Bizimle İletişime Geçin

Kültür Sanat

Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu Gerçekleştirildi

Klasik Türk edebiyatı merkezli oturumlarda Şeyh Galib’in sanat anlayışı, biyografisi ve şiirleri hakkında üretilen bilgilere ek olarak şairin eserleri ve şiir anlayışı hakkında önemli birtakım hususların üzerinde duruldu. Modern Türk edebiyatı odaklı oturumlarda Mevleviliğe dair temalar ile Şeyh Galib’in şiirden romana modern edebiyattaki görünümleri etraflı bir biçimde konuşuldu.

EKLENDİ

:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen “Türk Müziği ve Edebiyatında Mevlevi Kültürü” başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Klasikten Moderne Türk Edebiyatında Mevlevilik ve Şeyh Galib Sempozyumu” 16-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi’nin açılış konuşmaları ile başlayan sempozyum, salgın nedeniyle “Zoom” uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Üç gün boyunca devam eden sempozyumun açılış konferansında Hilmi Yavuz, “Şeyh Galib’de, ‘Hoşça Bak Zâtına’da, Kelam’ı Felsefe Olarak Okumaya; ‘Ne Nâtûk u ne Hâmûş’da, Kelam’ı Tasavvuf Olarak Okumaya İlişkin Notlar” başlıklı bir konferans verdi. Devam eden iki gün boyunca gerçekleştirilen yedi oturumda yirmi iki bildiri sunuldu.

Klasik Türk edebiyatı merkezli oturumlarda Şeyh Galib’in sanat anlayışı, biyografisi ve şiirleri hakkında üretilen bilgilere ek olarak şairin eserleri ve şiir anlayışı hakkında önemli birtakım hususların üzerinde duruldu. Modern Türk edebiyatı odaklı oturumlarda Mevleviliğe dair temalar ile Şeyh Galib’in şiirden romana modern edebiyattaki görünümleri etraflı bir biçimde konuşuldu.

Sempozyumun son gününde gerçekleştirilen “Mevlevi Mukabeleleri” başlıklı özel oturumda da altı ayrı bildiri ile Mevlevi sanatının kaynakları üzerine müzikal ve edebî değerlendirmelerde bulunuldu.

Oturum başkanlığını Şerif Eskin’in yaptığı birinci oturumda, Ali Şükrü Çoruk “Modernleşme Sürecini Şeyh Galib ve Şinasi Üzerinden Okumak”, Ahmet Murat Özel “Çağdaş Türk Şiirinde Mevlevilik: Vefa mı, Veda mı?” ve Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış “Tanrıyı Ararken Politika ile Araya Mesafe Koymak”: Yeni Türk Şiirinde Mevlana’yı “Alımlamak” başlıklı bildirilerini sundu. Oturum başkanlığını Benedek Perı’nın yaptığı ikinci oturumda, Mücahit Kaçar “Arşiv Belgelerine Göre Şeyh Galib Hakkında Yeni Bilgiler”, Ahmet Doğan “Hüsn ü Aşk’ın Kimyası” ve Ercan Yılmaz “Hüsn ü Aşk’ta Bir Kök Metafor Olarak “Nûr-ı Siyâh” başlıklı bildirilerini tebliğ etti. Oturum başkanlığını Mehmet Samsakçı’nın yaptığı üçüncü oturumda, Bahtiyar Aslan “Şeyh Galib’in Romanı Yazıldı mı?”, Turgay Anar “Bırakılmış Boşluklar ve Kurmacının Farklı Gölgeleri: Tanpınar, Mümtaz, Nuran ve Şeyh Galib” ve Şerif Eskin “Oryantalist ve Oksidentalist Tahayyüller Arasında Mevlevilik ve Sinekli Bakkal” başlıklı bildirilerini tebliğ etti. Oturum başkanlığını Mücahit Kaçar’ın yaptığı dördüncü oturumda, Ali Yıldırım “Şeyh Galib’in Şiirlerinde Mevlâna Esintisi”, Mehmet Akif Gözitok “Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencamı” ve Sevda Özden “Şeyh Galib Dîvânı’nda Mûsikî” başlıklı bildirilerini sundu. Oturum başkanlığını Ercan Yılmaz’ın yaptığı beşinci oturumda, Mehmet Samsakçı “19. Asır Mevlevi Şairi Yorgancızâde Mustafa Safvet ve İbnülemin’in Kemalü’s-Safve’si”, Beyhan Kanter “Cumhuriyet Dönemi’nde Mevlevi Müntesibi Bir Mimar: Şahabettin Uzluk ve Mevlevilik Çalışmaları”, Yılmaz Daşçıoğlu “Behçet Necatigil’in ve Hilmi Yavuz’un Şiirlerinde Şeyh Galib ve Şiirinin İzleri” ve Sevim Güldürmez “Modern Türk Şiirinde Mevlana’nın Görünümleri” başlıklı bildirilerini tebliğ etti. Oturum başkanlığını Dursun Ali Tökel’in yaptığı altıncı oturumda, İsmail Güleç “Şeyh Galib, “Sendendir” Redifli Gazeli Kim için Söyledi?”, Dursun Ali Tökel “Şeyh Galib ve Çocuk” ve Yasemin Karakuş, Ömer Arslan “Dr. Rıza Nur’un Mevlâna, Sultan Veled ve Şeyh Galib’in Şiirleri Üzerine Dikkatleri” başlıklı bildirilerini sundu. Oturum Başkanlığını Ali Şükrü Çoruk’un yaptığı son oturumda, Secaattin Tural “Fantastik Romanın Kahramanı Olarak Mevlâna ya da Menkıbenin “Fantastik” Okuması”, Muhammet Salman, Resul Kırmızıdemir “İhsan Oktay Anar’ın Suskunlar Romanında Tasavvufi- Mevlevi Büyü ve Post-Modern Dekonstrüksiyon” ve Seda Aksüt “Mevlevi Sema Törenlerinin Korunması Sürecinde Bir Risk Faktörü Olarak “Bağlamından Koparma” başlıklı bildirilerini tebliğ etti.

Sempozyumun “Mevlevi Mukabeleleri” başlıklı özel oturumunun başkanlığını Celâleddin Çelik yaparken, Nilgün Doğrusöz Dişiaçık “Mevlevi Âyinlerinin Hafızadan Kâğıda Aktarımında Kullanılan Müzik Yazıları”, Ruhi Ayangil “17. Yüzyıl Telifleri Olarak Kutb-ı Nâyî Osman Dede Efendi’nin Âyin-i Şerifleri ve Segâh Niyaz İlâhîsi Hakkında”, Özata Ayan “Neyzen Emin Dede ve Mevlevi Musikisine Katkıları”, Osman Kırklıkçı “Neyzen Emin Dede’nin Nota Mecmuası Üzerine Müzikal Bir Değerlendirme”, Yakup Şafak “Âyin-i Şeriflerin Güfte Kaynakları” ve Murat Serdar Saykal “Mevlevi Mukabelelerinin Otantik Güfte Kaynakları Olarak Şeyh Galib ve Neyzen Emin Dede Mecmuaları” başlıklı bildirilerini sundu.

Üç gün boyunca süren sempozyumu dileyenler aşağıdaki linklerden izleyebilirler:

https://www.youtube.com/watch?v=MDn20RZLXbA&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi,

https://www.youtube.com/watch?v=3f9rwlAyvBU&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=fYvle7pjtIU&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=ajq3dEO6HTM&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=r_y8ttgdRfg&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=IWsXm8ayNys&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=HKVhCmY8vlg&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=Z_-rAQXzlqI&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

https://www.youtube.com/watch?v=R6Gn_u9iHRU&ab_channel=%C4%B0.%C3%9C.EdebiyatFak%C3%BCltesi

Okumaya Devam Et...

Kültür Sanat

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması Sonuçları Açıklandı

Bizler de “insaniyet.net” ailesi olarak Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı minnet ve hasretle yâd ediyor, deneme dalında “Sorular Mı İsabetli, Gözlem Mi?” başlıklı yazısıyla birinci olan yazarımız Dr. Canan Olpak Koç’u tebrik ediyoruz.

EKLENDİ

:

Adalet Bakanlığı tarafından Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen Öykü ve Deneme Yarışması sonuçları açıklandı.

Çok sayıda katılımın olduğu yarışmada dereceye girenler, seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonrasında ilan edildi.

31 Mart 2015’te görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırasının yaşatılması adına “Bir ömür adalet uğruna” temasıyla düzenlenen öykü ve deneme yarışmasının seçici kurul üyelikleri Doğan Hızlan, İbrahim Tenekeci, Leyla İpekçi, Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Necip Tosun isimlerinden oluştu.

Yarışmada 623 öykü, 475 deneme olmak üzere 1098 eser değerlendirildi. Eserler dil, üslup ve özgünlük bağlamında değerlendirildi.

Deneme dalında “Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?” adlı yazısıyla Canan Olpak Koç birinci, “Adaleti Dert Edinmek” yazısıyla Nazım Taha Koçak ikinci, “İhtişamdan Taşan Hakikat” yazısıyla Aleyna Dilara Tosun üçüncü oldu.

Öykü dalında ise Akif Yıldırım “Tuz Ekmek Hakkı” öyküsüyle birinci, Mehmet Açıkgöz “Çöl Ayetleri” adlı eseriyle ikinci olurken Gül Altınok da “Sınırda” başlıklı çalışmasıyla üçüncülüğe layık görüldü.  

Bakanlığın adalet, merhamet, vicdan kavramlarıyla genel çerçevesini belirlediği yarışma vesilesiyle Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırası bir kez daha yâd edildi.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek törenle ödüllerini alacak.

Bizler de “insaniyet.net” ailesi olarak Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı minnet ve hasretle yâd ediyor, deneme dalında “Sorular Mı İsabetli, Gözlem Mi?” başlıklı yazısıyla birinci olan yazarımız Dr. Canan Olpak Koç’u tebrik ediyoruz.

Okumaya Devam Et...

Kültür Sanat

İslam Medeniyetinde Âlim II: Mehmed Emin Er Sempozyumu Düzenlenecek

EKLENDİ

:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle “İslam Medeniyetinde Âlim II: Mehmed Emin Er” başlıklı sempozyum düzenlenecek.

İslami İlimlerde emek vermiş âlimlerin tanınması ve bu minvalde yüzlerce talebe yetiştirmiş Merhum Mehmet Emin Er’in ilmî hizmetlerinin yakından tanıtılması amacıyla düzenlenecek sempozyum, 27-28 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, Mehmed Emin Er’in hayatı, ilmî kişiliği ve geride bıraktığı eserlerin incelenmesiyle onun ilim dünyasına katkılarının ortaya konulması hedeflenmekte. Bununla birlikte Mehmed Emin Er’in, Arapça dilbilim (morfoloji, sözdizimi ve mantık gibi) içindeki temel disiplinlerin yanı sıra daha gelişmiş disiplinlere, özellikle Tasavvuf ve İslam Hukuku alanlarına odaklanan çok sayıda eseriyle çok yönlü âlim kişiliğinin irdelenmesi amaçlanmakta. Mehmed Emin Er’in tedrisatından geçmiş öğrencilerin anıları da sempozyum kapsamında bir oturumda ele alınacaktır.

Türkçe, Arapça ve İngilizce tebliğlerin kabul edileceği sempozyumun makale gönderme son tarihi ise 30 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Sempozyumun düzenleme kurulunda, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Prof. Dr. Nuri Adıgüzel, Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Prof. Dr. Özcan Güngör, Prof. Dr. Mustafa Özkan, Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Prof. Dr. Ömer Yılmaz, Prof. Dr. Zekeriya Akman, Doç. Dr. Cafer Acar,  Dr. Rahim Ay, Dr. Aydın Kudat, Mehmet Nezir Gül ve İbrahim Halil Er yer alırken; yürütme kurulunda, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Doç. Dr. Cafer Acar, Dr. Rahim Ay ve Arş. Gör. Aygün Yılmaz isimleri yer aldı.

 

Okumaya Devam Et...

Kültür Sanat

Eyüpsultan Belediyesi “Okumak Güzeldir” 2. Kitap Okuma Yarışması Başladı

EKLENDİ

:

Yazar:

Eyüpsultan (İstanbul) Belediyesi bünyesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “Okumak Güzeldir” adlı yarışma başvuruları başladı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen geleneksel kitap okuma yarışmasına bu yıl da katılımın yoğun olacağı bekleniyor.

Yarışma İçin Okunması Gereken Kitaplar

Yüksek Ökçeler (Ömer Seyfettin)

Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık)

Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar)

Merhaba Söğüt Ertuğrul Gazi (Yavuz Bahadıroğlu)

Fatih Harbiye (Peyami Safa)

Ödüllü kitap okuma yarışmasında; birinciye laptop + 5.000 TL para ödülü, ikinciye tablet + 3.000 TL para ödülü, üçüncüye: tablet + 2.000 TL para ödülü ve bunların yanında dereceye giren ilk 20 kişiye 3 gece 4 gün Kapadokya gezisi ve dereceye giren ilk 100 kişiye 28 ciltlik minyatür kitap seti armağan edilecektir.

Dereceye girenlere telefonla bilgilendirme yapılacak ancak yarışmacıların ödül kazanıp kazanmadıklarının takibini kendilerinin yapması gerekecektir.

Başta İstanbul’da ikamet edenler olmak üzere yurt genelindeki bütün vatandaşlarımız yarışmaya katılabilir.

Katılımcılar için detaylı yarışma şartnamesi linki: https://yarisma.eyupsultan.bel.tr/webfiles/userfiles/files/sartname_2021.pdf

  

  1. Kitap Okuma Yarışmasıyla İlgili Önemli Tarihler

Yarışmaya son başvuru tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı Günü Saat:17.00 Yarışmanın yapılacağı yer: online https://www.eyupsultan.bel.tr/ web sitesi Yarışma tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü 21.00 – 21.50 saatleri arası.

 

Yarışma Düzenleme Kurulu Üyeleri

Zekeriya YILDIZ (Başkan)

Davut AKGÜL (Üye)

Süleyman KÖMÜR (Üye)

Necip ASLAN (Üye)

Mehmet IRMAK (Üye)

 

Geçtiğimiz yıl sonuçlanan 1. Kitap Okuma Yarışmasında jürinin yaptığı değerlendirme neticesinde ilk üçe giren isimler şunlardı:

  1. Huriye Nurefşan Yarımoğlu
  2. Osman Akgündüz
  3. Mert Eroğlu

Okumaya Devam Et...

Çok Okunanlar