır. Sevdiğini Allah(cc) için sev. Nefretin Allah (cc) için olsun. Hak yolundan sapma, haksızlığa sessiz kalma. Mukaddesatına sahip çık.

Ey Genç!

“Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85) uyarısına kulak ver. Gözünü, kulağını, zihnini kapat bütün kötülüklere. Elinin tersiyle itele; uzak dur, iyi ve hayırlı olmayan her şeyden. Kur’an ve sünnete sıkı sıkıya sarıl. Asla bırakma.

“Müminler ancak kardeştirler…” (Hucurât, 10) şuuruna er. Kimseyi aşağılama, kimseyi küçümseme. Müslüman kardeşlerin, ailen, akrabaların yardıma çağırırlarsa koş, düşerlerse ellerinden tut. Tarihini, coğrafyanı, kültürünü, medeniyetini unutma. Mekke, Medine, Bağdat, Şam, Semerkant, Kudüs, İstanbul ve dahi bütün İslam beldeleri hep aklında kalsın. Üstünlüğü takvada bil, ümmet ol.

“Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha, 5) ilahî uyarısını hiç aklından çıkarma. Allah’ın (cc) yerine sahte ilahlar koyma. Sana ‘şah damarından daha yakın’ olan Allah’tan (cc) başkasından yardım dileme. Eğitici, esirgeyici, bağışlayıcı, yol gösterici olarak sadece Allah’ı (cc) gör. Şeytan ve avenesine fırsat verme.

Ey Genç!

Hz. Peygamber’in (sav) ifadesiyle “Kıyamet gününde Yüce Allah’ın (cc) kendi arşının gölgesinde yer alacak yedi gruptan biri olabilmek  için ‘Allah’a ibadet içinde yetişen gençler’den” ol. (Buhârî-Müslim) Her zaman, her anında Allah’ın (cc) huzurunda hisset kendini. Yalnız kalıp kuyulara düşme, çıkmazlara girme, yokuşlarda susama.

“Namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence âşığım.”  diyen Hz. Ömer’e (ra) kulak ver. Namazla şenlendir dünyanı. Bırak, kul eylesin namaz seni. Kula kulluktan kurtarsın. Uzat secdelerini; dua et açlara, susuzlara, yolda kalmışlara. Mazlumlara hayat ol.

“Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür.” diyen Hz. Ali’nin (ra) uyarısını ciddiye al. Gençlik gider, lakin güzel bir karakter kalıcıdır. En büyük eserin şahsiyetin olsun. Her ağzına geleni konuşma, her duyduğuna inanma, her gördüğüne aldanma. Kendine vakit ayır. Oku. Düşün. Davete icabet et, davet edilmediğin yerde bulunma. Saygıda, sevgide kusur etme. Adaletli ol, şefkatli davran.

Ey Genç!

“Dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı?” (NFK) şuuruna var. Hayatı ‘bir ağacın gölgesinde bir süre dinlenme’ ve ‘oyun-eğlence’ olarak bil. Geçiciyi bırak, ebedî olana bak.

“Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât, 56) bilinciyle hareket et. “…iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler…” (Asr, 3) grubunda dâhil ol. Kuru ve boş bir kalabalık içinde yer almaktansa  “… Rablerine inanmış birkaç genç yiğit…” (Kehf, 13) olarak haykır hakikatleri. Allah’tan (cc) başka ilah tanıma. O’ndan başkasına boyun eğme, teslim olma. Aklından çıkmasın ki her şey geçici ve tek kalıcı olan Allah’tır.(cc)

Erteleme. Bekleme. “Yarın yaparım!” deme.

Ey Genç!

Durma, koş! Yorulsan da her sabah yeni ve kutlu bir sefer başlat.

Çok Okunanlar