Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Hurafelerinin Tahrif Edemediği Hurafemiz

Gömleğin en üst düğmesini yanlış ilikledin mi en sonuna kadar bir yanlışı inşâ mecburiyeti seni beklemektedir.Tanzimat’la başlayarak biz, gömleğimizi nasıl ilikleyeceğimizi ve hemen peşinden bu gömleği mi giysek daha iyi olacağını ve hemen peşinden mutlaka giyilmemesi gereken gömleğin bugüne kadar giydiğimiz gömlek olduğunu ve hemen peşinden ve hâl-i hâzırda da bizi daha genç ve alımlı gösterecek garplı aşığımızın gömleğini nasıl olur da eğnimize geçiririzin temrinlerini Avrupalarda-Amerikalarda okuyarak yapadurduk ve duruyoruz.

EKLENDİ

:

Hayy’dan gelmiş Hû’ya gidiyor. Yani “isteyerek veya zorla emrime boyun eğin” çağrısına “isteyerek ve zevkle emrine âmâdeyiz” cevabının güzellemesini yaparak, ne varsa sahteliğe müptelâ ve müştak ona çalım atarak (her iki anlamı ile de) mecrasına gidiyor. Yani Allah korkusundan yukarılardan aşağılara yuvarlanan ve cezbeye kapılmışçasına bentlerini aşan bir sabırsızlıkla en güzel sabra doğru gidiyor.

Gömleğin en üst düğmesini yanlış ilikledin mi en sonuna kadar bir yanlışı inşâ mecburiyeti seni beklemektedir.

Tanzimat’la başlayarak biz, gömleğimizi nasıl ilikleyeceğimizi ve hemen peşinden bu gömleği mi giysek daha iyi olacağını ve hemen peşinden mutlaka giyilmemesi gereken gömleğin bugüne kadar giydiğimiz gömlek olduğunu ve hemen peşinden ve hâl-i hâzırda da bizi daha genç ve alımlı gösterecek garplı aşığımızın gömleğini nasıl olur da eğnimize geçiririzin temrinlerini Avrupalarda-Amerikalarda okuyarak yapadurduk ve duruyoruz. İşte çiğ yemeyip karnı da ağrımayan bir sahîh şahs-ı mümtâzın pâk çıkınından çıkarıp ak elleri ile sunduğu bir ikrâm-ı lâ yüradd tazeliği ile gidiyor.

Profesyonel Sahtekârlar

“Emanete ihanet edildiğinde kıyameti bekle.’’ Bugün dünyanın aldığı şekilden en ziyadesi ile faydalanmak isteyenler Müslümanı ile gâvuru ile hurafelerden muzdarip olmuş ve hurafeleri yok etmeye matuf değirmene su taşımıştır. Parayı bulduğunda ilk iş olarak yanı başındaki ona bir nevi manevi, vicdânî baskı yapan, bir zamanlar arkadaşım-yoldaşım dediği kişiyi satmakla içini ferahlatan zevat, hurafelerden memnunlar arasındadır. Artık onlar belki de Sa’lebe misali kendilerinden zekât bile almaya tenezzül edilmemesi gereken kimseler oluvermişlerdir. Bundandır ki en temel telaş olarak kendilerine dünyanın işleyişine ayak uydurmanın profesyonel yollarını arayıp bulmayı vazetmişlerdir.

Alımlı bayanlarla beraber çalışılmalı ve müşterinin evvela gözlerine bir ziyafet çekilmeli, sonrasında cebindekini bizim cebimize aşırmak kolaylaşacaktır. Sahi bunların hanımları da bu tür Müslüman erkeklerin alımlı ve çalımlı bayanlarla aynı ortamı soluyor olmaları hurafesinden de azâde olmuş bahtiyarlar olsalar gerek! Yani mübarek gecelerde bir çırpıda herkese gönderiverdikleri mesajlarla Allah’ın en seçkin kulları arasına giriverme hurafesinin müritleri olan bu eski hurafemizi yok etme sevdalıları, bizim hurafemizi zavallılıkları ile boğamayacaklarını anlamış olsalar gerek.

Yalnız bizim de anlamamız gereken bir şey var ki kalabalıklar her zaman yürürlükte olana sarılırlar. Daha dün çaput bağlayanlar bu hurafenin hurafe olduğu ve bir sorumluluğu gerektirdiği bilinci ile yapmıyorlardı bunu. Bizim hurafemizi insanlar sahiplendiler diye hemencecik aynı saftayız yanlışına düşmeyeceğiz.

Din ve Hayat

Hoş Geldi Ramazan

EKLENDİ

:

Tam bir yıllık yoldan geldi

Hem aşılı koldan geldi

Kırklar da çıktı söyledi:

Geldi ”Ramazan Hoş Geldi”

2021

Prof. Dr. Mustafa Kara

Okumaya Devam Et...

Din ve Hayat

Ramazan’da Oruca Tutunmak…

Tekrar kapısındayız Ramazan’ın… Allah’a yakın olmanın en içten sıcaklığını ve hazzını yaşadığımız kutlu bir mevsimin anındayız. Hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihiyle, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle, yapılan dua, tövbe, zikir ve niyazlarıyla, toplumun sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran zekât ve fitreleriyle baştan sona bir feyz, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın kapısındayız. Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, Merhaba ey şehr-i gufran!.. Ve kapısındayız rahmet ve mağfiret ayının… Yıkanmak ve arınmak, aşınan değerlerimizi onarmak, kaybolan değerlerimizi yeniden kazanmak için… Yaptığımız iyiliklere yenilerini katmak, hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe etmek için.

EKLENDİ

:

“Müjde mü’minler size ihsân-ı rahmandır gelen

Şânına ta’zim için bu mâh-ı gufrandır gelen

Ondadır feyz-i hidâyet ondadır afv ü kerem

Kadrini bil mevsîm-i inzâl-ı Kur’an’dır gelen

 

Iyd-ı ekber her günü kadr-i mübârek her gece

Ehl-i imâna ne mutlu lutf-ı sübhandır gelen

Zulmet ü kasvetten âzâd etmeye sâimleri

Nûr-ı İslâm nûr-ı îmân nûr-ı irfandır gelen”

                                  [Ahmed Remzi Dede (Akyürek)]

Tekrar Kapısındayız Ramazan’ın…

Kutlu bir mevsimin son halkası Ramazan… Üç aylar ile başlayan heyecan, Ramazan ayı ile taçlanıyor.

Durmadan akıp giden bir çağlayan misali hızla akan zaman selinin içinden sizi kutlu bir el alıyor, rahmetinin ve merhametinin bol olduğu, cennetin kapılarını sonuna kadar açtığı bir aya ulaştırıyor. Dualar hep bir dahaki yıla yetişmek, bir daha o maneviyat iklimine erişmek için… Tıpkı Sezai Karakoç’un dediği gibi…

“İşte bekleyenler için gün doğmuştur artık. Rahmet, mağfiret günleri… Uzun süren bir kuraklıktan sonra, dudakları çatlamış toprağından ötürü ellerini göğe kaldırmış çiftçi için birden boşanan yağmur neyse, biz Müslümanlar için gelen bu oruç da odur.” (Sezai Karakoç, Samanyolu’nda Ziyafet, Diriliş Yayınları, s.47)

Tekrar kapısındayız Ramazan’ın… Allah’a yakın olmanın en içten sıcaklığını ve hazzını yaşadığımız kutlu bir mevsimin anındayız.

Hayır ve bereketin ne olduğunu gösteren sahuruyla, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftarıyla, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayan teravihiyle, okunan ve dinlenen Kur’an’ın feyziyle, yapılan dua, tövbe, zikir ve niyazlarıyla, toplumun sosyal yaralarını şifalı elleriyle saran zekât ve fitreleriyle baştan sona bir feyz, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın kapısındayız.

Hoş geldin ya şehr-i Ramazan, Merhaba ey şehr-i gufran!..

Ve kapısındayız rahmet ve mağfiret ayının… Yıkanmak ve arınmak, aşınan değerlerimizi onarmak, kaybolan değerlerimizi yeniden kazanmak için… Yaptığımız iyiliklere yenilerini katmak, hatalarımıza ve günahlarımıza tevbe etmek için…

Evet, geldik. Pişmanlığımızla, hatalarımızla, utangaçlığımızla geldik. Rahmeti sonsuz olanın merhametine sığınarak geldik.

Gel diyor Ramazan. Gel, bedeninle oruç tuttuğun gibi, bütün uzuvlarınla oruç tut.

Kalbinle Tut Orucu

Kalbinle oruç tut, kalbin oruç tutsun. Unutma ki sen sadece midenle değil aynı zamanda dilinle, elinle, gönlünle bütün uzuvlarınla her türlü çirkinliklere karşı iftarı olmayan bir oruçtasın.

O halde, kalbinde mümin kardeşine karşı kin ve öfkeye yer bırakma! Kalbin bütün kötü düşüncelere karşı oruçlu olsun. Arınsın; fesattan, hasetten, nifaktan. Kalbin oruç tutsun önce. Günah kirlerini bir bir sil, temizle bu ayda.

Gönlünle Tut Orucu

Gönlünle oruç tut, gönlün oruç tutsun. Hiçbir gönlü incitme. Gönlüne de hiçbir zaman ayrık otları ekme. Kırık gönüllere merhem ol.

Açılsın gönül kapıları… Kalksın aradan mesafeler… Uzansın şefkat ve merhamet elleri…

Gönül koyma kimseye. Dünyevi istek ve arzuların yoğunluğu sebebiyle zaman zaman ihmal ettiğin akraba ve komşularını unutma… İncitme incinsen de…Bir derya gibi ol. Bütün nehirler sende buluşsun.

Dilinle Tut Orucu

Dilinle oruç tut, dilin oruç tutsun. Dil arınacak, gıybetten dedikodudan, dil uzak duracak yalandan ve iftiradan…

“Oruçlu olduğu halde yalanı, dedikoduyu, yalanla iş görmeyi bırakmazsa Allah’ın, onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.” (Buhârî, “Savm”, 8, “Edeb”, 51) derken,

Oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. O’na birisi sataşır veya küfrederse, ‘Ben oruçluyum’ desin…” (Buharî, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 163) diye buyururken kutlu nebi, dilinin iftarı güzel söz, gönlünün iftarı güzel duygular ve elinin iftarı da hayır işlerde bulunmak olsun.

Gözünle Tut Orucu

Gözünle oruç tut, gözün oruç tutsun. Gözünden giren her kötü görüntü kalbinin orucunu bozar. Kalbinin orucu bozulmuşsa aç kalmana Rabbinin ihtiyacı yoktur.

“Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç (ve susuz) kalmalarıdır Nice geceleri namaz kılanlar vardır ki onların namazdan nasipleri sadece uykusuz kalmaktır.” (İbn Mâce, “Sıyam”, 21)

“Göz, kalbin aynasıdır.’’ Gözünü “gözün gibi koru.’’ İbadetlerinde huşûyu bulmak istiyorsan baktıklarına dikkat et. Baktığın şeylere de ibret nazarı ile bak.

Göz; kalp ve ruhun bu âleme açılmış bir penceresidir. Şehevî ve nefsani arzuları tatmin için, fani güzellikleri seyredip onlardan lezzet alma adına kullanıldığında ise, harama her bakış kalbi ve ruhu yaralayan zehirli bir ok olur.

Unutma ki, göz harama kaydığında, irade hükümsüz kalmış ve akıl nefsin çekim alanına girmiş demektir. Gözü harama kaydıran nefis, bu haram yolculuk nihayete ulaşmadan teskin olmayacaktır.

Elinle Tut Orucu

Elinle oruç tut, elin oruç tutsun. Elin orucu, elin harama dokunmaması, kendine ait olmayan bir şeyi almaması, elin cömertlikle dolmasıdır.

İnfak ederek tut orucunu. Elin şefkat eli olsun. İnfak ibadetinin en makbul olduğu, muhtaçların, gariplerin umut dolduğu bu ayda verebildiğin kadar ver. Allah’ın verdiğini, yine onun yolunda harca. Unutma ki,

“Verince Allah için verenin feyzi artar,

Bir anlık sadaka bin yıllık ömrü tartar.”

Oruç; Aç Kalmak Değildir

Açlığı nefis tezkiyesi için kullanabilmektir. Oruç, Rabbimizin bize sunduğu sayısız nimetin kadrini bilmek, geçici lezzet ve duygulardan vazgeçip sonsuza dek sürecek manevî hazlara ulaşmaktır.

Oruca Tutunmak

Oruç bize geldi, peki biz oruca gittik mi? Oruç bizi ne kadar tutabildi? Biz ne kadar oruca tutunabildik? Bir yıl geçti ne kadar taşıyabildik o müstesna zamanların üzerimizdeki etkisini?..

Öyleyse şimdi temizlenme zamanı… Şimdi, rahmet ve mağfiret ikliminde  ibadet ve taat, hayır ve hasenat, tevbe ve istiğfar ile ruhumuzu arındırma zamanı…

Şimdi diriliş günü… Şimdi, oruç tutma ve ona tutunma anı…Şimdi sevgili Peygamberimizin (s.a.s)

Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, “İman”, 28; Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 13) müjdesine nail olma zamanı…

“Oruç geldi, ondan bize ölümsüz bir şeyler katılacak demektir. Giderken bizden de ona ölümsüzleşecek birkaç şey katılmalı.”

Okumaya Devam Et...

Din ve Hayat

Ezan ve Bayî Kudsî İçin

EKLENDİ

:

İnsanlık kafilesinden bir Bey

Erguner ailesinden bir Bey

Geldi üçler tarihi itmam içun:

”Nâyi Mimar San’atkâr Kudsî Bey”

1442

Prof. Dr. Mustafa Kara

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar