Bizimle İletişime Geçin

Şahsiyet

Ali Ulvi Kurucu’nun Şiir Dünyası

Medeniyet sahibi,  ilim, irfan önderi, şair, mütefekkir, âlim bir mübarek zat-ı muhteremdir Ali Ulvi Kurucu. Geçmişle geleceği bir arada kuşanabilen bir insandır.  Çocuklara bile kendini değerli hissettiren bir büyüğümüz, sevdiğimiz. Peygamber sevgisi ve aşkıyla Mecnun’dur O. Yüzlerce şairden ezbere şiir okuyabilen bir şair-i azamdır aynı zamanda. “Yaşayan tarih, tarihi yaşatan adam”dır. Hat sanatı, futbol, hafızlık, ilim, irfan, şairlik, yazarlık, tercümanlık, hizmet… Onun vasıflarını saymakla bitiremeyiz elbette.

EKLENDİ

:

Medeniyet sahibi,  ilim, irfan önderi, şair, mütefekkir, âlim bir mübarek zat-ı muhteremdir Ali Ulvi Kurucu. Geçmişle geleceği bir arada kuşanabilen bir insandır.  Çocuklara bile kendini değerli hissettiren bir büyüğümüz, sevdiğimiz. Peygamber sevgisi ve aşkıyla Mecnun’dur O. Yüzlerce şairden ezbere şiir okuyabilen bir şair-i azamdır aynı zamanda.

“Yaşayan tarih, tarihi yaşatan adam”dır. Hat sanatı, futbol, hafızlık, ilim, irfan, şairlik, yazarlık, tercümanlık, hizmet… Onun vasıflarını saymakla bitiremeyiz elbette. Görenlerin, tanıyanların, sohbetinde bulunanların ifade ve hisleriyle sanki sahabe gelmiş, günümüzde yaşıyor gibi bir hâl ehli. O derecede Efendimiz’e (aleyhisselam) âşık. “Kişi sevdiği ile berberdir.” buyuruyor ya Hatemü’l Enbiya! Seven, sevdiğine kavuşurmuş, öyle de oldu! 3 Şubat 2002’de ömrünün büyük çoğunluğunu geçirdiği Medine-i Münevvere’de, Cennetü’l bakiye uğurlanan Ali Ulvi Kurucu’dan, kendisine olan muhabbetimizi kabul buyurmalarını dileriz…

Ziyadesiyle istifade ederek tekrar tekrar dönüp okuduğum, M. Ertuğrul Düzdağ tarafından hazırlanan Ali Ulvi Kurucu Hazretlerinin “Hatıralar” adlı eserinin beşinci cildinde yer alan “Şiirlerim/ İlk ve Tam Metinleriyle” başlıklı özel bir bölümünü çok dikkat çekici buldum. Ali Ulvi Kurucu, bizatihi Ertuğrul Bey’den şiirlerinin ilk halleriyle hatıratta yer almasını rica etmişler, söyleşileri yaparken. Ali Ulvi Kurucu’nun ilk şiiri, hafızlık ve çocukluk arkadaşı, dönemin münevver simalarından Ali Kemal Belviranlı’nın desteğiyle 1951 yılının Nisan ayında “İslam’ın Nuru” mecmuasının ilk sayısında yayınlanmış. Bütün şiirleri ise 1962’de “Gümüş Tül” adıyla basılmış. Bu eser, 1970’te “Gümüş Tül ve Alevler” adıyla genişletilerek yeniden yayınlanmıştır. Ancak sonraki şiirleri yayınlanmamış. M. Ertuğrul Düzdağ’ın “Hatıralar” beşinci ciltte ifade ettiğine göre şiir kitabı yayına hazırlanırken yakın arkadaşı ve şiir dostu Dr. Ali Kemal Bey’in şahsi takdiri ile Ali Ulvi Kurucu’nun şiirleri yeni şekillere sokulmuş.  Kendisi ise şiirlerinin ilk halleriyle hatıratta yer almasını istemiştir bu yüzden. Üstadın bu isteği ile M. Ertuğrul Düzdağ, şiirlerin ilk hallerini “Hatıralar” beşinci cilde almıştır.

Üstad, hayattayken şiirlerini, kendi hafızasındaki haliyle okuduğundan kitapta geçenle kendi okuduğu aynı olmazmış. Ya hu doktor, ne yapıyorsun, diyor Ali Kemal Belviranlı dostuna, şiirlerini son halleriyle gördüğünde. Bu konuda Ali Ulvi Bey: “Tabii Ali Kemal Bey, bütün bunları, benim kendisine tanıdığım tam salahiyete dayanarak icra etmişti. Fakat insan şiirlerinin kendi hislerinden doğan ilk şekillerini unutamadığı için, fakir yine onları okurken, ilk şekilleriyle okumaktayım. Sohbet veya mülakat ve yazılarımda kendi şiirlerimden yaptığım nakiller, o sebeple kitaptakilerden farklı olmaktadır.” diyorlar.

“Rubailer ve Güfteler” bölümü ile yayınlanmamış şiirlerinden de beşinci ciltte şiirleri yer almıştır üstadın. “Kendisinin arzusuyla ilk defa yayınlanan ‘Rubailer ve Güfteler’inde, merhumun ayrılık, hüzün, hasret ve muhabbetle ağlayan mısraları, bize kendisinin gayesi uğruna feda ettiği gönül şairliğindeki yüksek derecesini ayrıca göstermektedir.” Hatıralar’ın beşinci cildi, onun bir şiir kitabı mahiyetinde gibi, bu yönüyle ayrı bir güzellik katıyor bu  beş ciltlik nitelikli esere.

Hatıralar, 1993 yılının 4 Nisan Pazar günü Ali Ulvi Kurucu Beyefendi ile mülakatlara başlayarak oluşmaya başlamış. Çok uzun bir zamanda, türlü zorluklarla, büyük bir emekle ortaya çıkıyor bu eser. Medine’de Uhud Dağı’na bakan masada tek dinleyicileri Ertuğrul Bey’in küçük oğlu Asım ile çaylar, hurmalar eşliğinde başlıyor yani. Ertuğrul Bey, elli iki yaşında iken başlıyorlar ve beş ciltlik Hatıralar, yirmi altı yıldan fazla bir zamanda tamamlanıyor. İstanbul’da iken kendisine hatıra kaydetme teklifinde bulunduğunda Ali Ulvi Kurucu merhum,. “Aman, Ertuğrul Bey, benim kayda değer ne hatıram olacak ki…” diyor. Lakin üstad anlatmaya başlayınca öyle olmadığı anlaşılıyor. Hatıralar’ın ilk baskısı Haziran 2006’da yayımlanıyor,  Beşinci cilt ise Aralık 2019’da…  Konuşmalar yetmiş beş saat sürmüş. Kasetlerdeki ses kayıtları daktilo ettirilmiş. Bu külliyat/hatırat nesilden nesle bir şaheser olarak okunacak, gelecek asırlara miras kalacaktır. Hayatı İslam dünyasının, o zamana kadar görülmemiş bin bir inkılâp ile sarsıldığı bir zamana rastlamıştır Ali Ulvi Bey’in. Derin üzüntüler yaşayan gönül adamının gerek Konya yılları gerek Kahire ve Medine yılları günümüz Türkiye’sine büyük katkılar sağlamaktadır bunun için.

3 Mart 1922 doğumlu Ali Ulvi Kurucu. 1930 senesinde Göçü Köyü’nden Konya’ya geldiği yıl, İstiklal Marşı ile milli duyguları hissetmeye başlıyor. Konya’da dedesinden ve babasından dersler alarak hafızlık yapıyor. O yıllarda Türkiye’de İslami ilim tahsil etmek zorlaşınca babası, Medine’ye hicret kararı alıyor. Zor yolculuktan sonra Medine’ye yerleşiyorlar, ancak annesi vefat ediyor. Teyzesi onlara anne oluyor. Kahire’ye eğitim için gidip İslami ilimler tahsil ediyor. Özellikle Kahire yıllarında şiir okumayı, ezberlemeyi seviyor. Oradaki hocaları ve arkadaşları şiire teşvik ediyor onu. Aruzu ve Divan şiirini çok iyi öğreniyor.  Mehmet Akif’e hayran oluyor. Güzel sanatlara, hüsn i hat, edebiyat, şiir, musiki sevgisi ve zevkiyle ve Mehmet Akif şiirleriyle de şairliği de başlamış oluyor diyebiliriz.  Gölgeler’de kalbini, duygularını yakan bir mısra oluyor onun : “Yıkandım bir ömürdür döktüğüm yaşlarla, yetmez mi?”…

Şairliğinin öne çıktığı beşinci ciltte üstad Ali Ulvi Kurucu’ya göre şiir, şuurdan gelir. Duygu manasına… “Her eser güttüğü davadan alır kıymetini.” Şiir, fertten aileye, millete ve insanlık âlemine yolculuktur, davadır. Yaşantısı bir gaye uğrunadır dolayısıyla şiirleri de öyledir onun. Kahire’deki öğrencilik yıllarında bir yandan şiirle bu kadar meşgul olmasını arkadaşları şikâyet üslubu ile dile getirince,  Mustafa Sabri Efendi onun için: “O da İslam’a şiirle hizmet etsin.” demiştir.

Ali Ulvi Kurucu’nun ilk şiiri, Türk Gençliği’dir.  Mareşal Fevzi Çakmak’ın 10 Nisan 1950’deki vefat haberi üzerine, milliyetçi mukaddesatçı gençlerin mateme lakayt davranan CHP idaresindeki radyonun radyoevini basarak, herkesi dine, örfe, ahlaka, saygıya davet etmeleri onu çok sevindirir, coşturur. O gençlerin heyecanı, milletin coşkusu ona çok tesir eder.  Onun tabiriyle gönül barajının kapıları açılır, setler yıkılır. Gençliğin şahsında tecelli eden milletin imanı, aşkı, vecdidir. Bahçıvan diktiği fidanın meyvesini yerse bahtiyar olurmuş. Gençlikten ümitvar duygularla bu şiirini kaleme alır.

 

“Gayri bundan daha üstün şeref olmaz sanırım;

Tapılan putları çiğner, YALINIZ HAK TANIRIM.

Sana ilk şiirimi yazdım bu mübarek gecede.

Sanki Cennetlere uçmuş gibi geldim vecde!”

Kahire’de iken gece namazlarında hep Akif gibi şair, Cenap Şahabettin gibi nasir olmak için dua etmiştir Ali Ulvi Bey.  Duaları kabul olur. Akif-i Sânî diye anılır.  Kulağı Safahat’ın mısralarıyla doludur. Safahat hafızıdır. “Akif Bey merhum, ruhuma aşina bir şairdir.” diyor. Onun bütün şiirleri Ali Ulvi Kurucu Beyefendi’yi derinden etkiliyor. Birebir aynı üslubu şiirlerinde buluyoruz üstadın. Akif sevgisi ile doludur gönlü, hafızası. “Zaferlerin en şereflisi, insanoğlunun gönlünü fethetmek olduğuna göre, bugün memleketimizde her geçen gün daha da inkişafını müşahede ettiğimiz Akif sevgisi, adeta gönüllere bir fütuhat seli gibi akmaktadır.”

Üstad Ali Ulvi Kurucu, Türk Gençliği şiirinden sonra imam hatip gençliğine, yüksek İslam enstitüsü gençliğine yazdığı şiirlerin, özellikle “Sen” başlıklı şiirinin ruhunun feryadı, gönlünün direği, aşkının yüce alemlere miracı olduğunu ifade ediyor.

“Ey ömrünü bir gayeye vakfeyleyen insan,
Göğsündeki imanına mazi bile hayran!..

Tebrik ediyor, bak seni, mabedler ezanlar,
Ey Hak yolunun yolcusu: Kurban sana canlar!..

Oldukça o yüksek idealler sana hâkim,
Sarsılmayan imanına zincir vuracak kim!

Alkışlıyor iclâlini göklerde melekler,
Âtide nesiller, senin irşadını bekler!..

İnsanlığa örnek ideal ufkuna yüksel;
Kopsun seni artık, canevinden vuracak el!..

Dünyalara hükmettiğimiz günleri yâd et…
Mabedleri, kürsileri, minberleri şâd et…

Ey şanlı emel kaynağı, Nur çehreli yıldız!..
Ruhumdan kopan fırtınalar senden alır hız!..”

Onu etkileyen şairlere ve şiirlerine yer veriliyor hatıratın beşinci cildinde. Şeyh Galip, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, İbrahim Sabri, Faruk Nafiz ve elbette ki Mehmet Akif gibi şairlere ve onlar hakkındaki düşüncelerine.  Üzerimde çak tesiri vardır, dediği Muallim Cevdet Bey’in şiirleri de alınmış bu ciltte.

Ali Ulvi Kurucu, harf devriminden sonra Safahat için mersiye yazmıştır. Müstakil eserler de yazmak gerektiğini düşünür Safahat için. Akif hakkında kapsamlı bilgilere, düşüncelere derin ve hassas duygulara sahiptir şüphesiz ve onunla ilgili duygularını da şiirle dile getirmiştir.

“İman dolu göğsünde, alınmaz kaleler var,

 Ruhunda, şafaklar sökecek meşaleler var.

Yükseldiğin iklim, bulut olmaz tepelerdir,

Kalbindeki yıldız, o güneşlerden eserdir.”

İkinci şiiri “İslam’ın Nuru’nu Tebrik”tir. Aruzla şiir yazabilen bir aruz üstadıdır. Aruzu, İhsan Efendi’den öğrenmiştir Kahire yıllarında. Hecede ise Yunus Emre’nin imam kabul edilmesini ister.

 “Ruhumla uçup nurunu ben görmeye geldim

 Güller gibi şiirimle çelenk örmeye geldim.”

Ali Ulvi Kurucu Beyefendi’ye göre şairde aşk ve heyecan olmazsa şair, şiir yazamaz. “Şiir, şairin aşk ile yanışıdır.” ona göre. Asırlara hitap edebilmesi için şairin, şiirine çok emek vermesi gerekir. Zamanla şiirlerini düzeltme gayreti içinde olmalıdır gerçek şair, yabancı gözüyle şiirine bakabilmeli, eksikleri, fazlalıkları, güzellikleri görebilmelidir. Kendi şiirini değerlendirebilmelidir şair.

Peygamber sevdalısı olunca değerli üstadımız, onun en çok sevilen ve bestelenen şiirleri naatlar oluyor. Kendilerinin de en sevdiği şiirden bir beyit şöyledir:

“Çiçekler, laleler, güller sana ilan-ı aşk eyler,

Gönüllerde esen bad-ı sabasın ya Resulallah.”

Onlarca bestelenmiş şiiri vardır Ali Ulvi Kurucu merhumun. Çinuçen Tanrıkorur, Saadettin Kaynak, Zeki Altın, Ali Kemal Belviranlı, Fevzi Özçimi, Tahir Karagöz şiirlerini besteleyen sanatkârlarımızdandır. Hayatı belgesel film yapılır ve üstadın kıymeti gün geçtikçe daha iyi anlaşılırsa yeni şiirleri keşfedilerek bestelenmeye devam edecektir.

“Bazı şiirler sevdaya benzer. Habersizce gelip insanın gönlüne yerleşir.”

Hatıralar’ın beşinci cildinde ilk defa yayınlanan “Rubai ve Güftelerim”de yer alan şiirlerinden:

“Ateş-i aşkınla kalbim, yandı ey Leyla, senin,

Derdli gönlüm bülbülündür, ey gül-i ra’na senin…

Aşıka, va’d-i visalin, tatlı bir rüya senin,

Derdli gönlüm bülbülündür, ey gül-i ra’na senin.”

“Gönül, yandıkça terakki eder. Vuslat aşkın mezarıdır. Vuslat demek, menzile erdiniz, maksat hâsıl oldu, demek…”

“Hasret dolu feryadıma ses vermede dağlar,

Göz yaşlarımın şahidi, mehtablı semalar,

Yadın, bu hazin gönlümü, bir lav gibi dağlar;

Ağlar bana, çöllerde esen bad-ı sabalar…

“Aşk, irade olursa, önünde durulmaz.”

Ben de, Mecnun gibi çöllerde gezen seyyahım,

Yakar enginleri Leyla’yı ararken ahım…

Gurbet ellerde hazin, Boynu bükük ağlarken,

Geceler, Hakk’a niyaz eylediğim dergahım…”

Ali Ulvi Kurucu’ya göre şiir,  “Bir gönül mesajı içindir.”

Aşkınla yakan ruhunu ateşlere, sensin;

Bir derdimi, hicranla, fakat, binbir edensin…

Dil bahçeme, canan, ne olur bir daha gel de,

Gönlüm, yine, güllerle, çiçeklerle bezensin…

“Şiir andırmalı, bir taze çiçek bahçesini/ Okuyan duymalı, gülüşendeki bülbül sesini”

Peygamber Efendimiz (sallahu aleyhi vesellem) “Medine’de ölmeye muktedir olan orada ölsün. Zira ben, orada ölene şehadet ederim.” buyurmuşlardır. Ali Ulvi Kurucu Beyefendi, 1985 senesinde Medine Şeyhülislam Arif Hikmet Kütüphanesi’nden emekli olduktan sonra hem memleketi Konya’da hem İstanbul’da daha çok vakit geçirmiştir. Sayısız gönüller fethetmiştir. Ve yine kabul olan duası ile 3 Şubat 2002’de “Nur şehir Medine”de muhacir olarak vefat etmiştir. Peki, ömrü boyunca Allah ile peygamber aşkıyla yaşayanlara öldü diyebilir miyiz? “Kalanlara selam olsun.” Ve rahmet, hepimizin üzerine…

 “Her şey O’ndan… Her şey O’ndan…” ve “Her şey O’na…”  Vesselam…

 

 

 

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Bosna’lı Bir Âlim: Muhammed Tayyib Okiç

Muhammed Tayyib Okiç, Türkçe bildiği için Hamidullah ve Tanci’ye göre bir farklılık arz etmektedir. Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisinde birçok makalesi yayınlanmıştır. Sarı Saltuk meselesiyle ilgili olarak Yusuf Ziya Yörükan’la girdikleri ilmî tartışma için yazdıkları, ayrı bir kitap olacak kadar geniştir. (Yarım yüzyıl sonra ayrı bir kitap olarak basılmıştır.) Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi’nin 1975’te yayınlanan 1. Sayısında yer alan Mevlid ile ilgili uzun makale de, henüz aşılamayan araştırmalardan biridir: Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri.

EKLENDİ

:

 

İnsanoğlunun ilk muallimi Allah’tır. İkincisi peygamberlerdir, üçüncüsü âlimlerdir. Allah, her şeyi bütün boyutlarıyla, peygamberler Allah’ın bildirdiği kadarıyla bilir. Âlimler ise bu iki kaynaktan istifade ederek, alın teriyle birlikte hakikatin peşine düşerler.

Bu hakikat arayışı bazen bir evin, bir medresenin içinde bazen bir kulübenin, bir manastırın köşesinde bazen da uzun ve yorucu seyahatler eşliğinde gerçekleşir. “Eşyanın hakikatini görmek, anlamak ve kavramak” için girişilen bu çileli yolculukların tatlı mevhibeleri, sonsuz armağanları da vardır. Bunların delili, “bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” (Zümer, 39/9) sorusunu soran İlk Muallim’in, o çilekeşlerle ilgili övgüleridir. Fâtır suresinin 27. ayetinde tabiat olaylarından, yağmurdan, kâinattaki rengârenk hayvanlardan insanlardan bahsettikten sonra 28. ayette şu müjdeli tespit yer alır: “Kulları içinde Allah’a gerçek anlamda saygı ve bağlılık gösterenler bütün bu hakikatleri hakkıyla anlayıp kavrayan âlimlerdir.”

İlim, genel anlamda  “Allah’ın ayetleri”ni arayıp bulma, anlama faaliyetidir. Bu ayetler de Zâriyât suresinin 20 ve 21. ayetlerine göre, iki yerde; yeryüzünde ve insandadır. Dolayısıyla tabiatla ve insanla ilgili bütün ilimler mühimdir ve saygıdeğerdir. Bu tespitten hareketle bazı ilimleri değerli, bazılarını değersiz gibi görmek doğru değildir. Fakat insanın gücü hepsini anlamaya ve anlatmaya yetmeyeceğinden adeta görev taksimi yapılmış, sonsuz derecede zengin olan Allah’ın alîm isminin tecellilerini herkes, kabiliyeti/imkânları/ilgisi ve zamanı oranında arayıp bulmaya sonsuz muammayı çözmeye çalışmıştır.

Hangi dönem ve hangi medeniyete mensup olursa olsun her devletin kendine göre bir ilim irfan ve sanat çizgisi vardır. Bunun için kurumlar kurmuş, yatırımlar yapmış, söz konusu sahanın ustalarını yetiştirmenin yollarını aramıştır. Bu ustaların arayıp buldukları gerçekler bazen ülke sınırlarını aşamamış bazen da komşu ülkelerdeki meslektaşlara ışık tutmuştur. Bu uluslararası yarışta bazı üst yöneticiler fiilen işin içine girerek bütün imkânlarını seferber etmiş, farklı alanların “usta”larını ülkesine davet etmiş bazı liderler de bu “hakikat âşık”larını sürgüne göndermiştir. Söz konusu talihsiz uygulamanın baş aktörleri ve teşvikçileri arasında, Keçecizâdenin tabiriyle “müdâhane-i âlimân”ı yeni tabirle “kifayetsiz muhteris”leri ilk sıraya koymak gerekir.

Osmanlı Sonrası

Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’un, düşman kuvvetlerince yüz yıl önce 15 Mart 1920’de işgal edilmesiyle birlikte bu topraklarda yeni bir dönem başlamıştır. 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan TBMM, üç yıl sonra Cumhuriyet’i ilân etmiş ve bir dizi kanunlarla yolunu çizmiştir. Bu kanunların bir kısmı ilim ve irfan hayatıyla ilgili idi. İlmi temsil eden medrese, ”yetersizdir” gerekçesiyle 1924’te, irfanı temsil eden tekke, “zararlıdır” mülahazasıyla 1925’te kapatıldı. Üç sene sonra da harfler değişti. Çizilen rotaya göre açılan yeni mektep ve fakültelerde diğer ilim dalları belli bir seviyede ilgi görürken 1930’lu yıllarda ülkemizde bir tane imam hatip okulu, bir tane ilâhiyat fakültesi yoktur. Uzun yıllar sonra bu yanlıştan kısmen dönülmüş, 1949’da Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 1951 yılında yedi ilde İmam Hatip Okulu, 1959’da ise İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü açılmıştır. Bu sefer başka bir problem, aradaki inkıta sebebiyle bu orta dereceli ve yüksek okullara öğretmen bulma zorluğu ortaya çıkmıştır. Bu açığın bir kısmı -Ferid Kam’ın kendisi için kullandığı- “köhne müderris”lerle kapatılmış, bazı dersler için ise hoca bulunamamıştır.

İşte rahmetle anmak için dikkatinize sunmak istediğim  “Üç Muhammed” tam bu noktada karşımıza çıkmaktadır: Asya’dan Muhammed Hamidullah, Afrika’dan Muhammed Tavit Tanci ve Avrupa’dan Muhammed Tayyib Okiç.

Geçen yüzyılın ikinci yarısında dünyanın farklı ülkelerinden ülkemizdeki dinî eğitim ve öğretime omuz vermek için birçok insan gelip geçmiştir. Kimi Kazan’dan Kahire’den, kimi Bağdat’tan, Bosna’dan.. Hepsine müteşekkiriz, öz evlatları gibi onlara duacıyız.

Vefat yıldönümü vesilesiyle şimdilik size “üçler”den tanıtmak istediğim zat Muhammed Tayyib Okiç’tir.

  1. Tayyib Okiç

Bosna’nın Tuzla sancağının Graçanitsa kasabasında 1 Aralık 1902 tarihinde doğdu. Babası yüksek tahsilini İstanbul medreselerinde tamamlayan Reisululema muavini Mehmet Tevfik Efendi’dir. Saraybosna’da İlahiyat, Belgrad Üniversitesinde Hukuk tahsilinden sonra Sorbon Üniversitesinde doktorasını tamamladı (1931). İkinci Dünya savaşı yıllarında Türkiye’nin Belgrat elçiliğinde sekreterlik ve mütercimlik yaptı. Savaş bittikten sonra 1945’de Türkiye’ye geldi ve Başbakanlık arşivinde araştırmalar yaptı. 1950’de yeni açılan Ankara Üniversitesi İlâhiyat fakültesine sözleşmeli profesör olarak atandı. 1964-1971 yılları arasında Konya Yüksek İslâm Enstitüsü, 1973-1977 yılları arasında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünde hocalık yaptı. Tito rejimi tarafından Yugoslavya’ya girişi yasaklanan Okiç’in, değişik sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da olamayınca -Muhammed Hamidullah gibi- “vatansız” olarak ülkemizde -zaman zaman da maddi sıkıntılarla birlikte- yaşadı.

9 Mart 1977’de Ankara’da vefat etti.

Vasiyeti gereği ülkesine götürülüp defnedildi. O tarihte talebesi Süleyman Ateş, Diyanet İşleri Başkanı idi. Okiç’in hayatı ve eserlerini konu alan Armağan kitap 1978’de Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi tarafından yayınlanmıştır: Prof. M. Tayyib Okiç Armağanı

Ankara İlâhiyat Fakültesinin Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi temel derslerini okutan Okiç, daha sonraki yıllarda söz konusu Fakültenin hocaları olacak olan asistanların yetişmesinde büyük emekleri vardır. Özellikle Tefsirde İsmail Cerrahoğlu, Süleyman Ateş, Hadiste Talat Koçyiğit, Mehmet Hatiboğlu, Fıkıh’ta Abdülkadir Şener’i saymak gerekir. Hocamızla ilgili olarak topladığım bütün bilgi, makale ve belgeleri, hakkında Uludağ Üniversitesinde doktora tezi hazırlayan hemşehrisi Behlul Kanaqı’ya verdim. O da tezini 2017’de tamamladı.

Ülkemizde yayınlanan bazı eserleri şunlardır:

1.Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tetkikler, İstanbul 1959, Ankara 2017 (Atlas Yayınları)

2.Kur’ân-ı Kerim’in Uslûb ve Kıraati, Ankara 1963

3.İslâmiyet’te Kadın Öğretimi, Ankara,1981/2021 (Atlas Yayınları)

4.Sarı Saltuk Meselesi, Ankara, 2017 (Atlas Yayınları)

5.Tefsir ve Hadis Ders Notları, Ankara, 2017 (Atlas Yayınları)6

6.Makaleler I Ankara 2021

7.Makaleler II Ankara 2021

Makaleleri

Muhammed Tayyib Okiç, Türkçe bildiği için Hamidullah ve Tanci’ye göre bir farklılık arz etmektedir. Ankara İlâhiyat Fakültesi Dergisinde birçok makalesi yayınlanmıştır. Sarı Saltuk meselesiyle ilgili olarak Yusuf Ziya Yörükan’la girdikleri ilmî tartışma için yazdıkları, ayrı bir kitap olacak kadar geniştir. (Yarım yüzyıl sonra ayrı bir kitap olarak basılmıştır.) Erzurum Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi Dergisi’nin 1975’te yayınlanan 1. Sayısında yer alan Mevlid ile ilgili uzun makale de, henüz aşılamayan araştırmalardan biridir: Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlidinin Tercemeleri.

Talebesi Mustafa Ateş’in Arapça’dan tercüme ettiği Tasavvuf ve Hayat isimli esere (İstanbul 1966) takriz yazdığı gibi 1969 yılında yayınlanan Mahir İz’in Tasavvuf isimli eseri için de tanıtım yazısı yazmıştır. (İslâm Medeniyeti, sy. 22 Ağustos 1969)

On kadar yabancı dil bilen hocamızın kütüphanesi Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine intikal etmiştir. Mehmet Mahfuz Söylemez’in kütüphane ile ilgili yazısı Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 1. sayısında yayınlanmıştır.

28-29 Haziran 2010 tarihinde Türkiye-Bosna Hersek makamları ortaklaşa Saraybosna’da Prof. M. Tayyib Okiç Sempozyumu tertiplemiştir.

İstanbul Pendik’te Prof.Dr. Muhammed Tayyib Okiç Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Hocamızın hayatı, ahlâkı ve eserleri için Diyanet İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili maddesine de bakılabilir.

Makaleleri bir araya toplayarak neşreden Şenol Korkut ve Osman Özbahçe’ye teşekkür borcumuz vardır.

Netice

Hz. Muhammed Mustafa’nın getirdiği esasları insanlığa sunmak için bir ömür gece gündüz çalışan Üç Muhammed’e borcumuz çoktur. Onlar hizmetlerini ilim aşkıyla ve Hz. Allah’ın rızası için yaptıklarından bizden sadece dua istemektedirler. Fakat gurbet hayatının çileleri içinde, kendi ülkelerine girememe ıstırabını unutarak bizleri/bir nesli besleyip büyüten bu insanların hiç biri hatasız ve kusursuz olduğunu iddia etmemiştir. Hiç bir âlim de böyle bir kirli çukura düşmez. Aksine onlar hatalarını gösterenlere gönülden teşekkür ederler. Fakat bu zatlar için ülkemizde yaşayan bazı kimselerin reva gördüğü, tenkit sınırlarını aşan ölçüsüz lafların altından nasıl kalkacaklardır?  Büyük Mahkeme’de bunun hesabını nasıl vereceklerdir? Bu sorunun cevabını bilmiyorum.

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Abdülhak Hamid Tarhan ve Evlilikleri

Hamid’in görevden alınması, büyük ihtimalle Ali Kemal’in deyişiyle Babıâli’de herkesin diline dolanan ve pek hoş karşılanmayan dedikodularla abartılı şekilde dolaşan bu tuhaf sırra, yani Lüsyen’le olan ilişkisine değil, onun muhtemelen zincirden boşanırcasına gittiği gecelerin birinde, bir gece kulübünde masasına davet ettiği kadın tarafından hakarete uğramışlığının ve kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp gösterdiği halde, üzerinde Türk elçisi yazılı bir kartın yırtılıp suratına fırlatılmışlığının Osmanlı Hükümeti’nce affedilmemiş olmasından dolayıdır.

EKLENDİ

:

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan yolda, karizmatik kişiliği ve yazdığı eserlerle, dostunun da düşmanının da övdüğü Abdülhak Hamid, fenomen bir şairdir. Şairliği yanında, kadınlara karşı olan zaafları ve evlilikleriyle hep gündemde kalır. Bizim bu yazıyı yazmaktan amacımız, belli sınırları koruyarak ve titizlikle hareket ederek büyük insanların aile hayatına, aşklarına, vefa ve duygularına neşter vurarak dersler çıkarma amacına yöneliktir. Bu yazıda, ne şair Abdülhak Hamid’i yerin dibine batırmak ne de şu veya bu şekilde onun kişiliğini lekeleyerek vitrine dizmektir gayemiz.

Tanzimat’tan Cumhuriyete geçişte büyük devlet adamı ve şairlerin, oluş veya bir türlü olamayış buhranı içinde kıvranan toplumun, aile hayatının ve kişilerin gelip geçen ve akıp giden dalgacıklarına, çalkantı ve çırpıntı unsurlarına egemen olan anafor ve yabancı kadınlarla evlilik olayı, incelenmeye değer bir konudur… Abdülhak Hamid, bunlar içinde bir prototip olduğu için onu gündeme taşıyıp paylaşmak istedim.

Abdülhak Hamid, 1852’de İstanbul’da Bebek’teki Hekimbaşı Yalısı’nda, köklü ve eski bir ulema ailesinin bireyi olarak dünyaya gelir. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Bey, annesi Kafkasya’dan kaçırılmış bir cariye olan Münteha Hanım’dır.

Düzgün bir eğitim hayatı görmeyen Abdülhak Hamid, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e gelinen kertede, kendisine saygıdan öte hayranlık duyulan ve yüceltilen başka bir şair, hemen hemen yok gibidir edebiyat camiasında…

Süleyman Nazif, onu göklere çıkarır ve kendisine “Şair-i Azam” lakabını takar. Bu yakıştırma ve patent, Süleyman Nazife aittir. Celal Nuri: “Shakespeare bile bazen Hamid’e yaklaşıyor” der. Birbiriyle kanlı bıçaklı olan Tevfik Fikret ve Mehmet Akif, Hamid hayranlığında birleşirler. Yahya Kemal, sırf Hamid’i görebilmek için Paris’ten Londra’ya gider. Şair-i Azam”dır Hamid, birkaç nesil edebiyatçıyı büyüleyen bir sanatkârdır o…

Üstad Necip Fazıl: “Meselâ, en gülünç yaftaydı, o, Hamid’in kuyruğuna takılan “Şair-i Azam” tenekesi. Şairlik, masonluk muydu ki, “üstad-azam” dercesine “en büyük” manasına bir sıfatla ifade edilmiş olsun?… Eğer Süleyman Nazif bu tenekeyi Hamid’in kuyruğuna takmamış olsaydı, kim, neyin farkında olacaktı ve takıldıktan sonra da kim, neyin farkında oldu?…

Üstad, Hamid’in son demlerindeki hayat tarzını ve yaşadığı Nişantaşı’ındaki  evini şöyle tasvir eder. “Abdülhak Hamid’in evine, başında siyah satenden takkesi İbnül Emin Mahmud Kemal ile Ekrem Ve Cemal Reşid’in babaları, “Nazariyat-i edebiye” yazarı eski bakanlardan Reşid Rey de gelir ve bunlar Şair-i Azam ile “Yâd-i mazi (geçmişi anma) kılıklı, tatlı tatlı konuşurlardı. O zaman Hamid’in tiryakisi olduğu Genç Şair (Necip Fazıl’ın kendisi), bu muhterem adamların meclislerini bomba mizacıyla örselememek için bir kenara çekilir ve Lüsyen Hanımefendi (Abdüklhak Hamid’in dördüncü eşi) ve bazı kadın misafirleri arasında otururdu. Lüsyen Hanım, onu ecnebi ziyaretçilerine şöyle tanıtırdı:

-Otuzundan eksik şairlerin en üstünü!..

Bu “otuzundan eksik” sözü, o zamanlar moda, Fransızca bir tabir…

Hamid, resmi olarak dört defa evlenir. 1874 yılında Edirne’de ağabeyi Nasuhi Bey’in konağında Pirizâde ailesinden on üç yaşındaki Fatma Hanım ile evlenir ve onunla beraber İstanbul’a gelir. Çiftin, Abdülhak Hüseyin ve Hamide adında iki çocuğu olur. Abdülhak Hamit, evliliğinin bu yıllarında, ilk şiirlerini yazmaya, başlar.

1883’te Bombay konsolosluğuna atanır. Hasta olan hanımına, havasının yarayacağını düşünerek bu görevi memnuniyetle kabul eder. Üç yıl kaldığı Bombay’da (Hindistan) doğanın güzellikleri, kendisine coşkun şiirler için ilham kaynağı olur adeta. Ancak Fatma Hanım’ın durumu iyileşmeyip verem teşhisi konulunca, ailesi ile İstanbul’a doğru dönüş yoluna çıkar. Fatma Hanım, İstanbul’a varamadan Beyrut’ta vali olan Nasuhi Bey’in konağında hayatını kaybeder (1885).

Şair, Beyrut’ta kaldığı kırk gün boyunca, her gün Fatma Hanım’ın mezarını ziyaret eder ve ünlü şiiri “Makber ‘i” yazar. Makber’in yayımlanması ile ünü birden artar ve bu ünü imparatorluk sınırlarına taşar. O güne kadar düzyazı alanındaki eserleriyle tanına Hamid, eşinin ölümünden sonra şairliği ile anılır olur. Neden anılmasın ki o:

“Eyvâh! Ne yer ne yâr kaldı,

Gönlüm dolu ah ü zâr kaldı.

Şimdi buradaydı gitti elden,

Gitti ebede gelip ezelden.

 

Ben gittim o hâksâr kaldı,

Bir köşede târumâr kaldı.

Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh!

Beyrût’ta bir mezâr kaldı.”

 

Üstad Necip Fazıl’a göre, onun bu ünlü şiirini “Lüsyen Hanım’a sorarsanız, şaheseri bilinen “Makber”i, ilk sevdiği ve evlendiği kadın, meşhur Fatma Hanım’ın ölümünden, onun ölmüş farzıyla yazılmıştır. Korkunç sanatkâr hokkabazlığı!..”

1890’da Bayan Nelly adlı İngiliz hanımla-ki Beyrut’ta hanımının vefat ettiği günlerde başlar bu duygusallık- evlenen Hamid, 1895’te Lahey elçiliğine atanır. İki yıl sonra Londra Elçiliği Müsteşarı olarak yeniden Londra’ya gider. Eşinin rahatsızlığı üzerine İstanbul’a dönen şair, 1900-1906 yıllarını İstanbul’da geçirir. 1906’da Brüksel büyükelçiliğine atanınca eşini, İskoçya’daki ailesinin yanında bırakarak Brüksel yolunu tutar Hamid.

Vereme yakalanan eşini, çok sevmesine rağmen başka kadınlarla birlikte olmaktan kendini alamayan Abdülhak Hamid, Florence Ashly ile birlikte yaşamaya başlar ve onu İstanbul’a getirir. Eşinin, durumu öğrenmesi üzerine, onun yanına dönmek zorunda kalır. Bayan Nelly’nin, 1911’de veremden ölmesinden sonra tekrar İstanbul’a döner. Ölen eşi için “Medfen” adını vereceği “Makber”’e benzer bir eser yazmayı düşündüyse de bu hayalini gerçekleştiremez. Ailesinin önerisiyle üçüncü evliliğini 1911 yazında Cemile Hanım ile yapan Hamid’in bu evliliği, ancak 20 gün sürer. Cemile Hanım’dan ayrılan Hamid, Brüksel’e dönmeyi tercih eder.

1912’de Hamid, 18 yaşındaki Belçikalı Bayan Lüsyen (Lucienne) ile dördüncü defa evlenir ve onunla İstanbul’a döner. Bu evliliğin ilginç yanları vardır kuşkusuz. 1908’de Brüksel ortaelçiliğine atanan Hamid, Lüsyen Hanım’la orada tanışır. Aralarındaki büyük yaş farkına rağmen, 6 Mayıs 1912 günü Londra’da onunla evlenecek ve 6 ay sonra Sadrazam Kâmil Paşa Hükümeti’nin Dış İşleri Bakanı Noradungyan Efendi tarafından görevden alınır.

Hamid’in görevden alınışının, onun “zendostluğu”na (kadınlara aşırı düşkünlüğüne) bağlayanlar olmuştur. Büyük bir Hamid hayranı olan Ali Kemal, görevden alma olayını İkdam Gazetesi’ndeki bir başyazısında (7 Ocak 1913):  “Öyle bir sahib-i dehâyı, bi-perva azleden Hariciya Nazırı’nı (Dış İşleri Bakanı) eleştirerek şiddetle kınar ve güya Hamid’in gereğinden fazla kadınlara aşırı düşkün olduğu ve memuriyet rütbesine uygun düşmeyen bir kadınla beraber yaşadığı için” bu hareketin kendisine reva görüldüğünü iddia eder. Ali Kemal’ın, “göreviyle bağdaşmayan bir kadın” dediği, Lüsyen Hanım’dan başkası değildir.

Hamid’in görevden alınması, büyük ihtimalle Ali Kemal’in deyişiyle Babıâli’de herkesin diline dolanan ve pek hoş karşılanmayan dedikodularla abartılı şekilde dolaşan bu tuhaf sırra, yani Lüsyen’le olan ilişkisine değil, onun muhtemelen zincirden boşanırcasına gittiği gecelerin birinde, bir gece kulübünde masasına davet ettiği kadın tarafından hakarete uğramışlığının ve kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp gösterdiği halde, üzerinde Türk elçisi yazılı bir kartın yırtılıp suratına fırlatılmışlığının Osmanlı Hükümeti’nce affedilmemiş olmasından dolayıdır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Gençlik ve Edebiyat Hatırları”nda, kendileri gibi gençler dururken bir bar kızının yaşlı Hamid’e niçin bağlandığını sorgulandığında, kızdan şu cevabı alır. “İl est un tigre” (O, bir kaplandır).

Kırk yıllık Hariciye Hatırları’nda Esat Cemal Paker, Hamid’in Londra günlerine, onun şu beytiyle atıfta bulunur.

“Şaribü’l-leyli ve’n-neharım ben

Karlar altında nevbaharım ben” (Ben, gece gündüz içen biriyim. Karlar altındaki bir İlkbahar gibiyim).

Hamid, Lüsyen’le ölünceye kadar ayrılmama yeminini ettiği halde, bu yeminini bozar ve 1920’de eşi Lüsyen Hanım’dan dostça ayrılır. Hamid, Lüsyen’i 1920 yılının Ekim ayında bir İtalyan asilzâdesiyle, Kont (Dük) ile Soranzo (Soranza) ile deyim yerinde ise, kendi eliyle evlendirir. Lüsyen Hanım (Kontes (Düşes) Soranzo (Soranza)’dır artık…

Ancak Lüsyen Hanım ile yazışmayı sürdürmekten geri kalmaz Abdülhak Hamid… Eski eşi Lüsyen Hanım, 1927’de İtalyan eşini ve kontes unvanını terk edip 7 yıl sonra kendisine, yani Hamid’e tekrar dönecektir. 1929 yılında gerçekleşen ara seçimde TBMM III. dönem İstanbul milletvekili olarak meclise giren Hamid, IV. ve V. dönemlerde de İstanbul milletvekilliği görevini sürdürür.

12 Nisan 1937’de devletin kendisine tahsis ettiği bir apartmanda, Maçka Palas’ta hayatını kaybeder. Ulusal cenaze töreniyle Zincirlikuyu Asri Mezarlığı’na gömülür. Bu yeni mezarlığa gömülen ilk kişi o olur.

Okumaya Devam Et...

Şahsiyet

Mustafa Asım Köksal: Bir İslam Âlimi

1955 yılında yıllık iznini geçirdiği memleketi Develi’de Halk Partisi eski milletvekillerinden biriyle İtalyan müsteşrik Leone Caetani’nin İslam Tarihi üzerine bir tartışma yaparlar. İslam’a karşı büyük bir saldırı niteliği taşıyan kitaba muhabbet beslediği anlaşılan eski mebusa, 4 saati aşan  konuşması Köksal’da bu rezil kitaba karşı bir reddiye yazma isteği ve ihtiyacının uyandığı bir an olmuştur. Hemen kolları sıvar, büyük bir araştırma ve kaynak toplama evresinden sonra Reddiye’yi yazar. Reddiye’den sonra Peygamberimizin Hayatını ana kaynaklarına inerek yazmanın şart olduğuna kanaat getirir. Ancak bu, kurumdaki mesai ile birlikte yapılacak bir iş değildir. İşte yukarıdaki satırlarda bahsedilen emekliye ayrılışın sebebi budur.

EKLENDİ

:

Ankara Keçiören’de, İncirli Mahallesi’nden Tepebaşı’na inen caddenin adı Mustafa Asım Köksal Caddesidir. Onu dik kesen Sanatoryum Caddesi’nden bindiğiniz otobüsler sizi 20 dakika sonra Bağlum Mezarlığı’na götürecektir. Bağlum Mezarlığı’nda dolaşırsanız bazı aşina isimler göreceksiniz; Abdülhakim Arvasi, Ramazan Dikmen, Abdürrahim Karakoç… Bir de baba-kızın mezarı. Mustafa Asım Köksal ve kızı Hatice Güney’in…

İslam tarihi müellifi, âlim Mustafa Asım Köksal kızını kaybettiğinde 77 yaşındaydı. Torunu Asım Cüneyd Köksal’ın ifadesiyle bir yandan gözyaşı dökerken bir yandan da sağlığında evlat acısı gören Peygamberimize bu bakımdan benzediği için Allah’a şükrediyordu. Kızının mezar taşında yazan şu dizeler de ona aittir:

Gel bir Fatiha oku/Bulunmaz bunun toku/Değer bir gün herkese/Ecelin şaşmaz oku

Bor yolunda bir gece/Şehid düştü Hatice/Umarız Hak Cennetle/Müjdeler diriltince

Evlat acısında bile Peygambere benzemekle şükreden Köksal, 85 yıllık hayatının önemli bir bölümünü Peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya adadı. 1913 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde başlayan hayat macerası 1998 yılında Ankara’da son bulduğunda ardında aşılması zor, hacimli eserler bıraktı. Daktiloda kendi elleriyle yazdığı hal tercemesinde “İlköğrenimi Develi Numune Mektebinde gördüm, maalesef hafızlığım yoktur” derken resmi olarak okullarda orta ve yüksek tahsil görmemesi ve uğraşmasına rağmen okullara kayıt yaptıramamasının kendisine ilim yolunda farklı kapılar açtığına işaret etmektedir.

Develi Müftüsü İzzettin Efendi’den bazı ilimleri tahsil ettikten sonra Kayseri’den ayrılarak Ankara’ya gelir. Burada Mısır’a gitmenin yollarını arar, ama ona da muvaffak olamaz. Allah’ın onu istihdam edeceği yer farklıdır, bu önceden kararlaştırılmıştır. Ankara’da 12 yıl boyunca İskilipli İbrahim Edhem Efendi’nin derslerine devam ederek icazet alır. Böylesi benim için daha iyi ve hayırlı oldu demektedir.

Mustafa Asım Köksal Camii Ankara/Keçiören

1933 yılında yirmi yaşındayken Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı imtihanda başarılı olarak memuriyete intisap eder. 1964 yılına kadar 33 sene hizmet edecektir. Kanuni emekliliğine daha süre olmasına rağmen, Peygamber Efendimizin hayatına daha fazla yoğunlaşmak, mesaisini bu alana hasretmek adına emekliliğini talep eder. Sevilen bir memur olduğundan talep dilekçesi bir süre sümen altı edilse de, kararı kat’idir.

Memuriyet hayatında dairede vazifesinin dışındaki işlere de koşturmaktan geri durmayan, bir koltukta yedi sekiz karpuz taşıyan Köksal hep takdir görmüş, ancak zaman zaman yapılan haksızlıklar karşısında da metanetli ama izzetli bir duruş sergileyerek bir müslümanın iş yaşamında nasıl davranacağına dair bizlere örnekler sunmuştur. İlk görevi evrak kitabeti memurluğundan itibaren, Sicil Şefliği, Yazıişleri Müdürlüğü, Yayın Müdürlüğü, Hayrat Hademesi İşleri Müdürlüğü, Zatişleri Müdür Vekilliği, Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu Aza Başmuavinliği görevlerinde bulunduktan sonra Siyer çalışmalarına yoğunlaşmak üzere emekliye ayrılır.

1955 yılında yıllık iznini geçirdiği memleketi Develi’de Halk Partisi eski milletvekillerinden biriyle İtalyan müsteşrik Leone Caetani’nin İslam Tarihi üzerine bir tartışma yaparlar. İslam’a karşı büyük bir saldırı niteliği taşıyan kitaba muhabbet beslediği anlaşılan eski mebusa, 4 saati aşan  konuşması Köksal’da bu rezil kitaba karşı bir reddiye yazma isteği ve ihtiyacının uyandığı bir an olmuştur. Hemen kolları sıvar, büyük bir araştırma ve kaynak toplama evresinden sonra Reddiye’yi yazar. Reddiye’den sonra Peygamberimizin Hayatını ana kaynaklarına inerek yazmanın şart olduğuna kanaat getirir. Ancak bu, kurumdaki mesai ile birlikte yapılacak bir iş değildir. İşte yukarıdaki satırlarda bahsedilen emekliye ayrılışın sebebi budur.

Başlangıçta Mekke ve Medine için birer cilt olmak üzere iki ciltlik bir düşüncesi vardır. Ayrıntılarını sonra yazarım diye düşünmüştür; ama Medine Dönemini yazarken derinleşmek, tafsilatlı bir şekilde ele almak gerektiğini görür ve bu dönemi 11 cilt boyunca yazar. Ardından dönüp Mekke Dönemini hacimli bir şekilde yazar ve 1986 senesinde büyük çalışmasını tamamlamış olur. Bu uzun, yoğun, zaman zaman hasta düşüren bir çalışma devresidir. Sabah namazından akşam namazına, hatta yatsı namazına kadar durup dinlenmeksizin, her gün, hatta bayramlarda bile çalışır. Zorunlu ihtiyaç halleri dışında dışarı bile çıkmadan  sürekli yazar. Bir ayrıntı üzerinde iki ay çalıştığı olmuştur.

1982 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nden bir yazı eline geçer. Yazıda Pakistan Hükümeti’nin Siret konusunda dünyadaki çeşitli ülkelerde yayımlanmış kitaplar için bir yarışma düzenlediği bildirilmekte, “Uygun gördüğünüz takdirde İslam Tarihi adlı eserinizi yarışma için aday göstereceğiz” denmektedir. Asım Köksal, böyle bir yarışmayı o zamana kadar duymuş, ya da kitabını bu tür dünyevi gerekçelerle yazmış değildir. Ancak yarışmanın maddi ödülünden çok, manevi getirisini düşünerek, kitabın İslam dünyasında okunarak Allah ve Peygamber sevgisini artıracağını umarak yarışmaya katılmaya olumlu yanıt verir. Eser gönderildikten sonra bir sene kadar ses çıkmaz, zaten Köksal da arayıp sormamış, soruşturmamıştır. Nihayet bir gün eserinin birincilik kazandığı haberi geldiğince çok şaşırmayacaktır. Bu kadar emeğin sonucunun bu olacağını az çok tahmin etmektedir. Ödülünü Pakistan’a giderek, bizzat Devlet Başkanı Ziya-ül Hak’tan alır. 4600 sayfa ve 12 ciltten oluşan Hz. Muhammed ve İslamiyet adlı eseri ile kendisine bir takdirname ve 5000 dolarlık bir ödül tevdi edilmiştir. Ödül tevdii esnasında Ziya-ül Hak, Köksal’ı kucaklar, o da alnından öperek muhatabına mukabele eder.

Bu en verimli yıllarıdır belki de… Yetmiş yaşına gelmesine rağmen daha on yıldan fazla bu çalışmalarını sürdürecektir. 1990 yılında, yazının başında ifade edilen elim kaza sonucu, kızını kaybeder. Artık yolun sonuna yaklaşmakta, ama gene de Peygamber sevgisiyle ve Allah rızasını gözeterek çalışmalarına devam etmeye gayret etmektedir. 1995 yılında Yazarlar Birliği’nce Yılın Kültür Adamı seçilir.

Dünyanın renkleri solmaya, hayatın tadı kaçmaya başlamıştır. Hastalıklar da iyice sökün eder artık. Şunları yazar defterine:

Sekseni aştı yaşım/Tükendi yazım kışım/Şu dünya ile hala/Ne diye bitmez işim!

1936 yılında kızı Hilal’i, 1937’de eşi Hürmüz Hanımı kaybeden Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı merhum da son zamanlarında

“Artık ne mavilik, ne pembe bahar,

Ne mehtap, ne sahil, ne sandal, hep kar,

Söyleyin benimle uçan ey kuşlar,

O yazlık dünyadan bu kış nereye?!”

mısralarını yazmıştı. Aynı duyarlılık, aynı acılar, aynı özlem duygusu…

Belki şu bilgiyi de vermek gerekir: Asım Köksal da 1935 yılında evlendiği ilk eşini 1951 yılında kaybetmiş, ardından yeni bir evlilik daha yapmıştı. İki evliliğinden üçü erkek, dördü kız olmak üzere yedi çocuğu dünyaya geldi.

İslam âlimi ve Peygamber aşığı Mustafa Asım Köksal 20 Kasım 1998 tarihinde, Cuma namazına giderken, cadde üzerinde beyin kanaması geçirmiş, hastalığının dokuzuncu günü, 28 Kasım 1998 Cumartesi günü saat 14 sularında Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 29 Kasım 1998 Pazar günü Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kalabalık bir cemaatle kılınan namazın ardından Bağlum’da aile kabristanına defnedilmiştir.

Allah rahmet eylesin.

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar