Bizimle İletişime Geçin

Kültür Sanat

2021 İstiklal Marşı Yılı Oldu

Gazi Meclisimizce kabul edilen önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın, büyük bir şair ve dava adamı Mehmet Âkif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Millî Mücade’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri olduğu; İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boğun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğu belirtildi.

EKLENDİ

:

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yazarlar Birliği’nin başlattığı ve “insaniyet.net” olarak bizim de ilk günden itibaren desteklediğimiz, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olmasına yönelik girişimler karşılık buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beş siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olması kararlaştırıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin imzasının yer aldığı önergeyle, 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olmasını içeren düzenleme kabul edildi. İstiklal Marşı’nın kabul edildiği günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma günü hakkında kanuna geçici madde ilave edilmesini içeren düzenleme, kanun teklifine eklendi.

Gazi Meclisimizce kabul edilen önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın, büyük bir şair ve dava adamı Mehmet Âkif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam eden Millî Mücade’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseri olduğu; İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boğun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğu belirtildi. Mehmet Âkif Ersoy’un mısralarının, Millî Mücadele’nin ruhunu temsil eden, sadece lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı yansıttığı ifade edilirken yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu, ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı’nın her mısraında tarihin, medeniyetin ortak değerleri, vatan ve bayrak aşkının bulunduğuna işaret edildi. Ayrıca, yüz yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Âkif’in kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marşın, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği İstiklal Harbi’nin manifestosu olduğunun altı çizilirken, varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit karşısında, “nazlı” ve “şanlı” hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin ortak vicdanı, yüreği ve iradesi olduğu vurgulandı. Gerekçede, 2021’in, İstiklal Marşı’nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı olduğuna dikkat çekilerek önergeyle İstiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Hakkında Kanun’a bir geçici madde eklenmesi suretiyle 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Yine devamında, şunlar kaydedildi: “Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddeyle Millî Mücadele’nin başlangıcının ve TBMM’nin açılışının 100. yılının akabinde, İstiklal Marşı’nın kabul edilmesinin 100. yılına denk gelen 2021 boyunca düzenlenecek özel etkinliklerle İstiklal Marşı’nın anlam ve öneminin hatırlanması, ayrıca İstiklal Şairi Mehmet Âkif Ersoy’un ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak Türkiye’yi bize vatan kılan şehit ve gazilerimizin yâd edilmesi amaçlanmaktadır.”

Bu karar neticesinde 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından, millî marşın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecektir.

Biz de “insaniyet.net” olarak; 1921 yılında Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulü ve millî mutabakat metni şeklinde halkımızın her kesimi tarafından benimsenmesinin, her yönüyle önemli ve tarihî bir hadise olduğu bilinciyle, bu önemli yıldönümünün şanına yakışır bir şekilde anılması, ses bayrağımız olması hasebiyle ufuklarımızda dalgalanan İstiklal Marşı’nın hem tarihleşme sürecini hem de metin olarak değerini bu yıldönümü münasebetiyle güçlü şekilde genç nesillere anlatılması ve aktarılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kararın alınmasında ve uygulanmasında emeği geçen öncelikli olarak TBMM Başkanına, Yüce Meclis’imizde grubu bulunan tüm siyasi partilerimiz ile tüm milletvekillerimize ve Türkiye Yazarlar Birliği yönetimine teşekkürü borç biliriz.

 

Çok Okunanlar