Bizimle İletişime Geçin

Edebiyat

Hayatın İçindeki Hakikat

Başat olarak asli değerlerimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Sert rüzgârlara karşı durmak için de iyi bir korunak, iyi birer siperdirler aynı zamanda. Bizden bize akan ve giderek uzayan bir ırmağın ana damarı, kolları, uzanabileceği alanlar.

EKLENDİ

:

Sözlerimizi tutarlı kılmamız için öncelikle halis bir niyete de sahip olmamız icap ediyor. Geçmişin mübarek yüzünü görmeyi ummak arzumuzla birlikte, zamanın bu acımasızca kavuran rüzgârıyla birlikte sınava hazır olarak geleceğe daha bir itina ile yaklaşmak, ona uygun bir şekilde adım atmak, ona yakışır bir yürüyüşü sürdürmek ne kadar manalı ve güzel olurdu.

Lakin her şeyin başında sağlam bir duruşun, kavi bir duruşun şart olduğunu da açıkça görmek, bilmek lazım… Kıytırık, kaypak, mürai duruşlar-tavırlar bizi adeta benliğimizden koparıp bir yerlere; iğreti bir şekilde iliştirilmiş fiyat etiketleri gibi alınıp satıldıktan sonra kıymeti kalmayan, koparılıp atılan, buruşuk etiket parçaları mesabesinde olacaktır.

Sesimizi kısmanın bize bir faydası yok…

Okumalarımızı yaparken dikkatli bir seçme yapmamızın kesin bir gereklilik olduğunun idraki içinde olmakla iyi neticeler elde etmek mümkün olabilir… Yani bir silsile takip edilecek olursa, daha iyi faydalar elde edile bilinir. Buradan başlayarak, yani buradan yola çıkarak daha çabuk, daha tez elden bilgilenme-bilinçlenme mahfiline girilmiş olur.

Çağımızda hızlı bir süreç var. Bu süreçte boşa harcanacak şey ne kadar aza indirgenirse gelişim trendi o nispette yükselmiş olur. Onun için iç olgunluk çağrımızı yinelerken, kendimizi titiz bir şekilde yenilememiz, diri, canlı, hareketli yapımızı olgunlaştırarak ileriye bakmamız, doğru bir bakış açısı elde etmemiz için çaba göstermemiz bizim için vazgeçilmez bir anlayış olmalıdır.

Okumalarımız yönümüzü de gösterecektir bize. Başat olarak asli değerlerimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Sert rüzgârlara karşı durmak için de iyi bir korunak, iyi birer siperdirler aynı zamanda. Bizden bize akan ve giderek uzayan bir ırmağın ana damarı, kolları, uzanabileceği alanlar.

Çok Okunanlar