Bizimle İletişime Geçin

Kültür Sanat

Yitiksöz 5 (Haziran-Temmuz 2021) Üzerine Sanat, Edebiyat ve Düşünce Dergisi

Yitiksöz’ün 5. sayısında Ali Işık’ın “Uzaklık Yaralar”, İsmail Sert’in “Toprak Ayna”, Memduh Atalay’ın “Kırık Ayna”, Emine Batar’ın “Karanlık Rüzgâr” ve Emin Gürdamur’un “Yasak Ağacın Altında”, Hilmi Uçan’ın “Mutlu Faniler” ve Erdem Bayazıt’ın “Şiirler”adlı kitapları irdeleniyor yazarlarca.

EKLENDİ

:

Yitiksöz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yayımlanan iki aylık sanat-edebiyat-düşünce dergisi. Beşinci sayısı elime ulaşalı epey oldu ama iş yoğunluğundan hemen ele alamadım. Bu sayı da diğerleri gibi dolu dolu… Genel Yayın Yönetmeni Sayın Duran Boz, İnsanın Tanıklığı’nı vurgulamış şu cümleleriyle editör yazısında: “Çağa yüz akıyla çıkabilmek, Âdem’den bugüne diriliğini koruyan öze tutunmakla mümkündür. Bu öz, kişiye çağını kavrama imkânı sağlar. Bu özün buharlaşması ise zamanla mekân arasındaki bağı imha ettiğinden insanı, bütünlüklü bakıştan mahrum bırakır. Günümüzün modern bireyinin asıl mahrumiyeti budur. İnsanın yeryüzündeki konumu bu özü kavramakla ve korumakla yücelir.”

Yitiksöz, yaratılışındaki özün arayışında arayışında insanlık için bir nefes olma çabasında. Bu çabası onun en önemli varlık sebebidir. Bu varlık sebebiyledir ki adını da “Yitiksöz” koydu ve bu yitik söze ulaşmak ve bu sözü insanlığa ulaştırmak vazgeçilmez temel ilkesidir.

Bu sayıda Mustafa Köneçoğlu éKör Kuşun Yuvası”, İbrahim Gökburun “Yolcu”, Mehmet Solak “Acz”, Eyyüp Akyüz “Mizan”, Erol Yılmaz “Süreğen Dünya Savaşı”, Hasan Tahsin Altıner “Beşinci Çivinin Peşinde”, İsmail Karakurt “Şarkı Değişmiyor”, Mehmet Aycı “Tayinler Açılıyor”, Âdem Turan “Hâfız’ın Seyir Günlüğü-4”, Suavi Kemal Yazgıç “Unutulmadan Önce”, Cengizhan Konuş “Taş”,Murat Engizek “Turnanın Türküsü”, Hayrullah Kaplan “Bir Karanlık Kuyu”, İnci Okumuş “Şairler Ağlayamaz” ve Ömer Korkmaz’ın “Allah Vardır” şiiri dergi sayfalarında kendine yer bulmuş durumda. İnci Okumuş hüznü üstlenen bir şair sorumluluğuyla şöyle sesleniyor bize: “Kalbimin hiç susmayan sükutlarında ben / hep aynı şiiri yaşıyorum / bilmezsin bütün hüzünlerini yeryüzünün / bir yaralı ırmak gibi gözlerimde taşıyorum / bilir misin? / hıçkırıklar ağlayamaz”

Cemal Şakar “Yurttan Sesler”, Selvigül Kandoğmuş Şahin “Sükûn Bulup Durulmanız İçin…”, İsmail kılınç “Dokuzdolambaç”, Fikri Özçelikçi “Bir İkindi Yalnızı”, Hasan Keklikçi “Somun”, Nadir Aşçı “Bugün de Akşam Oldu”, Akif Tut “Uçurtma”, Hacer Yeğin “Toplu Hezeyan Töreni İçin Tanımlanan Bir Gün”, Zehra Nur Yılmaz “Bir Dost Bulamadım Gün Akşam Oldu” ve Fatih Aydoğan “Çıkmaz Sokaklarda Görülen Kekre Rüyalar” adlı öyküleriyle okura yeni dünyaların kapılarını aralamakta. Akif Tut “Uçurtma” adlı öyküsüyle sınavkolik öğrencilerimizin hâl-i pür-melâlini gözler önüne seriyor:

“Bu çocuklar bir uçurtmanın yapılışına hiç şahit olmadılar belki de. Kahkahaları esen rüzgârla savrulurken bir uçurtmanın peşinden hiç koşmadılar. Onlar her şeyi hazır olarak buldular hayatlarında. Anne ve babalarının kitapçılardan veya internetten aldıkları uçurtmalara önem vermediler bunun için. Çünkü ortada emek ve alın teri yoktu. Zamane çocukları, çocuklarım, hayatın içinde hayattan habersiz yaşıyorlar. Tıpkı suyun içinde yaşayan ama onun kıymetini bilmeyen balıklar gibi. Bir köşede elinde teknolojik bir aletle ve onun ilgi çekici karanlığında kayboluyor körpe zihinleri. Ki bu yüzden anlamsız ve değersiz görüyorlar bizim yaşadıklarımızı.

Çocuklarımız yalan dünyanın sanal âleminde renkli bir sessizlik içinde ve soğuk metal yığınları arasında kayboluyor birer birer. Sıkı sıkıya kilitlenen kapıların arkasında olsalar da onları zamanın kirlerinden ve korkularından koruma çabalarımız boşa gidiyor.”

Hilmi Uçan “Özgürlük, Çalışmak ve Dostluk Üzerine” adlı denemesinde özgürlük, çalışmak ve dostluk kavramlarından yola çıkarak tefekkür ile kalp arasındaki bağlantıyı ele alıyor. Mehmet Ulukütük “Yapay Gramerin Plastik Kavramları Versus Ontolojik Gamer” adlı yazısında dil-felsefe ilişkine değiniyor. Arif Ay İlhami Çiçek şiirine, Mustafa Aydoğan Cahit Zarifoğlu Portresi’ne, Âtıf Bedir Alaeddin Özdenören şiirini keşfe, Ömer Aksay ile Şaban Sağlık Alaeddin Özdenören şiirine, Bahtiyar Aslan Abdurrahim Karakoç’un konumuna, Mine Kılıç Cahit Zarifoğlu şiirini tahlil etmeye, Ramazan Avcı Şevket Yücel’in hikâyeciliğine yönelik yazılarıyla şiir ve şair bağlamında yepyeni ufuklara yelken açmaktalar.

Bu sayıda Yitiksöz Söyleşisi’ni Mehmet Önder Karakaş öykücü “Ali Işık’la Edebiyat, Hayat ve Öykü Üzerine” yapıyor. Söyleşide Ali Işık, öykü anlayışını şöyle anlatıyor: Yürünmemiş yolları tercih ederek iz bırakma gayreti sahici her yazarın önceliğidir. Ben çoğu yazarın çıkmayı pek tercih etmediği güvenli ve gri alandan uzaklaşarak yazmak istiyorum. O gri alanın dışında gezinmek seslerin, sözlerin nefesini açıyor. Hayat zenginleşiyor.” 

Yitiksöz’ün 5. sayısında Ali Işık’ın “Uzaklık Yaralar”, İsmail Sert’in “Toprak Ayna”, Memduh Atalay’ın “Kırık Ayna”, Emine Batar’ın “Karanlık Rüzgâr” ve Emin Gürdamur’un “Yasak Ağacın Altında”, Hilmi Uçan’ın “Mutlu Faniler” ve Erdem Bayazıt’ın “Şiirler”adlı kitapları irdeleniyor yazarlarca.

Erol Çetin Cengiz Aytmatov’u eserleri ve kişiliği bağlamında ele alırken Yaşar Ercan da Anlatıcılık Geleneğinin nasıl yok edildiğine değinmekte.

Yitiksöz, insanın özüyle bağlantı kurma çabası güden bir sanat, edebiyat ve düşünce dergisi. Edebiyatın gizemli dünyasını keşfetmek isteyenler için okurlarını bekliyor.

Yitiksöz’e ulaşmak isteyen okurlar için dergi linki aşağıda:

https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi/yitiksoz-5-sayi

Muhteviyatı ve sanat yönü zengin Yitiksöz, çağımız insanını fıtratına dönmeye çağırıyor. Fıtrattaki özü koruma çabası hepimizin tek meselesi… Öze dönmek, Öz’le kopuk değil iç içe olmak en temel meselemiz.

Çok Okunanlar