Bizimle İletişime Geçin

Din ve Hayat

Miraç Kandili

Bu gece hürmetine namazlarımızı hakkıyla eda etmeyi, namaz vesilesiyle hata ve günahlardan arınmamızı nasip eyle. 
Bu gece hürmetine bizleri gizli açık her türlü şirkten korunan ve diğer günahları bağışlanan kullarından eyle. 
Bu gece “Resûl-i Ekrem’in ilâhî sırlara mazhar olduğu, Cebrâil’i asli suretiyle gördüğü ve Sidretü’l-müntehâyı bürüyen Allah’ın nurunu” gördüğü gibi bize de hayatımız boyu bu güzellikleri idrak etmeyi nasip eyle. 
Bu gece Efendimizin Burak ve Refrefle gördüğü nice büyük alâmetlerini hikmetle kavramayı ve gerekeni yapmayı bizlere nasip eyle. 

EKLENDİ

:

Günümüz gecemiz hayırlı, bereketli, nur saçan kandilli olsun.
Bizlere madde ötesi âlemden haberler gönderen Rabbimize hamdolsun. Rabbimin lütfuyla bu gece nice müjdeler getiren Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.
İlahi ya Rabbi!
Gece ve gündüz yolculuğumuzu, yürüyüşünü istikamet üzere eyle.
Bizleri yüce değerler, yüce fikirler ve yüce hayatlara eriştir, esfeli safilinden koru.
Dünyayı, yıldızları, gezegenleri, sınırsız mesafeleri, tüm âlemi hikmetle kavramayı, tefekkür ederek temaşayı nasip eyle.
Her olayı maddî ölçü ve kriterlerden ibaret görmeyip ilahi dokunuşları, ilahi yönelişleri, ilahi tasarrufları ve kullarına verdiği ilahi ikramları kavramayı cümlemize nasip eyle.
Ey Allah’ım!
Bu gece Efendimiz Aleyhisselamın gece yolculuğu ve yürüyüşü ile gerçekleşen İsra’yı hakkımızda hayırlı eyle. Tüm yolculuklarımızı ve yürüyüşümüzü senin yolun üzere gerçekleştirmeyi nasip eyle. Mübarek mekânlarla irtibatımızı daim eyle.
Bu gece hürmetine namazlarımızı hakkıyla eda etmeyi, namaz vesilesiyle hata ve günahlardan arınmamızı nasip eyle.
Bu gece hürmetine bizleri gizli açık her türlü şirkten korunan ve diğer günahları bağışlanan kullarından eyle.
Bu gece “Resûl-i Ekrem’in ilâhî sırlara mazhar olduğu, Cebrâil’i asli suretiyle gördüğü ve Sidretü’l-müntehâyı bürüyen Allah’ın nurunu” gördüğü gibi bize de hayatımız boyu bu güzellikleri idrak etmeyi nasip eyle.
Bu gece Efendimizin Burak ve Refrefle gördüğü nice büyük alâmetlerini hikmetle kavramayı ve gerekeni yapmayı bizlere nasip eyle.
Bu gece Efendimiz Aleyhisselama cennetten tablolar halinde gösterdiğin güzelliklere eriştir, cehennemden gösterdiğin tablolardaki kullarının amellerinden de bizleri muhafaza eyle.
Yaşadığımız müddetçe haramdan kaçınarak helal ve temiz tercihlerde bulunup fıtratı seçmeyi nasip eyle.
Hazreti Âdem, İbrahim, İsa, Yûsuf, İdrîs, Hârûn ve Mûsâ peygamberler başta olmak üzere Rabbimizin gönderdiği tüm peygamberleri seven, inanan ve yolunda yürüyenlerden eyle.
Peygamber Efendimiz gibi “Rabbinden kendisine indirilene, Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman eden, Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyen, işittik ve itaat ettik” diye teslim olan kullarından eyle.
Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır, bizi, neslimizi ve tüm müminleri bağışla.
“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.
Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme!
Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
“Allah’ım seni tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd sana mahsustur, senden başka ilâh yoktur, en büyük sensin.”
“Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.”
Âmin, velhamdulillahi Rabbil âlemin.
MNG

Çok Okunanlar